Monitorul Oficial: Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

Monitorul Oficial a publicat, miercuri, normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), structura care va gestiona construcția spitalelor regionale și a spitalelor cu bani din PNRR.

Normele metodologice au fost aprobate de Guvern în ședința de luni, prin Hotărâre.

Actul normativ stabilește activităţile detaliate pe care le va realiza Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) în exercitarea atribuţiilor, precum și detalierea criteriilor pentru selecţia obiectivelor/proiectelor de investiţii în unitățile sanitare şi metodologia de aplicare a acestora.

ANDIS este o instituţie publică în subordinea Ministerului Sănătății, finanţată integral din bugetul de stat, care va avea ca rol principal dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate.

ANDIS are ca scop să facă posibilă accelerarea investiţiilor în sectorul sanitar, în primul rând a celor trei spitale regionale.

Potrivit actului normativ publicat în Monitorul Oficial, în exercitarea atribuțiilor reglementate de Ordonanța de urgență, ANDIS va realiza următoarele activități detaliate:

a) analizează și fundamentează necesitatea adoptării/aprobării de proiecte de acte normative cu impact în ceea ce privește investițiile în infrastructura de sănătate, în procesul de elaborare a acestora;
b) analizează și fundamentează necesitatea emiterii/ adoptării de instrucțiuni, orientări și recomandări, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de urgență, în procesul de elaborare a acestora;
c) identifică instrumente și surse de finanțare a obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate și dezvoltă strategiile de finanțare potrivite;
d) în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență, elaborează, pentru beneficiarii externi, cereri de finanțare aferente obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
e) colaborează, în vederea implementării în bune condiții a programelor și proiectelor, cu structurile Ministerului Sănătății, cu autoritățile de management și alte structuri similare, Comisia Europeană, alte instituții publice naționale și internaționale, pe nivelul de competență specific;
f) derulează procedurile necesare pentru contractarea programelor și proiectelor finanțate din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile pentru care ANDIS devine beneficiar;
g) realizează diseminarea informațiilor privind lansarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
h) gestionează activitățile la nivel de obiectiv/proiect de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
i) deschide anual un apel public de proiecte dedicat obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, pentru punerea în aplicare a prevederilor referitoare la alte elemente relevante pentru realizarea analizei multicriteriale, prevăzute la art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență, în vederea identificării, definirii și planificării obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate care intră sub incidența dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență;
j) oferă îndrumare metodologică beneficiarilor externi;
k) coordonează și, respectiv, asigură resursele materiale, financiare și umane necesare pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
l) asigură elaborarea documentațiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect investiții în spitalele din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății, selectate potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență, dacă finanțarea acestora este asigurată în integralitate sau în majoritate de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile;
m) organizează periodic întâlniri de lucru, conferințe tehnice, programe de formare și perfecționare, schimburi de experiență cu instituții publice, organisme internaționale, precum și cu entități private cu experiență în gestionarea și implementarea obiectivelor de investiții în infrastructura de sănătate, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. o)—q) din Ordonanța de urgență;
n) inventariază nevoile de formare profesională și consultanță și monitorizează procesul de formare profesională organizată de ANDIS potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență;
o) asigură elaborarea documentațiilor de atribuire și a celorlalte documente necesare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică în cadrul obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate cu privire la care ANDIS exercită atribuțiile reglementate de Ordonanța de urgență;
p) îndeplinește obligațiile prevăzute în contractele de finanțare și asigură managementul financiar-contabil al obiectivelor/proiectelor de investiții pentru care ANDIS este beneficiar individual sau în parteneriat;
q) îndeplinește activitățile delegate de către beneficiar, potrivit acordului de delegare încheiat cu acesta, în cazul obiectivelor/proiectelor de investiții implementate de către ANDIS în calitate de agenție de implementare ori în altă calitate delegată, potrivit acordului de delegare;
r) stabilește necesarul de fonduri pentru deschiderea de credite aferente obiectivelor/proiectelor de investiții;
s) urmărește modul de execuție a bugetului la nivelul fiecărui obiectiv/proiect de investiții, precum și deschiderile de credite bugetare;
ș) monitorizează situația plăților și rambursărilor pentru obiectivele/proiectele de investiții gestionate de către ANDIS;
t) asigură asistență specializată pentru beneficiarii externi în activitățile de pregătire a obiectivelor/proiectelor de investiții în vederea obținerii finanțării acestora;
ț) asigură realizarea planificării, colectării și analizării datelor pentru realizarea studiilor și cercetărilor de piață, inclusiv organizarea de consultări cu piața;
u) asigură identificarea potențialelor surse de finanțare pentru derularea în bune condiții a programului multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
v) publică și comunică, în mod transparent, informații privind obiectivele/proiectele de investiții implementate, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 19 din Ordonanța de urgență;
w) verifică modul de îndeplinire și evoluția obiectivelor/ proiectelor de investiții prin utilizarea capacității profesionale și a resurselor existente la nivelul agenției;
x) stabilește și ierarhizează obiectivele/proiectele de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență;
y) elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative în legătură cu realizarea unuia sau anumitor obiective/proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
z) elaborează, monitorizează și implementează calendarul apelurilor publice de proiecte pentru selectarea solicitărilor beneficiarilor externi pentru care ANDIS acordă asistență tehnică, în aplicarea prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență.

Normele metodologice pot fi consultate AICI 

ANDIS  a fost înființată de Guvern, prin Ordonanță de Urgență, la începutul lunii iunie. Ulterior, o hotărâre aprobată de Executiv prevedea că ANDIS va avea 80 de posturi. 

Ministerul Sănătății a stabilit, la începutul lunii noiembrie, condițiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de președinte și vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.