A început cursa pentru funcția de rector al UMF ”Carol Davila”; trei candidați înscriși

Trei candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de rector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, din București. Este vorba despre prof. dr. Viorel Jinga, prof. dr. Cătălina Poiană și prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.

CV-urile lor și programele manageriale cu care candidează au fost publicate pe site-ul UMF ”Carol Davila”.

 

Cine este Prof. dr. Viorel Jinga

 

Prof. dr. Viorel Jinga este medic primar urolog, doctor în științe medicale, Clinica Urologie – Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, București. Din anul 2016, el este prorector al UMF ”Carol Davila”, după ce anterior a fost prodecan al Facultății de Medicină.

Potrivit CV-ului său, prof. dr. Viorel Jinga este coordonator în peste 20 de proiecte și granturi de cercetare naționale și internaționale, autor a 45 de articole publicate în jurnale indexate ISI.

 

Programul managerial al prof. dr. Viorel Jinga

 

Prof. dr. Viorel Jinga candidează cu programul managerial ”UMFCD – de la cea mai reprezentativă universitate de medicină și farmacie din România la statutul de lider regional european”. Printre politicile propuse de el se numără:

 • Consolidare și dezvoltare a unităţilor de predare, învăţare și cercetare, prin investiții continue, digitalizare și transparentizare
 • Optimizare a sistemelor suport pentru studenți (burse, mobilități, tutorat, asociații studențești, consiliere și orientare în carieră, Alumni)
 • Creștere a gradului de internaționalizare al ofertei educaționale
 • Creștere a vizibilității UMFCD prin stimularea participării în proiecte de anvergură europeană, precum și prin parteneriate cu instituții de top
 • Stimulare a activităților de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în acord cu obiectivele strategice ale programului Horizon Europe 2021-2027
 • Formare continuă a resursei umane pentru dobândirea de competențe avansate dedicate procesului educațional și activităților CDI
 • Susținere a personalului didactic și de cercetare în vederea dezvoltării și consolidării carierei academice
 • Consolidare a rolului decizional în elaborarea și implementarea strategiilor din domeniul sănătate, atât la nivel local cât și regional
 • Atragere de surse suplimentare de finanțare
 • Optimizare a capacității administrative, consolidare, modernizare și extindere a patrimoniului

” Universitatea noastră trebuie să fie poziționată, din perspectiva filosofiei instituționale, în relație cu performanța, iar din punctul de vedere al relației cu competitivitatea, în spiritul principiilor sustenabilității și ale dezvoltării durabile”, a scris el.

 

Cine este prof. dr. Cătălina Poiană

 

Prof. dr. Cătălina Poiană este medic primar endocrinolog, Institutul National de Endocrinologie „C. I. Parhon” și președinte al Colegiului Medicilor din Municipiul București. Din martie 2016 este prorector însărcinat cu învățământul postuniversitar la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” și, în această calitate,  coordonează examenul de intrare în rezidențiat.

Potrivit CV-ului său, prof. dr. Cătălina Poiană este autorul a 94 de articole publicate în reviste de specialitate cotate sau indexate ISI.

 

Programul managerial al prof. dr. Cătălina Poiană

 

Prof. dr. Cătălina Poiană candidează cu programul ”Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila – O universitate pregătită pentru provocările viitorului!”.

Prof. dr. Poiană și-a asumat opt direcții strategice în programul său managerial. Acestea vizează:

 • Resursa umană – O universitate de elită, o comunitate academică responsabilă
 • Învățământul universitar – Studentul, centrul procesului educațional în Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
 • Învățământul postuniversitar – Desfășurarea în cele mai bune condiții a pregătirii postuniversitare este absolut necesară atât pentru formarea sau perfecționarea cadrelor didactice, cât și pentru finalizarea pregătirii unor medici profesioniști și specializați.
 • Activitatea de cercetare – Cercetarea, motorul dezvoltării
 • Infrastructura – Baza materială, suport pentru performanța universitară
 • Colaborarea internațională – UMF „Carol Davila”, o universitate de tradiție la scală internațională
 • Guvernanța universitară – concentrată pe șase direcții, printre care încurajarea luării de decizii la nivelul facultăților și departamentelor, diversificarea surselor de venit și creșterea ponderii cotei de venituri obținute din alte surse decât finanțarea bugetară.
 • și schimbarea structurilor universitare pentru a răspunde nevoii de aliniere la cerințele prezente
 • Responsabilitatea socială- Mediul academic, parte integrantă a societății

”Împreună cu dumneavoastră, membrii comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, sunt convinsă că vom putea dezvolta și mai mult universitatea noastră, cu implicare și seriozitate. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” este cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior medical românesc. O instituție în care regăsim spiritul lui Carol Davila, părintele învățământului superior medical din România, dar clădită și pe generațiile întregi de asistenți universitari, șefi de lucrări, conferențiari, profesori, care, an de an, generație cu generație, au scris istorie și au construit prestigiul universității noastre”, afirmă prof. dr. Poiană în programul managerial.

” Candidez la funcția de rector și sper să mă învestiți cu încrederea dumneavoastră pentru a conduce cu responsabilitate Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, în următorii patru ani, pe un drum care să fie întemeiat pe trei piloni pe care îi consider fundamentali: TRANSPARENȚĂ, COMPETITIVITATE și PERFORMANȚĂ!”, își încheie prof. dr. Cătălina Poiană programul managerial.

 

Cine este prof. dr. Adrian Streinu-Cercel?

 

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel este General Manager al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”. În perioada 2009-2012 a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, iar între 2012 și 2016 a fost președintele Senatului UMF „Carol Davila” Bucureşti.

Prof. dr. Streinu-Cercel este autor sau coautor al unui număr de peste 60 de articole publicate în jurnale medicale indexate în ISI.

Programul managerial al prof. dr. Adrian Streinu-Cercel

 

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel candidează cu programul ” Să construim împreună universitatea de medicină pentru secolul XXI”.

”În cadrul planului de management pentru perioada 2020-2024, îmi propun pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” poziționarea ca lider în educația academică și cercetarea medicală din România”, a scris el.

Prof. dr. Streinu-Cercel își asumă cinci obiective strategice:

 • Asigurarea finanțării
 • Dezvoltarea infrastructurii
 • Dezvoltarea resursei umane
 • Dezvoltarea resursei umane va fi orientată spre cele două concepte: „medicină personalizată” și „medicină precisă”.
 • Cercetarea științifică și inovația
 • Activitatea didactică și evoluția curriculei

”Pentru materializarea obiectivelor şi realizarea așteptărilor, prin politica managerială, la nivelul UMF „Carol Davila”, îmi propun dezvoltarea în cursul anului 2020 şi în perspectivă, a sistemului de control intern/managerial pentru a asigura eficacitatea, eficienţa şi conformitatea cu legile, regulamentele şi planul strategic al UMF „Carol Davila”, afirmă prof. dr. Streinu-Cercel.

”Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” ne-a asigurat și ne asigură un standard național și internațional de netăgăduit. Avem obligația să dăm UNIVERSITĂȚII ceea ce merită și ceea ce se impune: NOI = lumea academică. Împreună putem realiza tot ce ne dorim”, își încheie el planul managerial.

 

Alegeri pentru funcția de rector al UMF ”Carol Davila”

 

Potrivit regulamentului în vigoare, rectorul UMF ”Carol Davila” este desemnat pentru un mandat de 4 ani şi este confirmat de Ministrul Educației Naționale. Pot ocupa funcţia de Rector personalităţi  ştiinţifice sau academice din ţară sau din străinătate.

O persoană nu poate ocupa funcţia de Rector pentru mai mult de 8 ani indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

Au dreptul de a ocupa funcţia de Rector persoanele care nu au împlinit vârsta de pensionare, la data de 01.10.2019.

Primul tur al alegerilor va avea loc pe 10 februarie, iar cel de-al doilea, dacă va fi nevoie, pe 17 februarie.

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.