Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale ar putea fi condusă de un străin

Reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ar putea aduce o noutate în cadrul instituției. Ministerul Sănătății a publicat metolologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de preşedinte şi vicepreşedinte, iar aceasta prevede că cele două funcții ar putea fi ocupate chiar și de un străin.

Mai exact, metodologia stabilește că funcțiile de președinte și vicepreședinte pot fi ocupate de o persoană care are cetățenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene și/sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European (UE plus Islanda, Norvegia și Liechtenstein) şi care să aibă domiciliul în România. O altă condiție dintre cele șase anunțate de Ministerul Sănătății este că toți candidații la cele două poziții trebuie să cunoască bine limba română, atât scris cât și vorbit.

Pnetru a se înscrie în concurs, candidații vor trebui să depună o cerere de înscriere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, copiile documentelor care să ateste, nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, cazierul judiciar, un CV și o adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

 

O instituție reorganizată

 

Metodologia anunțată de Ministerul Sănătății vine la mai puțin de două luni după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea “privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale”.

Legea prevedea desființarea fostei ANMDM și înființarea unei alte instituții, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), aflată în subordinea Ministerului Sănătății și care va avea 500 de posturi.

Potrivit noii legi, ANMDMR se finanțează din venituri proprii, realizate din încasarea tarifelor percepute conform legislației, și din subvenție acordată de la bugetul de stat.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.