Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) va avea 80 de posturi. Proiectul, în transparență decizională

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.

Potrivit documentului, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), înființată la începutul lunii iunie de Guvern, va avea un  număr de 80 de posturi.

ANDIS este în subordinea Ministerului Sănătății și are ca scop dezvoltarea infrastructurii de sănătate publică, prin pregătirea, implementarea și finalizarea proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate publică.

Vă prezentăm textul proiectului de hotărâre:

Art. 1. (1) Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, denumită în continuare ANDIS, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul sănătăţii, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, și are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1 – 3, sectorul 1.

(2) ANDIS poate utiliza şi alte spaţii, în condiţiile legii, și poate înfiinţa, prin ordin al ministrului sănătăţii, structuri teritoriale fără personalitate juridică, pentru gestionarea proiectelor de investiţii privind realizarea spitalelor regionale de urgenţă sau a altor obiective/proiecte de investiţii de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.

Art. 2. Scopul, obiectivele, principalele atribuţii, organizarea, funcționarea și conducerea ANDIS sunt stabilite potrivit dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.

Art. 3. Vicepreședintele ANDIS îndeplinește următoarele atribuţii specifice:

a) atribuțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), lit. e), lit. h), lit. n) și alin. (2) lit. c), precum și cele prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2022.
b) orice alte atribuții specifice stabilite prin ordin al președintelui ANDIS, cu avizul Consiliului de supraveghere al ANDIS.

Art. 4. Secretarul general este înalt funcţionar public, este subordonat președintelui ANDIS şi îndeplinește atribuţiile și responsabilitățile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte atribuții prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al ANDIS, ori încredințate de președintele ANDIS.

Art. 5. Numărul maxim de posturi este de 80 și cuprinde funcții publice și funcții contractuale, inclusiv funcțiile de președinte și vicepreședinte.

Art. 6. (1) Structura organizatorică a ANDIS este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătății, se pot organiza servicii, birouri și/sau compartimente, la propunerea președintelui ANDIS, cu avizul Consiliului de supraveghere și cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi bugetul aprobat.

Art. 7. ANDIS are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit anexei nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. Patrimoniul ANDIS cuprinde inclusiv patrimoniul aferent activităților și atribuțiilor care vor fi preluate de la Ministerul Sănătăţii, potrivit prevederilor art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2022.

Art. 9. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică detaliată și statul de funcții pentru aparatul propriu al ANDIS.

Art. 10. Aplicarea prevederilor art. 24 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2022 se realizează după aprobarea actelor administrative prevăzute la art. 9 din prezenta hotărâre și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru ANDIS.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.