Apar normele metodologice pentru exercitarea profesiei de dietetician și pentru înființarea Colegiului Dieteticienilor din România

Guvern

Pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi, 8 februarie, se află și un proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România.

Normele de aplicare apar însă la mai bine de trei ani de la adoptarea, la 3 noiembrie 2015, a Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România. Conform legii, Ministerul Sănătății, cu consultarea instituțiilor de învățământ superior care au un program de licență acreditat în specializarea de nutriție și dietetică, ar fi trebuit să emită normele metodologice (aprobate prin hotărâre a guvernului) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ (publicat în Monitorul Oficial la 8 noiembrie 2015).

 

Colegiul Dieteticienilor poate verifica prescripțiile și indicațiile de dietetică și nutriție

 

Conform normelor cuprinse în proiectul de hotărâre de guvern, Colegiul Dieteticienilor din România (CDR) avizează formările profesionale în nutriție și dietetică, realizate de entități furnizoare de formare profesională de profil, conform unei proceduri specifice.

Pentru exercitarea controlului profesiei, CDR poate verifica, din oficiu sau pe baza sesizărilor beneficiarilor de servicii sau a sesizărilor altor autorități și entități, inclusiv prescripțiile și indicațiile de dietetică și nutriție emise de dieteticieni, iar, dacă constată elemente de malpraxis, inițiază procedurile de cercetare disciplinară și/sau alte proceduri prevăzute de lege, inclusiv sesizarea instituțiilor abilitate, dacă este cazul.

 

Trei module de stagiu

 

Perioada de practică în nutriție și dietetică (stagiu), desfășurată după absolvirea studiilor de profil, cuprinde un program de formare profesională organizat în trei module: clinic (cu o durată de 650 de ore), administrativ (100 de ore) și de sănătate publică sau comunitar (250 de ore).

Stagiul va fi organizat de CDR în colaborare cu instituțiile de învățământ superior acreditate, care organizează programe de studii universitare în nutriție și dietetică, și instituțiile acreditate să desfășoare activități de nutriție și dietetică. Programa de stagiu se stabilește de CDR în colaborare cu instituțiile de învățământ superior acreditate care organizează programe de studii universitare în Nutriție și Dietetică, cu avizul Ministerului Sănătății.

Stagiul se poate desfășura în cadrul: formelor autonome de exercitare a profesiei de dietetician; unităților sanitare publice și private; altor instituții publice, operatori economici și organizații non-profit.

 

Mentori și contracte pentru stagiari

 

În vederea desfășurării stagiului, se încheie un contract între dietetician și angajator, în care sunt prevăzute obiectivele educaționale, condițiile de muncă, drepturile și obligațiile părților.

Dieteticienii stagiari vor fi supuși unor verificări de tip examen, la finalul fiecărui modul, verificare realizată de un mentor (coordonator de stagiu), fără perceperea unei taxe. Evidența prezențelor, a activității desfășurate și a calificativelor primite de stagiar sunt menționate în carnetul de stagiu, ce va fi elaborat și pus la dispoziție dieteticianului stagiar de către CDR.

Proiectul prevede că coordonatorii de stagiu trebuie să dețină calitatea de dietetician autorizat sau de cadru didactic universitar care desfășoară activități didactice sau științifice specifice în dietetică și nutriție în cadrul instituțiilor de învățământ superior sau a celor recunoscute ca entitate de cercetare științifică.

Absolvirea stagiului este atestată pe baza raportului coordonatorului de stagiu, care confirmă îndeplinirea corespunzătoare a tuturor sarcinilor alocate și promovarea tuturor examenelor de la finalul fiecărui modul și notarea calificativelor în carnetul de stagiu.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.