CNAS a publicat normele de aplicare a contractului cadru in anul 2017 privind asistenta medicala

Normele de aplicare în anul 2017 a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 ce vor intra în vigoare la 1 aprilie 2017 cuprind o serie de noutăţi faţă de actul normativ similar aflat în vigoare în prezent, se precizează într-un comunicat de presă al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).„Publicarea noilor norme de aplicare a Contractului-cadru în Monitorul Oficial cu o lună înaintea intrării în vigoare este normală, deoarece oferă timpul necesar încheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale şi implementării în sistemul informatic a modificărilor legislative. Astfel se asigură partenerilor noştri contractuali şi predictibilitate financiară”, a arătat Radu Gheorghe Ţibichi, preşedintele CNAS.În cazul asistenţei medicale primare crește valoarea minimă garantată a punctului per capita de la 4,6 la 4,8 lei, iar valoarea minimum garantată a punctului pe serviciu creşte de la 2,1 la 2,2 lei. În cadrul serviciilor medicale preventive şi profilactice sunt anumite modificări făcute pentru screening-ul sindromului dismetabolic – pentru copiii de peste 6 ani cu indicele de masă corporală (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială se introduc investigaţiile TSH şi FT4, iar investigaţia „colesterol total” se înlocuieşte cu investigaţia „LDL colesterol”, iar pentru adulţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani se introduce investigaţia „LDL colesterol”.O altă modificare vine și în cazul medicilor de familie care vor putea recomanda investigații paraclinice precum feritină serică, gama GT și osteodensitometrie segmentară (DXA). De asemenea, pentru evitarea suprapunerilor de tratamente, medicii de familie vor consemna pe biletele de trimitere pentru specialități clinice/internare data și perioada pentru care a fost eliberată ultima prescripție medicală și tratamentul prescris (dacă este cazul). O specificare nouă vine și pentru cazurile în care asiguraţii reclamă Caselor de Asigurări de Sănătate că nu li se respectă dreptul la libera alegere a medicului de familie, acestea vor elimina reclamantul de pe lista medicului de familie la care nu doreşte să fie înscris.Referitor la asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate și pentru acupunctură, o modificare include valoarea minim garantată a punctului pe serviciu – și anume creşte de la 2,1 la 2,2 lei.Pentru furnizorii de servicii paraclinice în ambulatoriu sunt prevăzute clarificări ale duratei programului de activitate – inclusiv pentru medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul furnizorilor respectivi.Pentru medicina dentară se introduce decontarea 100% a tarifelor aferente serviciilor acordate elevilor, ucenicilor şi studenţilor cu vârsta între 18- 26 ani (inclusiv absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni) și care nu realizează venituri din muncă – procentul anterior de decontare era de 60%. Un alt element de noutate îl constituie introducerea unor servicii noi de spitalizare de zi. Astfel, asistenţa medicală spitalicească va trebui să introducă servicii de spitalizare de zi: colita ulcerativă nespecificată, boala pancreasului nespecificată şi bronhoscopia asociată ecografiei, iar pentru fundamentarea tarifului pe caz rezolvat/serviciu în regim de spitalizare de zi se introduce modelul de pacient. De asemenea, conform comunicatului CNAS se modifică şi modalitatea de decontare a servicilor medicale paliative acordate în regim de spitalizare continuă, în sensul decontării zilelor efective realizate lunar/trimestrial – anterior, decontarea se făcea după externarea pacientului.„Pentru îngrijirile medicale la domiciliu, tariful maximal decontat pe ziua de îngrijire creşte de la 55 la 60 lei, în cazul bolnavilor cu status ECOG 4, şi de la 50 la 55 lei în cazul bolnavilor cu status ECOG 3. Similar, cresc şi tarifele maximale decontate pentru îngrijirile paliative la domiciliu, de la 65 la 70 lei (ECOG 4), respectiv de la 60 la 65 lei (ECOG 3). Pentru claritate, s-a precizat că în tariful pe o zi de îngrijire sunt incluse nu numai costurile materialelor sanitare utilizate, ci și costurile de transport la domiciliul asiguratului. (…) Pentru medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu se clarifică procedura pentru situaţiile în care farmaciile eliberează medicamentele în regim off-line. Totodată, se coroborează normele de aplicare a Contractului-cadru cu prevederile actelor normative referitoare la renunţarea la aprobarea comisiilor de la nivelul CNAS/caselor de asigurări de sănătate pentru prescrierea unor medicamente, respectiv cele referitoare la contractele cost-volum-rezultat. Pentru mai multe tipuri de servicii medicale se clarifică ce se înţelege prin epuizarea valorii de contract, precum şi modul în care se diminuează valorile de contract în cazul suspendării contractului de furnizare de servicii medicale”, se mai menționează în comunicatul CNAS.O noutate este și referitor la persoanele cu diabet zaharat sau oncologice – protezele de coapsă modulară cu manșon de silicon și cele de gambă modulară cu manșon de silicon acordate pentru amputația membrului inferior, ca urmare a complicațiilor diabetului zaharat sau a afecțiunilor neoplazice vor putea fi recomandate şi de medicii din specialităţile chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.