CNAS a pus în dezbatere publică proiectul de Ordin privind pachetele de servicii și noul Contract-cadru. Ce modificări sunt prevăzute

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a pus în dezbatere publică proiectul de Ordin privind pachetele de servicii și Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și care ar urma să intre în vigoare de la 1 aprilie 2023.

CNAS a publicat pe site-ul instituției proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia.

”În proiectul de act normativ sunt cuprinse reglementări aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023”, precizează CNAS.

Conform CNAS, prevederile proiectului de act normativ au avut în vedere îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu.

De asemenea, proiectul prevede îmbunătăţirea managementului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Ce noutăți aduce Contractul-cadru elaborat de CNAS

Potrivit proiectului de act normativ, în ceea ce privește asistența medicală primară, sunt introduse servicii noi care vizează dezvoltarea pachetului de bază prin ”introducerea de servicii diagnostice și terapeutice, respectiv recoltare pentru test Babeș-Papanicolau pentru femeile simptomatice și Testul Frax – calcularea riscului de fractură la pacienții cu osteoporoză; în cadrul tratamentelor chirurgicale a fost introdusă posibilitatea efectuării infiltrațiilor, precum și a procedurilor de evacuare a colecților purulente”.

De asemenea, au fost introduse consultații preventive de depistare precoce a unor afecțiuni pentru persoane cu vârsta între 40 şi 60 ani (cuprinzând evaluarea riscului cardio-vascular, oncologic, depistarea precoce a melanomului malign, evaluarea sănătății mintale, a sănătății reproductive), respectiv pentru persoane cu vârsta de peste 60 de ani (evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii, evaluarea riscului fatal cardiovascular, evaluarea riscului oncologic, evaluarea sănătății mintale, inclusiv a depresiei, evaluarea riscului de osteoporoză, evaluarea riscului de incontinență urinară, evaluarea riscului de melanom malign, evaluarea riscului de demență).

Pentru adulții cu vârstă între 18 și 39 de ani inclusiv, consultațiile de prevenție se acordă anual (față de acordarea la 3 ani, reglementată în prezent).

În cazul episoadelor de boală acută sau acutizare a unor afecţiuni cronice, a doua consultație se propune a se acorda la un interval de maxim 5 zile calendaristice față de prima consultație, în cazul
episoadelor de boală subacută a doua consultație acordându-se la un interval de maxim 8 zile calendaristice față de prima consultație – pentru accesul rapid la servicii medicale.

”Se propune consemnarea în biletele de trimitere a adresei de e-mail a cabinetului de medicina de familie la care îi poate fi transmisă scrisoarea medicala de către medicul de specialitate din
ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice sau medicul curant din spital – pentru comunicarea rapidă a informațiilor necesare aplicării tratamentului”, se arată în proiect.

Totodată, conform proiectului de act normativ, pentru a crește accesul persoanelor de pe lista medicilor de familie la servicii medicale acordate de medicul de familie, inclusiv la consultații de prevenție, consultațiile acordate la distanță pentru afecțiuni cronice vor intra în plata per capita – această reglementare crește accesul asiguraților și neasiguraților la servicii medicale. Luarea în evidenţă în primul trimestru va include și depistarea sarcinii, după caz – pentru accesul gravidei la servicii medicale;

Pentru anumite tipuri de consultații – consultațiile preventive acordate copiilor cu vârsta de până la 3 ani (inclusiv), consultația de prevenție acordată adultului asimptomatic 40+ în cadrul căreia se intervine asupra riscurilor modificabile, precum și consultațiile de management de caz, acordate în primul trimestru de la inițierea managementului de caz – a fost reglementată o estimare a timpului aferent consultației de 30 de minute (față de 15 minute, în prezent), concomitent cu o majorarea semnificativă a punctajului, pentru încurajarea acordării acestor servicii.

De asemenea, au fost propuși doi indicatori de performanță ce vizează acordarea serviciilor de prevenție persoanelor cu vârsta de 40 de peste 40 de ani, respectiv acordarea serviciilor de prevenție copiilor, cu accent pe depistarea tulburărilor de spectru autist.

Valoarea garantată a punctului per capita se propune a fi menținută la 10,00 lei, pentru stimularea acordării de servicii în vederea creșterii gradului de acoperire a nevoii de servicii medicale la nivelul asistenței medicale primare.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

În ceea ce privește asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, conform proiectului de act normativ, în pachetul de bază, în lista serviciilor diagnostice și terapeutice au fost introduse o serie de servicii specifice pentru anumite specialități, respectiv:

 • teste clinice: Teste Clinice MMSE, EDMONTON SIMPTOM ASSESMENT SCALE (ESAS, PAIN ANALOG SCALE (VAS), BPI (brief pain inventory) KIPCC (Key Palliative care, Indicators for Cancer Care), IPOS (Scala de Evaluare integrate a rezultatului Interventiilor de ingrijire Paliativa); BSFC 10 (Burden of care Scale for caregivers), ADL (scala de evaluare a independentei zilnice), ECOG (performance status scale) , PPS(palliative care performance scale) – efectuate de medici cu atestat de îngrijiri paliative;
 • Test FRAX -se acordă femeilor cu vârsta peste 40 de ani, de către medicii cu specialitățile endocrinologie, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare, geriatrie şi gerontologie, medicină internă
 • Scoruri clinice : DAS28 (Disease Activity Score-28 for Rheumatoid Arthritis), ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score), DAPSA (Disease Activity in PSoriatic Arthritis), SLEDAI 2000 (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000), BVAS (Birmingham Vasculitis Activity Score), scorul Rodnan – efectuate de medici cu specialitatea reumatologie;
 • Capilaroscopie – efectuate de medici cu specialitatea reumatologie;
 • Tratament tumori exulcerate, suprainfectate, îngrijire complicații stome, fistule tumorale, tratamentul limfedemului – efectuate de medici cu atestat de îngrijiri paliative;

De asemenea, a fost extinsă lista specialităților care pot efectua anumite servicii diagnostice și terapeutice:

EKG standard – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea genetică medicală, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, reumatologie;

Spirometrie – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea genetică medicală;

teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea dermatovenerologie;

teste cutanate cu agenţi fizici – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea dermatovenerologie;

 • determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea cardiologie, cardiologie pediatrică, medici cu atestat de îngrijiri paliative;
 • măsurarea forţei musculare cu dinamometrul – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea reumatologie;
 • teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) – poate fi efectuat și de medicii cu atestat de îngrijiri paliative;
 • recoltare material bioptic – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea genetică medicală;
 • electrocardiografie continuă (24 de ore, holter – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea cardiologie pediatrică;
 • tensiune arterială continuă – holter TA – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea cardiologie pediatrică, nefrologie;
 • EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea cardiologie pediatrică;
 • electromiograma / electroneurograma – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea reumatologie;
 • endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea gastroenterologie pediatrică;
 • aerosoli/şedinţă – poate fi efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative;
 • administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) – poate fi efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative;
 • mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară – poate fi efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative;
 • administrare tratament prin puncţie intravenoasă – poate fi efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative;
 • instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient – poate fi efectuat și de medicii cu atestat îngrijiri paliative;
 • puncţii şi infiltraţii intraarticulare – poate fi efectuat și de medicii cu specialitatea reumatologie

Conform CNAS, procedura de dermatoscopie a fost cuantificată ca procedură diagnostică complexă, ce se acordă de către medicii cu specialitatea dermatovenerologie pentru un pacient o dată
la 6 luni în cazul în care nu sunt identificate leziuni; pentru un pacient o dată pe lună, în cazul în care au fost identificate leziuni suspecte.

De asemenea, potrivit proiectului de act normativ:

 • Terapiile de genetică medicală pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloace de comunicare – pentru creșterea accesului asiguraților la sfatul genetic, având în vedere numărul foarte redus al medicilor cu această specialitate;
 • S-a reglementat faptul că o ședință acordată de un psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, respectiv de un psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped, are durata de 50 de minute – pentru unitatea de acordare a serviciilor psihologice.
 • A fost dezvoltată lista serviciilor în scop diagnostic-caz, care sunt servicii de spitalizare de zi, ce se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii, cu servicii necesare gravidelor – pentru creșterea accesului gravidelor la aceste tipuri de servicii.
 • Casa de asigurări de sănătate decontează un singur serviciu medical/procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii pentru un CNP/zi.
 • A fost reglementată durata de 20 de minute pentru consultațiile acordate de medicii cu specialitatea reumatologie, precum și cele acordate de medicii cu specialitatea geriatrie și gerontologie;
 • A fost reglementat punctajul acordat consultației acordate de medicii cu atestat de îngrijiri paliative, având în vedere durata de 30 de minute, respectiv majorarea de la 18 la 21,6 puncte – pentru aplicare unitară în raport cu durata consultațiilor.

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.