CNAS propune ca actualul contract-cadru să fie prelungit cu trei luni

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune ca termenul de aplicare a pachetelor de servicii medicale și a contractului-cadru pentru asistența medicală valabile în 2018-2019 să fie prelungit până pe 31 martie 2020.

”Astfel, până la data de 31 martie 2020, asiguratul are posibilitatea de a se prezenta la furnizorii de medicamente și de investigații paraclinice care sunt în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor, pentru a fi asigurat un acces neîntrerupt al asiguraților la medicamente și investigații medicale paraclinice necesare pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate a populației”, potrivit notei de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern publicat în transparență decizională pe site-ul CNAS.

Potrivit normelor în vigoare în prezent, contractul-cadru ar urma să expire pe 31 decembrie 2019.

”Având în vedere faptul că bugetul pentru anul 2020 nu a fost aprobat, fapt care conduce la necunoaşterea dimensiunii Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv a fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenţă medicală, (prelungirea – n.r.) până la sfârșitul lunii martie 2020 este necesară”, au explicat inițiatorii proiectului.

Potrivit lor, schimbarea este necesară pentru:

 • stabilirea tarifelor aferente unor servicii medicale, valoarea punctului „per capita” şi a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală primară, valoarea punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, suma orientativă medie/medic specialist/lună la nivel naţional pentru medicii de medicină dentară, tarifele aferente serviciilor medicale spitaliceşti

 • derularea în condiţii optime a procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de sănătate

 • implementarea în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) a noilor reglementări (pentru aceasta fiind necesară o perioadă de cel puțin 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actelor normative mai sus enunțate).

La începutul lunii octombrie, CNAS a anunțat că vrea ca pachetele de servicii și contractul-cadru pentru asistența medicală să fie valabil, începând cu anul viitor, patru ani, față de doi în prezent.

 

Ce este contractul-cadru?

 

“Contractul-cadru stabileşte elementele generale privind obligaţiile caselor de asigurări de sănătate, respectiv obligaţiile furnizorilor de servicii medicale atât în relaţiile contractuale încheiate cu casele de asigurări de sănătate cât şi în relaţia cu asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale; de asemenea stabileşte elemente generale privind modalitatățile de plată, metodologia raportărilor, validărilor şi a decontărilor serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive furnizate, acestea având ca rezultat accesul asiguraţilor la servicii medicale”.

 

Pachetul minimal de servicii

 

 • Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
 1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
 2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;
 3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei;
 4. consultaţii de planificare familială;
 5. servicii de prevenţie;
 6. activităţi de suport.
 • Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie:
 1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
 2. supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;
 3. consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei.
 • Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească:
 1. servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi
 2. se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.
 • Pachetul minimal de servicii medicale pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat.
 • Pachetul minimal de servicii medicale pentru medicina dentară:
 1. activităţi profilactice;
 2. tratamente odontale;
 3. tratamentul parodontitelor apicale;
 4. tratamentul afecţiunilor parodonţiului;
 5. tratamente chirurgicale buco-dentare;
 6. tratamente protetice;
 7. tratamente ortodontice.

 

Pachetul de servicii de bază

 

 • Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală primară:
 1. servicii medicale curative;
 2. servicii medicale de prevenţie şi profilaxie;
 3. servicii medicale la domiciliu;
 4. servicii medicale adiţionale;
 5. activităţi de suport;
 6. servicii de administrare de medicamente.
 • Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice:
 1. servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;
 2. servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice;
 3. servicii medicale curative – consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice;
 4. depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;
 5. consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială;
 6. servicii de îngrijiri paliative;
 7. servicii diagnostice şi terapeutice;
 8. serviciile de sănătate conexe actului medical;
 9. servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei;
 10. servicii medicale în scop diagnostic-caz.
 • Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare:
 1. consultaţia medicală de specialitate – iniţială;
 2. consultaţia de reevaluare; procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare;
 3. servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în cazul în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice;
 4. consultaţii de medicină fizică şi de reabilitare pentru asiguraţii care beneficiază de monitorizare şi prescriere de medicamente, în cadrul programelor naţionale de sănătate curative.
 • Pachetul de servicii de bază pentru medicina dentară:
 1. consultaţie;
 2. tratamente odontale;
 3. tratamentul parodontitelor apicale;
 4. tratamentul afecţiunilor parodonţiului;
 5. tratamente chirurgicale bucodentare;
 6. tratamente protetice;
 7. tratamente ortodontice;
 8. activităţi profilactice.
 • Pachetul de servicii de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:
 1. hematologie, biochimie-serică şi urinară, imunologie, microbiologie și examinări histopatologice şi citologice.
 • Pachetul de servicii de bază pentru asistenţa medicală spitalicească.
 • Pachetul de servicii de bază pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat.
 • Pachetul de servicii de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu:
 1. măsurarea parametrilor fiziologici;
 2. administrare de medicamente;
 3. sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare;
 4. alimentarea artificială/alimentarea pasivă/alimentaţie parenterală;
 5. clismă cu scop evacuator;
 6. spălătură vaginală;
 7. manevre terapeutice;
 8. îngrijirea plăgilor/escarelor/stomelor/fistulelor/tubului de dren/canulei traheale;
 9. aplicarea de ploscă, bazinet, condom urinar, mijloc ajutător pentru absorbţia urinei;
 10. ventilaţie noninvazivă;
 • Pachetul de servicii de bază pentru îngrijiri paliative la domiciliu.
 • Pachetul de servicii de bază pentru dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu:
 1. dispozitive de protezare în domeniul ORL, dispozitivele pentru protezare stomii, dispozitivele pentru incontinenţă urinară, proteze pentru membrul inferior, proteze pentru membrul superior, orteze, încălţăminte ortopedică, dispozitive pentru deficienţe vizuale, echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, dispozitive pentru terapia cu aerosoli, dispozitive de mers și proteză externă de sân.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.