CNAS rostogolește pentru a treia oară o serie de termene stabilite în Contractul-cadru

Conform unui proiect de hotărâre de guvern, o serie de termene prevăzute în Contractul-cadru ar urma să fie prorogate pentru a treia oară.

În Anexa nr. 2 la HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018–2019, erau prevăzute o serie de termene pentru 1 iulie 2018. Prin HG nr. 458/2018, acestea au fost prorogate pentru 1 ianuarie 2019, după care o nouă hotărâre de guvern, HG nr. 989/2018, a mai prorogat o dată termenele până la 31 martie 2019.

Iată că un nou proiect ar urma să mai amâne încă o dată intrarea în vigoare a unor prevederi din Contractul-cadru, până la 1 iulie 2019.

 

Termenele care vor fi din nou prorogate

 

Conform cu prevederilor aflate acum în vigoare, 31 martie 2019 este termenul de la care:

  • este prevăzută obligația medicilor prescriptori de a respecta avertizările Sistemului Informatic al Prescripției electronice precum și informațiile puse la dispoziție pe pagina web a CNAS referitoare la faptul că medicamentul se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau că medicamentul este produs biologic;
  • în cazul medicamentelor cu și fără contribuție personală, farmacia eliberează medicamente asiguraților pe baza prescripțiilor medicale, indiferent dacă medicul care a emis prescripția medicală se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală farmacia;
  • în cazul investigațiilor medicale paraclinice acordate în ambulatoriu, laboratoarele efectuează aceste investigații în baza biletelor de trimitere indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală medicii care le-au eliberat.

Prin adoptarea noului proiect de hotărâre, Guvernul ar muta termenele pentru 1 iulie 2019.

 

Un an de amânări

 

Motivarea pentru această nouă rostogolire a unor termene legale este că reglementările anterioare ar necesita prelungirea perioadei pentru implementare în Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS).

Se face astfel deja un an de când sunt amânate prevederile din Contractul-cadru pentru 2017–2018.

În același timp, nu s-a anunțat încă forma propusă de CNAS pentru noul Contract-cadru, cu toate că discuții pe marginea acestuia au fost deja purtate cu organizațiile profesionale, sindicale și patronale din sănătate.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.