CNSU: Noi măsuri de relaxare de la 1 august. Textul Hotărârii numărul 50

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a emis luni, Hotărârea numărul 50 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19.

Vă prezentăm textul Hotărârii CNSU din 26 iulie 2021.

HOTĂRÂRE nr. 50 din 26.07.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19

Având în vedere propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în
data de 13.05.2021 la nivelul Președinției României precum și analiza factorilor de risc
privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe
teritoriul României la data de 22.07.2021, realizată la nivelul Centrului Național de
Coordonare și Conducere a Intervenției,
în contextul necesității de îmbunătățire a condițiilor socio–economice necesare
desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea
unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de
Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81, 20 lit. i) din O.U.G.
nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5, art. 9 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44, art. 45
alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului
nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se propune ca, începând cu data de 01.08.2021 activitățile
culturale, artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații
deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, cu obligativitatea purtării
măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este
mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și toți participanții sunt
Pagina 2 din 5
persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore,
respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca activitățile culturale,
artistice și de divertisment să poată fi organizate și desfășurate în spații deschise cu
participarea a cel mult 75.000 de persoane, cu obligativitatea purtării măștii de
protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică
sau egală cu 2/1.000 de locuitori și toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu SARS-CoV-2.
(3) În condițiile stabilite la alin. (1) activitățile se pot organiza și desfășura în
toate localitățile indiferent de rata cumulată a incidenței la 14 zile a cazurilor cu un
număr mai mare de 2.500 de persoane, dacă toți participanții fac dovada vaccinării
împotriva SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare.
Art.2 – (1) Se propune ca organizarea de evenimente private (nunți, botezuri,
mese festive, parastase etc.) să fie permisă începând cu data de 01.08.2021, cu
participarea a maxim 150 de persoane în spații deschise, sau cu participarea a maxim
100 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din
localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și sunt
respectate măsurile de protecție sanitară, în intervalul orar 5,00-02,00. La stabilirea
numărului maxim de persoane, nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.
(2) Se propune ca organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese
festive, parastase etc.) să fie permisă începând cu data de 01.08.2021, cu
participarea a maxim 200 de persoane în spații deschise, sau cu participarea a maxim
150 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din
localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori și sunt respectate măsurile
de protecție sanitară, în intervalul orar 5,00-02,00. La stabilirea numărului maxim de
persoane, nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.
(3) Se propune organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), să fie
permisă cu un număr de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei
suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană în ele/localitățile unde incidența cumulată
la 14 zile este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, în intervalul
orar 5,00-02,00 și dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
Pagina 3 din 5
unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARSCoV-2.
(4) Se propune organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), să fie
permisă, cu un număr de maximum 400 de persoane în interior și cu asigurarea unei
suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană în ele/localitățile unde incidența cumulată
la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, în intervalul orar 5,00-02,00
și dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
Art.3 – (1) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca organizarea și
desfășurarea competițiilor sportive în spații închise sau deschise să fie permisă cu
participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu
asigurarea unei distanțe de minim 1 m între persoane, dacă incidența cumulată la 14
zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori și toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(2) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca organizarea și desfășurarea
competițiilor sportive în spații închise sau deschise să fie permisă cu participarea
spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei
distanțe de minim 1 m între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor
din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori și toți participanții sunt
persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoane care prezintă rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore,
respectiv persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
(3) În condițiile stabilite la alin. (1) și (2) organizatorul poate decide organizarea
și desfășurarea competițiilor sportive cu participarea spectatorilor până la capacitatea
maximă a spațiului, dacă toți participanții fac dovada vaccinării împotriva SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.4 – Începând cu data de 01.08.2021, se propune desfășurarea activităților
recreative și sportive în aer liber cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu
locuiesc împreună, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai
mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și cu participarea a cel mult
Pagina 4 din 5
50 de persoane care nu locuiesc împreună, dacă incidența cumulată la 14 zile a
cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori.
Art.5 – Începând cu data de 01.08.2021, se propune organizarea de mitinguri
şi demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane, dacă
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori și cu un număr de maximum 500 de persoane
dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală
cu 2/1.000 de locuitori, cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către
toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și
asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe
perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2.
Art.6 – (1) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca organizarea de
cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene, să fie permisă cu participarea unui număr
de maximum 150 de persoane în interior și 200 în exterior, cu respectarea
măsurilor de distanțare, asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare
persoană și obligativitatea purtării măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14
zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori.
(2) Se propune ca, începând cu data de 01.08.2021 activitățile prevăzute la
alin. (1) să se poată desfășura cu participarea unui număr de maximum 250 de
persoane în interior și 300 în exterior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor
din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori.
Art.7 – (1) Începând cu data de 01.08.2021, se propune ca organizarea de
conferințe în spații închise, să fie permisă cu participarea unui număr de maximum
150 de persoane în interior, cu respectarea măsurilor de distanțare, asigurarea unei
suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și obligativitatea purtării măștii
de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare
de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(2) Se propune ca, începând cu data de 01.08.2021 activitățile prevăzute la
alin. (1) să se poată desfășura cu participarea unui număr de maximum 300 de
persoane în interior, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este
mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori.
Art.8 – (1) Se propune, începând cu data de 01.08.2021, desfășurarea
activității din baruri, cluburi, discoteci și săli de jocuri, până la 70% din capacitatea
maximă a spațiilor închise în intervalul orar 5,00-02,00, dacă incidența cumulată la 14
zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de
Pagina 5 din 5
locuitori și până la capacitatea maximă dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor
din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori.
(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art.9 – Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația
aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor
ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
Art.10 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin
ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.