Concediul medical pentru COVID-19: Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru modificarea și completarea normelor de aplicare

Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația declarată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării.

De asemenea, medicul curant din spital poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

Totodată, certificatele de concediu medical se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de izolare.

Prevederile sunt cuprinse în Ordinul pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial.

Redăm în continuare Ordinul emis de ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial.

Art. I. –

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 231, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(4) Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării și poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică, precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

………

(7) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (41), (5) și (61) se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de izolare.”

2. La articolul 231, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:


(41) În situația în care data internării persoanei asigurate este ulterioară datei recoltării primei probe care confirmă boala infectocontagioasă, pentru această perioadă certificatul de concediu medical se acordă de medicul de familie, în baza documentului eliberat de direcția de sănătate publică, care cuprinde informații referitoare la data recoltării primei probe, data confirmării bolii infectocontagioase și data internării persoanei bolnave.

(42) Pentru perioada internării în unitatea sanitară prevăzută la alin. (2) și (4), precum și pentru perioada prevăzută la alin. (41) se vor acorda certificate de concediu medical «inițial»”.

3. La articolul 231, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:


(61) Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă, pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare, în scopul constatării și menținerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu medical acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcția de sănătate publică, care cuprinde informații referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care acesta își desfășoară activitatea, precum și recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea perioadei pentru care se dispune această măsură.”

4. La articolul 64, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:


(10) După remedierea cauzelor înscrise în comunicarea prevăzută la alin. (9) care au condus la respingerea plății totale/parțiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o nouă cerere potrivit alin. (2), în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării. Cererea de recuperare se depune după depunerea declarațiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate.”

5. La articolul 64, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:


(11) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) care se depun potrivit alin. (2) de către instituțiile prevăzute la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate nu se cuprind sumele reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau pentru incapacitate temporară de muncă pentru care s-a instituit măsura carantinei/izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii, și care au fost suportate integral de către aceste instituții.”

6. La anexa nr. 1, nota marcată cu *) se modifică și va avea următorul cuprins:

*) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizație 09 sau 91, după caz.”

7. În anexa nr. 9 – Cerere-tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate, la punctul 3 litera A, subpunctul 4) se modifică și va avea următorul cuprins:

Imagine

8. Anexa nr. 10 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –
Pentru persoanele asigurate aflate în situațiile prevăzute la art. 231 alin. (41) și (61) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, certificatele de concediu medical se acordă, potrivit legii, de către medicii de familie, pe baza documentelor eliberate de direcțiile de sănătate publică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.