Condițiile de autorizare sanitară a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, în transparență decizională

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru aprobarea condițiilor de autorizare sanitară a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical.

Potrivit proiectului de act normativ, activitățile conexe actului medical sunt: tehnica dentară, biologie medicală, biochimie medicală, chimie medicală, fizică medicală, fizioterapie, psihologie medicală, logopedie, sociologie medicală, optometrie medicală, optică medicala, protezare ortopedică, protezare auditivă.

Vă prezentăm textul proiectului de ordin:

Condiții de autorizare sanitară a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical

Art. 1 – (1) Activitățile conexe actului medical sunt: tehnica dentară, biologie medicală, biochimie medicală, chimie medicală, fizică medicală, fizioterapie, psihologie medicală, logopedie, sociologie medicală, optometrie medicală, optică medicala, protezare ortopedică, protezare auditivă.

(2) Prezentele norme sunt aplicabile activităților conexe actului medical care se pot înființa și organiza în cabinete de liberă practică pentru servicii publice actului medical, după cum urmează: tehnica dentară, fizioterapia, psihologia medicală, logopedia, sociologia medicală, optometria medicală, optica medicală, protezarea ortopedică, protezarea auditivă.

(3) Activitățile conexe actului medical de biologie medicală, biochimie medicală și chimie medicală sunt exercitate exclusiv în cadrul laboratoarelor medicale organizate conform legii, sub coordonarea medicului de laborator.

(4) Activitatea de fizică medicală se desfășoară în cadrul unei echipe, obligatoriu coordonată de un medic confirmat în specialitatea oncologie medicală sau radiologie medicală, după caz, într-o unitate medicală autorizată de către Ministerul Sănătății și de către Compania Națională de Control asupra Activității Nucleare (CNCAN).

Art. 2 – Condiții de structură constructiv-funcțională pentru cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de tehnică dentară:

(1) Se pot amplasa la parterul, demisolul, parterul înalt sau mezaninul clădirilor de locuit cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, în clădiri în care se desfășoară și alte activități, în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea următoarelor condiții:
1. să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare;
2. să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
3. să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Condiții igienico-sanitare și circuite funcționale:
a) spațiu de lucru, minim două încăperi;
b) vestiar și grup sanitar pentru personal, prevăzut cu chiuvetă și vas WC;
c) spațiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile de tehnică dentară, organizat și dotat conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
d) spațiu destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unei chiuvete cu apă curentă, rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice.

Art.3 – Condiții de structură-constructiv funcțională pentru cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie:

(1) Se pot amplasa la parterul, demisolul, parterul înalt sau mezaninul clădirilor de locuit cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu asigurarea accesului direct din stradă, în clădiri în care se desfășoară și alte activități, în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea următoarelor condiții:
1. să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare;
2. să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
3. să respecte normele igienico -sanitare specifice activităților desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Condiții igienico-sanitare și circuite funcționale:
a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare.
b) sală de așteptare astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minim 2 mp/ persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoțitoare);
c) grup sanitar dotat cu chiuvetă și vas WC, separat pentru personal și pentru pacienți care va avea acces din sala de așteptare;
d) spațiu destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unei chiuvete cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice;
e) spațiu destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unei chiuvete cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării mecanizate;
f) iluminat și ventilație corespunzătoare a spațiilor.

Art. 4 – Condiții de structură constructiv-funcțională pentru cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de psihologie medicală, logopedie medicală și sociologie medicală:

(1) Se pot amplasa la parterul, demisolul, parterul înalt sau mezaninul clădirilor de locuit cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu asigurarea accesului direct din stradă, în clădiri în care se desfășoară și alte activități, în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea următoarelor condiții:
1. să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare;
2. să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
3. să respecte normele igienico -sanitare specifice activităților desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare;

(2) Condiții igienico-sanitare și circuite funcționale:
a) acces pentru persoanelor cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;
b) sală de așteptare astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minim 2 mp/ persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoțitoare);
c) cabinet propiu-zis de psihologie, prevăzut cu iluminat și ventilație naturale și/sau artificiale;
d) pentru cabinetele de psihologie rutieră, se vor respecta actele normative specifice acestui domeniu de activitate;
e) grup sanitar dotat cu chiuvetă și vas WC separat pentru personal și pentru pacienți care va avea acces din sala de așteptare;
f) spațiul destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unei chiuvete cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice

Art. 5 – Condiții de structură constructiv-funcțională pentru cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de optică –optometrie:

(1) Se pot amplasa la parterul, demisolul, parterul înalt sau mezaninul clădirilor de locuit cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu asigurarea accesului direct din stradă, în clădiri în care se desfășoară și alte activități, în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea următoarelor condiții:
1. să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare;
2. să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
3. să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Condiții igienico-sanitare și circuite funcționale:
a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;
b) sală de așteptare astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minim 2 mp/ persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoțitoare);
c) grup sanitar dotat cu chiuvetă și vas WC separat pentru personal și pentru pacienți care va avea acces din sala de așteptare;
d) spațiu de lucru, care va avea pe una dintre laturi, lungimea de minim 5 m și va avea asigurată chiuvetă cu apă curentă rece și caldă;
e) spațiu pentru depozitarea materialelor necesare în desfășurarea activității;
f) spațiul destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unei chiuvete cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice;
g) finisajele vor fi din material lavabile, impermeabile;
h) în cadrul cabinetului de liberă practică conexă actului medical, autorizat sanitar, se acceptă doar activități comerciale corespunzătoare domeniului de activitate

Art. 6 – Condiții de structură constructiv-funcțională pentru cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare ortopedică:

(1) Se pot amplasa la parterul, demisolul, parterul înalt sau mezaninul clădirilor de locuit cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu asigurarea accesului direct din stradă, în clădiri în care se desfășoară și alte activități, în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea următoarelor condiții:
1. să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare;
2. să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
3. să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Condiții igienico-sanitare și circuite funcționale:
a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;
b) sală de așteptare astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minim 2 mp/ persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoțitoare);
c) grup sanitar dotat cu chiuvetă și vas WC separat pentru personal și pentru pacienți care va avea acces din sala de așteptare;
d) spațiu de lucru va fi racordat la sursă de apă curentă rece și caldă;
e) spațiu pentru depozitarea materialelor necesare în desfășurarea activității;
f) spațiul destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unei chiuvete cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice;
g) finisajele vor fi din material lavabil, impermeabil;
h) în cadrul cabinetului de liberă practică conexă actului medical, autorizat sanitar, se acceptă doar activități comerciale corespunzătoare domeniului de activitate

Art. 7 – Condiții de structură constructiv-funcțională pentru cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de protezare auditivă:

(1) Se pot amplasa la parterul, demisolul, parterul înalt sau mezaninul clădirilor de locuit cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu asigurarea accesului direct din stradă, în clădiri în care se desfășoară și alte activități, în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea următoarelor condiții:
1. să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform reglementărilor legale în vigoare;
2. să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
3. să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare;

(2) Condiții igienico-sanitare și circuite funcționale:
a) acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare b) sală de așteptare astfel încât pentru fiecare persoană în așteptare să se prevadă un spațiu de minim 2 mp/ persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoțitoare);
c) grup sanitar dotat cu chiuvetă și vas WC separat pentru personal și pentru pacienți care va avea acces din sala de așteptare;Grup sanitar pentru pacienți, cu acces din sala de așteptare;
d) spațiu pentru depozitarea materialelor necesare în desfășurarea activității;
e) spațiul destinat depozitării și prelucrării sanitare a materialelor și a ustensilelor de curățenie, cu asigurarea unei chiuvete cu apă rece și caldă curentă și asigurarea ventilării naturale și/sau mecanice;
f) finisajele vor fi din material lavabil, impermeabil. În spațiul unde se desfășoară activități de audiometrie, finisajul poate să fie din material antifonic
g) în cadrul cabinetului de liberă practică conexă actului medical, autorizat sanitar, se acceptă doar activități comerciale corespunzătoare domeniului de activitate.

Art. 8 – Cabinetele de liberă practică, indiferent de specialitatea acestora, trebuie să aibă asigurat accesul la apă potabilă, electricitate și vor fi prevăzute cu instalaţii pentru colectarea şi evacuarea corespunzătoare a apelor uzate.

Art. 9 – Cabinetele de liberă practică, indiferent de specialitatea acestora, vor avea în dotare următoarele materiale sanitare:

(1) dispenser de săpun lichid, dispenser pentru dezinfecția mâinilor și dispenser pentru prosoape de hârtie, montate la fiecare chiuvetă;
(2) materiale și produse de întreţinere şi curăţare, utilizându-se echipamente profesionale de curăţenie conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.