Condițiile de înscriere la Loteria de vaccinare, publicate în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat Ordinul privind condițiile de înscriere la Loteria de vaccinare și stabilirea atribuțiilor instituțiilor implicate.

Astfel, înscrierea la Loteria de vaccinare se face pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro, de către persoanele cu schemă completă de vaccinare, după generarea certificatului digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului.

Ulterior înscrierii, participantul primește un număr de ordine, alocat cronologic, corespunzător momentului înregistrării acestuia în aplicație. Înscrierea pornește cu numărul de ordine 1, pentru primul participant înscris, și continuă până la finalizarea Loteriei de vaccinare, respectiv până la data de 31.12.2021, ora 12.00, se arată în Ordinul publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit aceleiași surse, aplicația permite atribuirea unui singur număr de ordine alocat aceluiași CNP, iar după finalizarea operațiunii de înscriere, participantul poate vizualiza numărul de ordine alocat.

În același Ordin se arată că Ministerul Sănătății stabilește și comunică politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Loteriei de vaccinare, precum și numărul de telefon de contact pentru informații cu privire la Loteria de vaccinare.

Vă prezentăm Regulamentul de organizare a Loteriei de vaccinare, publicat în Monitorul Oficial:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. –
(1) Loteria de vaccinare constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani tuturor persoanelor vaccinate cu schema completă de vaccinare, care și-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului și care se înscriu pentru participare la extrageri în aplicația accesată de pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.

(2) Datele fiecărei extrageri, tipul acestora și alte informații necesare participării sunt date publicității în timp util, prin afișare pe site-ul Loteriei Române, www.loto.ro, site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, site-ul Ministerului Sănătății.

(3) Sumele de bani acordate câștigătorilor reprezintă premii în înțelesul art. 108 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stabilește fondul anual de premiere pentru Loteria de vaccinare, precum și repartizarea lunară a acestuia.

(5) Loteria de vaccinare se înscrie în sfera interesului național de conștientizare a populației României privind importanța vaccinării împotriva virusului COVID-19 și are ca scop creșterea numărului de persoane vaccinate de pe teritoriul României, oferind posibilitatea acestora de a câștiga premii substanțiale în bani prin trageri la sorți organizate de Compania Națională Loteria Română – S.A. (C.N.L.R.)

Art. 2. –
(1) Participarea la Loteria de vaccinare presupune cunoașterea și acceptarea fără rezerve a tuturor prevederilor prezentului regulament, care stipulează modul de organizare și desfășurare a extragerilor.

(2) Prezentul regulament poate fi consultat pe site-ul Loteriei Române, www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pe site-ul Ministerului Sănătății.

Art. 3. –
Loteria de vaccinare se bazează pe proceduri de atribuire a unor câștiguri în bani, în funcție de rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere prin utilizarea unor mijloace de tip urnă pentru efectuarea extragerilor, care nu se desfășoară în prezența fizică a participanților.

CAPITOLUL II
Participarea
Art. 4. –
Loteria de vaccinare se adresează tuturor persoanelor vaccinate cu schema completă de vaccinare și care se înscriu pentru participare la extrageri, în aplicația accesată de pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.

Art. 5. –
Înscrierea participanților în aplicație se realizează, după generarea certificatului digital al UE privind COVID-19, astfel:

1. accesare site https://certificat-covid.gov.ro;

2. autentificare: se introduce adresa de e-mail;

3. verificare e-mail: link de autentificare;

4. accesare e-mail primit de la platforma „Certificate COVID”;

5. accesare buton „Autentificare”,

6. identificare certificat de vaccinare al persoanei pentru care se va înregistra participarea la loterie;

7. accesare buton „Vizualizare certificat”;

8. selectare opțiune „De acord cu regulamentul și condițiile de participare”;

9. selectare opțiune „De acord cu publicarea datelor personale pe site-ul Ministerului Sănătății, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N.L.R.”;

10. selectare opțiune „PARTICIPĂ LA LOTERIA DE VACCINARE”.

Art. 6. –
(1) După înscriere, participantului i se va acorda un număr de ordine, alocat cronologic, corespunzător momentului înregistrării acestuia în aplicație (înscrierea va porni cu numărul de ordine 1 pentru primul participant înscris) și va continua pentru toate extragerile până la finalizarea acțiunii, respectiv în data de 31.12.2021, ora 12,00.

(2) Aplicația permite atribuirea unui singur număr de ordine alocat aceluiași CNP.

(3) După finalizarea operațiunii de înscriere se va putea vizualiza numărul de ordine alocat. Numărul de ordine alocat în urma înscrierii participantului în vederea participării la extrageri se va transmite prin e-mail către contul de e-mail al utilizatorului autentificat în aplicație.

Art. 7. –
(1) Loteria de vaccinare se desfășoară în perioada 3.10.2021 – 31.12.2021 și constă în 19 extrageri organizate în zilele de duminică/vineri, pe parcursul a 14 săptămâni, astfel:

a) 14 extrageri, respectiv câte 1 extragere pe săptămână;

b) 3 extrageri, respectiv câte 1 extragere în fiecare lună;

c) 2 extrageri organizate în săptămâna 14, respectiv în ultima săptămână a acțiunii.

(2) Calendarul de desfășurare al înscrierilor pentru participare la extrageri, precum și data organizării tragerilor sunt următoarele:
CAPITOLUL III
Stabilirea câștigătorilor
Art. 8. –
(1) Extragerile se vor efectua cu urna TOPAZE de 7 cifre, ceea ce va permite extragerea unui număr din intervalul 1-9.999.999.

(2) Introducerea bilelor în urnă se va efectua în funcție de numărul participanților înscriși pentru extragerea respectivă, astfel încât extragerea se va realiza pornind de la cifra unităților la cifra milioanelor, după caz, pentru a fi respectat numărul maxim de participanți pentru fiecare extragere în parte, după cum urmează:

a) Pentru extragerile săptămânale

– Săptămâna 1: extragerea se va face din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine 1 (alocat primului participant înscris) și cifra care indică numărul de ordine al ultimului participant înscris la extragerea din săptămâna 1;

– Săptămâna 2: extragerea se va face din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris la extragerea din săptămâna 1 la care se adaugă cifra 1 și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 2,

regula păstrându-se în aceeași formulă pentru toate cele 14 săptămâni, astfel că pentru:

– Săptămâna 14: extragerea se va face din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris la extragerea din săptămâna 13 la care se adaugă cifra 1 și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 14.

La extragerea aferentă fiecărei săptămâni, numărul extras va reprezenta numărul de ordine câștigător al premiului mare al săptămânii, urmând ca ceilalți 80 de câștigători să fie identificați ca fiind următoarele 80 de numere de ordine consecutivă începând cu numărul de ordine imediat următor celui extras ca și câștigător.

Dacă în stabilirea celor 80 de câștigători se depășește numărul de ordine aferent ultimului participant înscris, se va continua stabilirea celorlalți câștigători plecând de la numărul de ordine al primului înscris pentru extragerea săptămânală respectivă.

b) Pentru extragerile lunare

– Luna 1: extragerea se va efectua din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine 1 (alocat primului participant înscris în săptămâna 1) și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 5;

– Luna 2: extragerea se va efectua din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 5 la care se adaugă cifra 1 și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 9;

– Luna 3: extragerea se va efectua din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 9 la care se adaugă cifra 1 și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 14.

La extragerea aferentă fiecărei luni, numărul extras va reprezenta numărul de ordine câștigător al premiului lunar.

c) Pentru extragerile finale

Extragerile se vor efectua din intervalul cuprins între cifra 1 reprezentând numărul de ordine al primului participant înscris în săptămâna 1 și cifra care indică numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 14.

Numerele extrase la extragerile finale vor reprezenta numerele de ordine câștigătoare ale premiului de 1.000.000 lei și ale premiului de 500.000 lei, care vor avea loc în data de 31.12.2021.

(3) Fiecare participant la Loteria de vaccinare va avea 4 șanse de câștig, respectiv posibilitatea de a câștiga 4 premii: 1 premiu în valoare de 10.000 lei sau de 100.000 lei, 1 premiu de 300.000 lei, 1 premiu de 500.000 lei și premiul cel mare în valoare de 1.000.000 lei.

CAPITOLUL IV
Rezultatele oficiale ale extragerilor Loteriei de vaccinare
Art. 9. –
(1) Operațiunile de extragere a numerelor câștigătoare se efectuează sub supravegherea și conducerea comisiei de extragere formate din reprezentanți ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Sănătății și ai C.N.L.R.

(2) La propunerea și numirea membrilor în cadrul comisiei de extragere se va avea în vedere ca persoanele desemnate să nu se afle în situații de incompatibilitate în ceea ce privește atribuțiile pe care le vor îndeplini în această calitate.

(3) Membrii comisiei de extragere vor semna, la momentul accesului în spațiul în care se va desfășura extragerea, un document prin care se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor de care iau cunoștință de la acest moment și până la prezentarea publică a rezultatelor extragerii.

Art. 10. –
Rezultatele extragerilor sunt aduse la cunoștința participanților prin afișarea pe site-ul Loteriei Române www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pe site-ul Ministerul Sănătății.

CAPITOLUL V
Plata premiilor
Art. 11. –
La Loteria de vaccinare se acordă un număr total de 1.139 premii, în valoare totală de 15.000.000 lei, după cum urmează:

– 81 de premii săptămânale (80 de premii săptămânale + 1 premiu mare săptămânal);

– 3 premii lunare (câte 1 premiu în ultima săptămână a fiecărei luni);

– 2 premii la finalul Loteriei Programului național de vaccinare, respectiv în luna 3, repartizate astfel:

Art. 12. –
(1) Premiile pot fi ridicate de către câștigători săptămânal, în intervalul marți-vineri, între orele 9,00-14,00, de la casieriile C.N.L.R., astfel:

a) premiile în valoare de 10.000 lei – de la unitățile teritoriale ale C.N.L.R.;

(2) Plata premiilor se face prin casieriile proprii ale C.N.L.R. aflate la sediile punctelor de lucru județene sau la sediul central al C.N.L.R., conform normelor/procedurilor elaborate în acest scop.

(3) Plata se efectuează potrivit listelor de câștigători transmise de Ministerul Sănătății, pe baza prezentării actului de identitate valid.

Art. 13. –
(1) Premiile se impozitează conform legislației în vigoare.

(2) Premiile în bani acordate se supun regimului fiscal aferent veniturilor din premii reglementat la cap. VIII – Venituri din premii și din jocuri de noroc din titlul IV – Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) C.N.L.R. are obligația calculării, reținerii, declarării și plății impozitului aferent veniturilor din premii stabilit potrivit prevederilor legale.

Art. 14. –
(1) Solicitarea de către participanții la Loteria de vaccinare a plății premiilor se va face până la data maximă de 31.01.2022. După expirarea termenului, participantul câștigător pierde dreptul de a mai obține premiul.

(2) Premiile neridicate în termen rămân la dispoziția Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Art. 15. –
Plata premiilor poate fi suspendată de C.N.L.R. numai în baza unei ordonanțe, rezoluții ori altui act emis de organele de cercetare penală sau în baza unei încheieri pronunțate de instanța de judecată, înregistrată la sediul central al companiei.

CAPITOLUL VI
Protecția datelor cu caracter personal
Art. 16. –
(1) C.N.L.R. informează participanții despre prelucrarea datelor personale prin structurile sale funcționale și despre drepturile acestora, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. Această informare se face în scopul de a clarifica modalitățile în care C.N.L.R. folosește datele cu caracter personal.

(2) În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, participanții sunt informați că C.N.L.R. prelucrează date cu caracter personal, cu bună-credință, în scopuri determinate, explicite și legitime.

(3) Persoanele ale căror date sunt supuse prelucrării au următoarele drepturi: dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor/dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la ștergerea datelor (cu excepția situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, care pot fi exercitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

(4) Solicitările persoanelor vizate pot fi transmise pe adresa de e-mail gdpr@loto.ro sau la sediul C.N.L.R. din str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4, București.

(5) Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.loto.ro/gdpr.

Art. 17. –
(1) Reprezintă categorii de date cu caracter personal procesate următoarele:

a) numele și prenumele;

b) adresa de domiciliu;

c) adresa electronică;

d) numărul și seria actului de identitate;

e) codul numeric personal;

f) sexul;

g) data nașterii;

h) numărul de telefon;

i) contul bancar;

j) semnătura.

(2) Datele personale furnizate în calitate de participant/câștigător sunt necesare pentru a face posibilă participarea la Loteria de vaccinare pe care C.N.L.R. o organizează și pentru revendicarea premiilor.

Art. 18. –
Datele cu caracter personal ale participanților la Loteria de vaccinare vor fi prelucrate de către C.N.L.R. în vederea:

a) desemnării și validării câștigătorilor;

b) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile.

Art. 19. –
În anumite situații, C.N.L.R. poate transfera anumite categorii de date cu caracter personal, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin, către următorii utilizatori externi:

a) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

b) Ministerul Sănătății;

c) Ministerul Finanțelor;

d) Ministerul Afacerilor Interne;

e) organele de control abilitate: Curtea de Conturi, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Corpul de control al prim-ministrului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;

f) organele de cercetare penală;

g) instanțele de judecată;

h) instituții bancare și financiare de procesare plăți;

i) alte autorități ale administrației centrale și locale, conform prevederilor legale.

Art. 20. –
(1) Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către C.N.L.R. atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale și cu prevederile legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar.

(2) La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, C.N.L.R. va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

(3) C.N.L.R. va prelucra datele cu caracter personal în vederea realizării scopurilor de prelucrare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, C.N.L.R. să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal, și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Art. 21. –
(1) C.N.L.R. se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților.

(2) La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Art. 22. –
Persoanele vizate, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către C.N.L.R., au următoarele drepturi:

a) dreptul la informare;

b) dreptul de acces la date;

c) dreptul de intervenție asupra datelor/dreptul de rectificare;

d) dreptul la opoziție;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;

f) dreptul de a se adresa justiției;

g) dreptul la ștergerea datelor;

h) dreptul la restricționarea prelucrării datelor;

i) dreptul la portabilitatea datelor.

Art. 23. –
Dreptul de ștergere a datelor personale poate fi exercitat în următoarele situații:

a) când datele au fost prelucrate ilegal (adică în alt scop decât în cel pentru care au fost colectate inițial);

b) când datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate inițial;

c) când datele trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale a solicitantului (cum ar fi, de exemplu, un act normativ);

d) când persoana vizată se opune prelucrării, fără să existe motive legitime din partea C.N.L.R. care să impună totuși acest lucru.

Art. 24. –
C.N.L.R. poate solicita modificarea/completarea regulamentului în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de solicitare de modificare/completare va intra în vigoare după publicarea actului de modificare/completare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL VII
Dispoziții diverse
Art. 25. –
Plata premiului pentru câștigul/câștigurile la Loteria de vaccinare se face numai persoanei care a fost desemnată câștigătoare prin tragerea la sorți.

Art. 26. –
Vor răspunde, conform legii, următoarele persoane:

a) cele care vor săvârși orice alte fapte ilicite în legătură cu extragerile;

b) cele care vor obține sau vor încerca să obțină, prin orice fel de metode, plata unor premii/câștiguri la care nu au dreptul sau cele care vor înlesni asemenea fapte.

Art. 27. –
Când se constată cu probe concrete o tentativă de fraudă (pe circuitul operațional de la participare până la plata premiilor/câștigurilor) sau orice altă neregulă, premiul/câștigul este anulat, iar vinovații de săvârșirea acestor fapte vor răspunde conform legii și vor suporta eventualele despăgubiri materiale.

CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale

Art. 28. –
Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluționa în condițiile cadrului normativ aplicabil.

Art. 29. –
Participarea la Loteria de vaccinare implică luarea la cunoștință și acceptarea fără rezerve de către participanți a tuturor dispozițiilor și prevederilor cuprinse în acest regulament.

Art. 30. –
Prezentul regulament poate fi consultat pe site-ul Loteriei Române www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pe site-ul Ministerului Sănătății.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.