Construirea spitalelor regionale și a unui spital republican, printre obiectivele Programului de Guvernare în domeniul sănătății

Accesul pacienților facil și direct la un act medical de calitate este unul dintre obiectivele descrise de actualul program de guvernare cu privire la domeniul sănătății.În acest sens, Ministerul Sănătății declară că se vor construi opt spitale regionale în țară, prin care se dorește eliminarea eforturilor financiare și umane pentru deplasarea pacienților din alte regiuni către București, dar și un spital republican – organizat ca centru de urgență-excelență și cercetare în toate specialitățile. Prin modernizarea spitalelor județene se vor asigura condițiile optime actului medical, facilita accesul pacienților la serviciile medicale din județul de reședință, dota toate localitățile cu ambulanțe.În plus, dezvoltarea centrelor de telemedicină, regionale sau naționale, în funcție de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale pentru diagnostic, sporirea și implementarea serviciilor e-health la nivel național prin fonduri nerambursabile, creșterea capacității de screening preconcepțional și prenatal prin fonduri nerambursabile, mărirea capacității de screening neonatal pentru depistarea malformațiilor congenitale și a riscurilor genetice, sunt prioritare în Programul actual de Guvernare în domeniul sănătății.