Ro Health Review Strategies, Economics & More este un proiect editorial cu conținut HIGH-QUALITY, lansat de Sănătatea Press Group, care își propune să ofere o abordare nouă și completă a dimensiunii strategice, de management și economice a sistemului de sănătate din România.

Publicația își dorește să devină o platformă de comunicare de referință, prin care să fie prezentate soluții pentru strategii aplicabile în sistemul de sănătate românesc de către experți în construirea strategiilor în sănătate, profesioniști recunoscuți cu experiență în domeniul sănătății, lideri de opinie pe segmentele de activitate și factorii decizionali din domeniu.

Conținutul revistei este transpus, astfel, în analize, sinteze, comentarii și interviuri, realizate de către sau împreună cu experți din toate sferele de activitate din sănătate în vederea unui aport informațional real la dezvoltarea/îmbunătățirea unor strategii eficiente în sectorul sănătății, în țara noastră.