Proiect: Spitalele publice se pot asocia în consorții medicale

Spitalele publice se pot asocia în consorții medicale, cu personalitate juridică, în scopul derulării în comun de activități medicale, cercetare științifică, investiții în infrastructură, achiziții de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive şi altele asemenea, precum și alte activități specifice unităților sanitare respective. Prevederea este cuprinsă în Proiectul de Ordonanță a Guvernului [mai mult]