Curtea de Conturi: Deficienţe în asigurarea medicamentelor în pandemie, cu efect asupra pacienţilor şi spitalelor

Ministerul Sănătăţii a avut o preocupare relativ constantă în asigurarea cadrului legislativ specific pandemiei COVID-19, însă unele planuri de acţiune au fost întreprinse cu întârziere, ceea ce a avut efect asupra accesului pacienţilor la cele mai adecvate forme de tratament, arată rezultatele auditului „Performanța privind asigurarea unităților sanitare cu medicamente specifice în tratamentul afecțiunilor asociate [mai mult]