Consultări și negocieri privind normele de aplicare a Contractului-cadru

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că va începe în această săptămână o serie de discuții cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale pe marginea proiectului normelor metodologice de aplicare în acest an a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de [mai mult]