A fost prelungit termenul de aplicare a HG pentru Contractul-cadru ce reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

Guvernul României a aprobat Hotărârea privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum și pentru prorogarea unor termene. [mai mult]