CNAS anunţă dispoziţiile pe perioadă determinată, în contextul epidemiei SARS-CoV-2

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că medicii din spital pot elibera, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu, pentru o perioadă de până la 90 de zile, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 [mai mult]