Ministerul Sănătății: Reglementări privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, în transparență decizională

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională Proiectul de Ordonanță de Urgență privind stabilirea cadrului instituțional, precum și măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei [mai mult]