Resursele Coursera, Datacamp și Elsevier, disponibile gratuit prin acorduri încheiate de UMF Timișoara

Criza generată de coronavirus a făcut ca mediul academic din toată lumea să caute soluții alternative de studiu, precum cele de e-learning. În România, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a încheiat acorduri cu trei dintre cei mai importanți furnizori de materiale educative la distanță, care oferă acces gratuit cadrelor didactice, studenților, [mai mult]