Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății propune un protocol terapeutic nou și modificarea altor trei

Ministerul Sănătății intenționează să introducă un nou protocol terapeutic aferent DCI Combinație Azelastinum+Fluticazonum și actualizează alte trei protocoale, aferente DCI Everolimus, DCI Palbociclib şi DCI Obinutuzumab. Ministerul, care a luat această decizie pe baza propunerilor şi observaţiilor formulate de către reprezentanţii deţinătorilor autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP) pentru medicamentele, ca urmare a modificării rezumatului [mai mult]

Patru protocoale terapeutice schimbate în Monitorul Oficial

Un ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea unor protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale [mai mult]

Ministerul Sănătății

Proiect MS: trei protocoale terapeutice ar urma să fie actualizate

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un proiect de modificare a protocoalelor terapeutice pentru trei medicamente de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Astfel se propune înlocuirea protocoalelor pentru: Everolimus (Votubia), indicat pentru astrocitomul subependimal cu celule gigante și pentru [mai mult]