Metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, publicată în Monitorul Oficial

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a elaborat Metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu, ordinul în acest sens fiind publicat în Monitorul Oficial. Astfel, documentul precizează că standardele, procedurile și metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu trebuie să respecte principii precum asigurarea unui sistem [mai mult]