Modificări ale normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014. Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial Nr. 784/8.VIII.2022: Art. I. – Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical [mai mult]

Monitorul Oficial: Modificări ale Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi

Monitorul Oficial a publicat Ordinul nr. 116/2022 pentru modificarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020. Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial: Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul Ordin: Art. [mai mult]

Monitorul Oficial: Modificări în reglementările privind prescripția medicală electronică pentru medicamente

Monitorul Oficial a publicat, marți, Ordinul nr. 1.327/247/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului [mai mult]

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat, joi seară, Ordinul ministrului Sănătății  nr. 857/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. “Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din [mai mult]

Moașele vor putea ocupa postul de director de îngrijiri în spitale. Ordinul, publicat în Monitorul Oficial

Ministerul Sănătății a modificat criteriile pentru ocuparea postului de director de îngrijiri în spitalele publice, pentru care vor putea candida și moașele, care dețin gradul principal de cel puțin doi ani. Măsura a fost cuprinsă în Ordinul pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a [mai mult]

Componența nominală a Comitetului național de verificare a eliminării rujeolei și rubeolei, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 720/2014 privind înființarea Comitetului național de verificare a eliminării rujeolei și rubeolei. Astfel, componența nominală a Comitetului național de verificare a eliminării rujeolei și rubeolei este următoarea: Președinte: prof. univ. dr. Simona Maria Ruță — Institutul de Virusologie «Ștefan S. Nicolau» București [mai mult]

Persoanele cu handicap grav pot chema la domiciliu comisia de reevaluare periodică. Legea, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat Legea nr. 40/2022 pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, în cazul persoanelor încadrate în grad de handicap grav, reevaluarea periodică se poate face la domiciliul persoanei, la cererea acesteia sau a reprezentantului ei legal. Comisia de evaluare se va deplasa [mai mult]

Ordinul privind procedura prin care refugiații ucrainieni pot beneficia de aceleași servicii medicale ca și românii, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat. Astfel, a fost stabilită procedura prin care cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pot [mai mult]

Legea privind acordarea concediului și indemnizației pentru cei care îngrijesc pacienți bolnavi de cancer, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat, miercuri, Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Legea prevede acordarea concediului și indemnizației pentru cei care îngrijesc pacienți bolnavi de cancer. Vă prezentăm textul publicat în Monitorul Oficial: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind [mai mult]

Care este traseul pacientului confirmat cu infecţie SARS-CoV-2

Monitorul Oficial a publicat, miercuri, Ordinul  privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și [mai mult]

Ordinul privind modalitatea de raportare a incidentelor grave suspectate în legătură cu dispozitivele medicale, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat, vineri, Ordinul privind modalitatea de raportare a incidentelor grave suspectate în legătură cu dispozitivele medicale. Potrivit Ordinului, profesioniştii din domeniul sănătăţii, pacienţii şi utilizatorii raportează la ANMDMR orice incident grav suspectat în legătură cu dispozitivele medicale pe care le manevrează, în termen de maximum 15 zile de la data producerii incidentului, [mai mult]