Codul de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 326/2020 privind aprobarea Codului de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 21 septembrie 2020. Potrivit actului normativ, “Art. 1. – Se aprobă Codul de conduită a evaluatorilor de servicii de sănătate, prevăzut în anexa [mai mult]

ANMCS: Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare din ambulatoriu, publicate în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare din ambulatoriu, ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS). Vă redăm texul integral al instrucțiunilor: CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. – Prezentele instrucțiuni identifică, descriu și reglementează activitățile, documentele și instrumentele ce trebuie utilizate în vederea pregătirii [mai mult]

Monitorul Oficial a publicat curriculumul de pregătire a rezidențiatului de farmacie generală

Monitorul Oficial a publicat curriculumul de pregătire a rezidențiatului în specialitatea farmacie generală. Curriculum este cuprins în Ordinul nr. 1382/5248/2020 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului Educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare [mai mult]

Modificări la documentele justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente

Ordinul nr. 931 din 31 august 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 818 din 4 septembrie 2020. Potrivit actului normativ, [mai mult]

Monitorul Oficial a publicat normele privind completarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente

Monitorul Oficial a publicat Ordinul privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu. Iată ce prevăd acestea: Art. I. Ordinul [mai mult]

Au fost modificate normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

Ordinul nr. 1504/2020 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 03 septembrie 2020. Potrivit actului normativ, “Art. I. – Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate [mai mult]

Monitorul Oficial a publicat măsurile de organizare a activității în instituţiile de învăţământ

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Iată ce prevăd aceste măsuri: CAPITOLUL I Cadrul general Art. 1. – (1) Prezentul ordin reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul [mai mult]

Monitorul Oficial a publicat Metodologia pentru colectarea și utilizarea plasmei convalescente

Monitorul Oficial a publicat Metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat de COVID-19 și utilizarea monitorizată pentru pacienții critici cu COVID-19 din secțiile ATI. Iată ce prevede aceasta: Prin prezenta metodologie se asigură respectarea standardelor actuale din legislația națională în domeniul transfuziei sanguine pentru colectarea, testarea, prelucrarea, stocarea și [mai mult]

CNAS: Bolnavul care beneficiază de dializă poate fi transferat temporar dintr-o unitate în alta

Monitorul Oficial a publicat Ordinul nr. 854/2020 pentru completarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii. Astfel, potrivit Ordinului, pe perioada stării de alertă, bolnavul beneficiar de tratament în cadrul Programului național [mai mult]

Modificarea Ordinului privind prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman, publicată în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 1435/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale [mai mult]

Legea care permite depășirea plafonului de 30% pentru sporuri în sănătate a fost publicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a [mai mult]

A fost modificat formularul din Anexa 1 a Ordinului referitor la monitorizarea cheltuielilor spitalelor publice

Ordinul nr. 1225/2223/2020 pentru modificarea formularului nr. 1 din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al viceprim-ministrului,ministrul finanțelor publice, nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalității de transmitere și raportarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 18 august 2020. Potrivit actului [mai mult]