Personalul medico-sanitar ar putea ieşi la pensie la cerere, fără penalităţi

Personalul medico-sanitar ar putea ieşi la pensie la cerere, fără penalităţi, corespunzător încadrării în locurile de muncă în condiţii speciale, identificate şi mai apoi nominalizate de către Ministerul Sănătăţii prin hotărâre de guvern, prevede o propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice care a trecut tacit de Senat miercuri. Potrivit proiectului pentru completarea Legii [mai mult]

Mai mulți parlamentari propun ca rezidențiatul să fie făcut și în cabinetele medicilor de familie

Medicii ar putea face rezidențiatul și în cabinetele medicilor de familie, dar și în unitățile sanitare ale ministerelor cu rețea proprie. Cel puțin așa vor mai mulți parlamentari PSD, UDMR și PNL, care au depus la Senat un proiect legislativ în acest sens. Propunerea legislativă vizează modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului. [mai mult]

CNAS solicită prelungirea termenelor de aplicare a normelor metodologice și a prevederilor Contractului-cadru până la jumătatea anului 2019

Un proiect de ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 397/836/2018 a fost pus în transparență decizională de CNAS. Proiectul de ordin vizează aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a [mai mult]

Ministerul Sănătății

Proiect privind notificarea alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale

Un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii privind notificarea alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale a fost pus de Ministerul Sănătății în transparență decizională. Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul MS a inițiat procedura de notificare a alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale. Prezenta procedură se aplică de către personalul special [mai mult]

CNAS rostogolește pentru a treia oară o serie de termene stabilite în Contractul-cadru

Conform unui proiect de hotărâre de guvern, o serie de termene prevăzute în Contractul-cadru ar urma să fie prorogate pentru a treia oară. În Anexa nr. 2 la HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de [mai mult]

Ministerul Sănătății

Proiect: două medicamente noi în lista de compensate și patru corecții de cod ATC

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională un proiect de hotărâre de guvern privind modificarea și completarea Anexei la HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile [mai mult]

Programele naționale de sănătate ar urma să intre în prelungirea prelungirii

Printr-un proiect de hotărâre pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, Guvernul intenționează să prelungească suplimentar, cu încă trei luni, actualele programe naționale de sănătate. O primă prelungire s-a făcut deja prin HG 1.049/2018, la 11 decembrie. Motivul invocat în proiectul [mai mult]

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății propune introducerea a 255 de medicamente noi în Canamed

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un proiect de ordin care introduce noi medicamente în Canamed. Este vorba de modificări și completări aduse Anexelor 1 și 2 la Ord. m. s. nr. 1468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie [mai mult]

Registrul național al riscurilor pentru sănătate în relație cu factorii de mediu, pe ordinea de zi a ședinței de guvern

Pe lista proiectelor de acte normative incluse pe agenda ședinței de guvern din 15 februarie se află și un proiect de hotărâre privind înființarea și funcționarea Registrului național al riscurilor pentru sănătate în relație cu factorii de mediu (ReSanMed).   INSP, administratorul ReSanMed   În ReSanMed ar urma să fie notificate riscurile asociate pentru care [mai mult]

Guvern

Proiect pentru plata taxelor și a cotizațiilor pe anul 2019 necesare interconectării cu baze de date internaționale de donatori de celule stem

La 14 februarie, Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2019.   8.326 de euro   Conform [mai mult]