CNAS, despre modalitatea de calcul a tarifelor decontate pentru servicii de spitalizare acuți

Suma rambursată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru  cazurile de spitalizare acuți (DRG) din unitățile sanitare private  aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate se calculează în funcție  de complexitatea cazurilor rezolvate, fără diferențieri determinate de  forma de proprietate a unitaților sanitare cu care casele de asigurări [mai mult]