Evaluarea pe criterii de performanță în toate structurile din subordinea MS, în dezbatere publică

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică evaluarea pe criterii de performanță în toate structurile din subordinea sa. Va fi evaluat personalul contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, din cadrul direcțiilor de sănătate publică, din unităţile sanitare cu personalitate juridică, precum și din cadrul celorlalte instituții publice, aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătăţii. Mai exact, direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, precum și instituții publice, aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Potrivit ordinului ministerului, evaluarea se face pentru un an calendaristic și trebuie să aibă loc în primele două luni ale anului următor.  Este evaluat personalul contractual care a desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea. Sunt exceptate de la evaluarea mai multe categorii de personal, printre care persoanele angajate ca debutanși și cele ale căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face după 6 luni de la reluarea activităţii.

Au rol de evaluator cei care conduc sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată, persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii sanitare publice, pentru persoanele de conducere. Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de conducătorul instituţiei publice. Pentru conducătorii instituţiilor publice numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de ministrul sănătăţii, arată proiectul de ordin.

Notele vor fi de la 1, la 5, iar calificativul final se va face potrivit mediei aritmetice, după următoarea grilă

a) între 1,00 – 2,00 – nesatisfăcător;

b) între 2,01 – 3,50 – satisfăcător;

c) între 3,51 – 4,50 – bine;

d) între 4,51 – 5,00 – foarte bine.

 

Criteriile de evaluare a personalului din subordinea Ministerul Sănătății și sunt următoarele:

I. Pentru funcţiile de execuţie

 1. Cunoştinţe şi experienţă profesională

 2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului

 3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate

 4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină

 5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum

 6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate

 7. Condiţii de muncă

II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare

 1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii

 2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea

 3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii

 4. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte structuri

În urma evalurilor are loc o întrevedere între evaluator și evaluat, căruia i se aduc la cunoștință rezultateele evaluării. În cazul în care nu este de acord, evaluatul își poate exprima nemulțumirea, iar evaluarea poate fi schimbată pe loc sau poate fi depusă o contestrație, cu termen maxim de soluționare în cinci zile.

Ministerul Sănătății transmite că, pentru spitalele al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale se stabilesc şi se aprobă prin act administrativ emis de acestea, prevederile prezentului ordin reprezentând o prevedere cadru care poate fi modificată şi completată de către autoritatea administrativ-teritorială.

Ordinul se află în dezbatere publică timp de zece zile de la data publicării și poate fi consultat în iontergralitate de site-ul Ministerului Sănătății. 

 

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.