În România se lansează Carta Albă: Provocări și soluții- Aplicabilitatea pentru cancerele rare

Carta Albă

O companie de cercetare și o asociație din România au lansat în țara noastră Carta Albă – Implementarea registrelor electronice de monitorizare – Provocări și soluții. Studiu de caz: Aplicabilitatea pentru cancerele rare.

Documentul reprezintă un ghid de bune practici, care oferă informații despre politicile și strategiile dezvoltate la nivel european în lupta împotriva cancerului. Carta Albă oferă recomandări privind dezvoltarea unei platforme comune care să faciliteze dialogul deschis și relevant între factorii de decizie, în ceea ce privește introducerea în sistemul legislativ românesc a schemelor de acces facilitat și a registrelor de monitorizare. Potrivit specialiștilor, acest lucru permite accesul mai multor pacienți la tratamente noi, fără a fi generate costuri suplimetare pentru bugetul de sănătate.

Documentul a fost redactat de experți care au dezvoltat și implementat schemele de acces facilitat existente deja în Italia, unde au reprezentat un model de succes, recunoscut ca având eficiență și aplicabilitate mărită în favorizarea accesului la inovație.

Potrivit recomandărilor cuprinse în document, situația specifică a cazurilor de cancer din România impune dezvoltarea mai eficientă a prevenției și utilizarea celor mai noi terapii, dar și o mai bună cunoaștere a datelor statistice privind cancerul.

Carta Albă atrage atenția și asupra faptului că în România nu există politici coerente în domeniul informațiilor privind sănătatea și, că, în ciuda unor investiții importante în modernizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor persistă un grad înalt de fragmentare și duplicare a datelor colectate.

Mai mult decât atât, documentul subliniază faptului că sistemul sanitar românesc este extrem de dinamic, având un grad accentuat de instabilitate și impredictibilitate.