Legea tuberculozei, publicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.051/2018 din 12 decembrie.

Tuberculoza este o boală transmisibilă, cu impact major asupra sănătăţii publice în România, iar controlul acesteia constituie un obiectiv strategic de interes naţional. Legea reglementează cadrul general pentru controlul tuberculozei la nivel individual şi populaţional, în scopul protecţiei sănătăţii umane, se arată în actul normativ.

 

Tratament gratuit, dreptul la concediu și sprijin psihosocial

 

Legea stipulează că toţi cetăţenii români au dreptul, garantat de stat, la serviciile de natură medicală, socială şi de susţinere psihologică cuprinse în Programul naţional de control al tuberculozei: servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al tuberculozei, servicii psihologice, servicii sociale şi indemnizaţii lunare de hrană.

Persoanele diagnosticate cu tuberculoză au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, fără nicio discriminare legată de naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţa la o categorie defavorizată.

Tratamentul tuberculozei este gratuit pentru toţi beneficiarii și adecvat în funcţie de forma de boală, iar medicamentele necesare sunt eliberate prin farmacii cu circuit închis. În plus, pe perioada tratamentului medical, pacientul cu tuberculoză are dreptul la servicii pentru aderenţa la tratament şi de sprijin psihosocial.

Legea prevede că persoanele diagnosticate cu tuberculoză, asigurate în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate, au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare. De asemenea, în vederea asigurării aderenţei la tratament a pacientului diagnosticat cu tuberculoză, acestuia i se acordă o indemnizaţie lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu.

 

Pacienții cu tuberculoză primesc indemnizație lunară de hrană

 

Indemnizaţia lunară de hrană este asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi este plătită lunar: prin mandat poştal, în cont personal sau în contul special de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau organismul privat autorizat, pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament unei instituţii publice de asistenţă socială sau unui organism privat autorizat.

Indemnizaţia lunară de hrană este acordată pacientului tratat în ambulatoriu, în condiţiile respectării tratamentului prescris, fără întrerupere, pentru luna respectivă. În vederea asigurării indemnizaţiilor lunare de hrană, dispensarele de pneumoftiziologie colaborează cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice şi agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru calcularea sumelor necesare fiecărui pacient aflat în tratament ambulator, pe toată perioada de tratament pe care acesta o urmează.

Pacientul diagnosticat cu tuberculoză are însă obligația să respecte recomandările medicului curant privind izolarea, pentru a împiedica răspândirea bolii, să respecte cu stricteţe indicaţiile terapeutice pe perioada tratamentului și să se prezinte la controalele medicale stabilite de medicul curant. În cazul nerespectării obligaţiilor, indemnizaţia lunară de hrană este sistată.

 

Coordonarea integrată la nivel național, pentru prevenire și tratament

 

Ministerul Sănătăţii colaborează cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru asigurarea transpunerii în România a ghidurilor şi recomandărilor cu privire la prevenirea, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei. De asemenea, pentru coordonarea integrată la nivel naţional a tuturor măsurilor pentru controlul tuberculozei şi afecţiunilor asociate se înfiinţează Comitetul naţional intersectorial pentru controlul tuberculozei şi infecţiei HIV/SIDA, organism consultativ, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Comitetul naţional intersectorial are în componenţă reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai asociaţiilor de pacienţi, ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale implicate în derularea activităţilor de control al tuberculozei, în scopul coordonării şi corelării tuturor activităţilor desfăşurate la nivel naţional pentru controlul tuberculozei.

Serviciile medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al tuberculozei se asigură prin intermediul reţelei naţionale de pneumoftiziologie, precum şi prin intermediul unităţilor sanitare ambulatorii de specialitate clinică şi paraclinică, al cabinetelor medicale ambulatorii şi cabinetelor medicilor de familie.

Dispensarele de pneumoftiziologie asigură servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al tuberculozei, înregistrarea, raportarea şi monitorizarea cazurilor de tuberculoză, precum şi controlul transmiterii infecţiei cu tuberculoză prin participarea la ancheta epidemiologică.

La nivel regional se constituie câte o comisie multidisciplinară de coordonare a măsurilor de control al tuberculozei si evaluare a pacienţilor cu tuberculoză. Comsiile vor funcționa la: Institutul Naţional de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta“ Bucureşti – pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov; Spitalul Clinic Judeţean Târgu Mureş – pentru judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu; Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi – pentru judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman; Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo“ Cluj-Napoca – pentru judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj; Spitalul de Pneumoftiziologie Constanţa – pentru judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea; Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „V. Babeş“ Craiova – pentru judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea; Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi – pentru judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „V. Babeş“ Timişoara – pentru judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Atribuțiile Comisiei multidisciplinare de coordonare a măsurilor de control al tuberculozei şi de evaluare a pacienţilor cu tuberculoză sunt: evaluarea din punct de vedere medical, social şi psihologic a pacienţilor cu tuberculoză, din punctul de vedere al riscului de non-aderenţă la tratament; elaborarea planurilor individualizate pentru pacienţi, încadrarea pe grupe de risc şi referirea acestora către serviciile necesare; evaluarea periodică a pacienţilor şi reîncadrarea corespunzătoare în grupurile vulnerabile; recomandă acordarea indemnizaţiei lunare de hrană şi a serviciilor sociale pentru pacienţii cu tuberculoză.

 

Bani de la bugetul de stat

 

Măsurile de control al tuberculozei sunt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din orice alte surse. Ministerul Sănătăţii asigură fondurile necesare pentru finanţarea Programului naţional de control al tuberculozei.

În termen de trei luni de la data intrării în vigoare legii, Guvernul va aproba cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană pentru pacienţii cu tuberculoză adulţi şi copii şi ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale care stabileşte metodologia şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană pentru bolnavii de tuberculoză.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.