Legea asistenței medicale mobile, adoptată. Pacienții din zone vulnerabile vor beneficia de asistență medicală prin cabinete mobile și caravane medicale

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat, marți, în unanimitate, Legea asistenței medicale mobile, care prevede accesul pacienților din zonele lipsite de infrastructură medicală la serviciile de sănătate.

Potrivit Legii adoptate de Camera Deputaților, asistența medicală mobilă are ca scop furnizarea de servicii medicale, în regim mobil, în zone cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate, pentru prevenție și profilaxie, screening-ul afecțiunilor medicale prevalente, control medical periodic, general și de specialitate, precum și livrarea medicamentelor din programele naționale de sănătate, la domiciliu, atât pentru bolnavii cronici cât și pentru pacienții cu patologii acute, beneficiari ai asistenței medicale în regim mobil.

Serviciile de asistență medicală mobilă se acordă cu prioritate gravidelor, copiilor și altor categorii de persoane vulnerabile din zonele defavorizate care se confruntă cu lipsa cabinetelor de medicină de familie, a medicilor de familie sau a asistenților medicali comunitari.

Serviciile de asistență medicală mobilă sunt furnizate și persoanelor care nu sunt înscrise la medicul de familie, celor care nu au documente de identitate, copiilor, adolescentelor însărcinate și mamelor adolescente care nu au reprezentant legal, precum și persoanelor care nu au card de sănătate.

Metodologia de funcționare a asistenței medicale mobile

Asistenţa medicală mobilă se asigură de către medicii de specialitate împreună cu alt personal specializat şi autorizat în condiţiile legii.

În cadrul asistenței medicale mobile se acordă servicii medicale prin următoarele structuri:
a) cabinete și unități medicale mobile organizate potrivit normelor de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin ordin al ministrului sănătății;
b) caravane medicale, organizate în clădiri cu autorizație sanitară de funcționare sau în corturi medicale special amenajate, conform normelor de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Caravanele medicale pot fi organizate temporar și în:

a) unități medicale ambulatorii de specialitate, organizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare,
care funcționează independent sau integrat în structura spitalelor;
b) cabinete de medicină de precum și alte cabinete medicale de specialitate;
c) centre comunitare integrate.

În structurile menționate, se pot desfășura următoarele activități:

a) activităţi de medicină preventivă;
b) activităţi medicale în scop diagnostic și curativ;
c) activităţi de investigaţii clinice și paraclinice;
d) asistența medicală prin telemedicină;
e) activităţi de reabilitare medicală;
f) programe de screening specializate pe diferite afecțiuni;
g) activităţi conexe actului medical;
h) educație pentru sănătate

Potrivit legii, activitatea desfășurată de către studenții de la facultățile de medicină generală, stomatologie și farmacie, în cadrul caravanelor medicale se asimilează practicii medicale obligatorii
desfășurate pe perioada vacanțelor.

Personalul care acordă servicii de asistență medicală mobilă

Pe lângă medici, medici rezidenți, studenți la medicină, asistenți medicali, moașe, în realizarea activităților de asistență medicală mobilă pot fi implicați și farmaciști, furnizorii de servicii conexe actului medical – tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, moașă, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală -, precum și asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, paramedici, voluntari ai ONG-urilor de profil, asistenți sociali, consilieri din programele medicale.

Potrivit sursei citate, asistenții medicali comunitari identifică în comunitate persoanele vulnerabile din punct de vedere medical care necesită acces la servicii de sănătate preventive sau curative și le facilitează consulturi medicale de specialitate desfășurate prin intermediul ambulatoriilor mobile, al cabinetelor, unităților mobile și al caravanelor medicale și colaborează cu organizatorii acestora atât în perioada premergătoare evenimentului medical în ceea ce privește informarea comunității și pregătirea listei de pacienți în funcție de patologii cât și după acesta în monitorizarea tratamentului și a indicațiilor medicale primite de către pacient.

Gravidele și lăuzele care nu au împlinit 18 ani beneficiază de asigurarea cu prioritate a serviciilor de sănătate preventive sau curative și a consulturilor medicale de specialitate desfășurate prin intermediul ambulatoriilor mobile, al cabinetelor, unităților mobile și al caravanelor medicale.

În cazul identificării gravidelor și a lăuzelor care nu au împlinit 16 ani, asistenții medicali comunitari și moașele vor sesiza serviciile sociale locale și unitățile de învățământ pentru aplicarea măsurilor de protecție socială necesare, susținerea continuării participării școlare, inclusiv protecția împotriva oricărei forme de abuz sexual.

Activități de educație pentru sănătate

Complementar activităților de asistență medicală mobilă se pot desfășura activități de educație pentru sănătate. Acestea constau în promovarea cunoștințelor corecte privind diferite aspecte ale sănătății și totodată de formare a atitudinilor și deprinderilor favorabile unui comportament responsabil și sănătos, inclusiv informare cu privire la sănătatea reproducerii, sănătatea în timpul sarcinii și îngrijirea nou-născutului.

”Educația pentru sănătate poate fi susținută de către medici specialiști, medici specialiști în medicină de familie, medici rezidenți, asistente medicale, moașe, asistenți medicali comunitari și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor care au ca obiect de activitate furnizarea de servicii educaționale în domeniul sănătății. Prin educația pentru sănătate se urmărește informarea și educarea populaţiei în domeniul medical pentru a cunoaşte manifestările bolilor şi prevenirea lor; dobândirea unor atitudini şi deprinderi care să fie favorabile sănătăţii și să conducă la diminuarea numărului de îmbolnăviri ori la reducerea comportamentelor cu risc pentru sănătate. Activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în cadrul asistenței medicale mobile pot include și informații ori ghidare în cariera medicală precum și promovarea domeniilor medicale deficitare din punct de vedere al resursei umane calificate”, se arată în proiectul de lege.

Personalului medical i se recunoaște serviciul prestat în cadrul activităților de asistență medicală mobilă ca program normal de lucru în cadrul unităților medicale în care profesează.

”În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministrul Sănătății adoptă prin ordin normele de aplicare”, se mai arată în proiectul de lege.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.