Ministerul Sănătății organizează concurs pentru conducerea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de președinte și vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), structura care va gestiona construcția spitalelor regionale și a spitalelor cu bani din PNRR.

Potrivit proiectului de Ordin, concursul în vederea ocupării funcției de președinte și vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate se organizează de către Ministerul Sănătății.

”Ministrul Sănătății numește prin ordin componenţa comisiei de evaluare şi componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de președinte și vicepreședinte al ANDIS, cu cel puțin 3 zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunțului privind concursul în vederea ocupării funcției respective”, se arată în proiectul de Ordin.

Cum se va desfășura concursul

Potrivit Ordinului citat, concursul se desfășoară în două etape:

 • a) evaluarea dosarelor de concurs ale tuturor participanţilor şi stabilirea clasamentului acestora pe baza criteriilor de evaluare de către o comisie de evaluare numită prin ordin al ministrului sănătăţii;
 • b) susţinerea de către primii cinci candidaţi clasaţi în urma evaluării prevăzute la lit. a) de interviuri şi prezentarea proiectelor de management ale acestora în faţa comisiei de evaluare şi a Consiliului de supraveghere al ANDIS.

Ministerul Sănătăţii publică anunțul de concurs în două publicații naționale și îl afişează pe pagina sa de internet cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Participanții la concursul în vederea ocupării funcției de președinte și vicepreședinte al ANDIS vor prezenta, ca parte a dosarului de concurs, proiectul propriu de management, care, în situația în care participantul este numit în funcția de președinte sau vicepresedinte al ANDIS, va constitui baza pentru stabilirea planului de acțiune strategică a ANDIS.

Susţinerea proiectului de management de către candidaţi va avea loc la data prevăzută în anunţul de concurs, dar nu mai târziu de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Comisia de evaluare este formată din preşedinte, 2 membri şi un secretar, numiţi prin ordin al ministrului Sănătății.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din preşedinte, 2 membri şi un secretar, numiţi prin ordin al ministrului sănătății. Secretarul nu evaluează dosarele și candidații.

Condiții de participare la concurs 

Potrivit proiectului de Ordin, la concursul pentru ocuparea funcţiei de președinte și vicepreședinte al ANDIS pot participa persoane care care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) să deţină cetăţenia română;
 • b) să cunoască limba română, scris şi vorbit, precum şi o limbă de circulaţie internaţională, nivel intermediar, scris şi vorbit;
 • c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare pentru exercitarea funcţiei, atestată pe bază de examen medical, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • e) să aibă studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, în una dintre următoarele specializări: administraţie publică, medicină, inginerie, arhitectură, economie, drept;
 • f) să nu fi suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) să nu se afle în perioada de interdicţie de trei ani de a ocupa funcţii sau demnităţi publice, prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) să nu se încadreze în dispoziţiile art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare;
 • i) să aibă experienţă în specialitatea studiilor de cel puţin 5 ani şi experienţă în domeniul gestionării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri rambursabile sau nerambursabile de cel puţin 2 ani.

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate a fost înființată de Guvern, prin Ordonanță de Urgență, la începutul lunii iunie. Ulterior, o hotărâre aprobată de Executiv prevedea că ANDIS va avea 80 de posturi. 

Proiectul de Ordin poate fi consultat AICI 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.