Ministerul Sănătății propune introducerea a 17 medicamente noi compensate 100%

acces-medicamente

Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională o Hotărâre de Guvern privind modificarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate. Astfel, se introduc 17 de medicamente noi compensate 100% .

Dintre acestea, 13 sunt în secțiunea destinată medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc. Șase din ele sunt prevăzute la Programul Național de Oncologie.

Patru DCI-uri noi sunt prevăzute la secțiunea ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă”.

 

Completările propuse

 

Potrivit documentului publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, au fost efectuate următoarele completari:

 • SUBLISTA C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, SECŢIUNEA C1 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă” – Se introduc 4 noi DCI-uri, după cum urmează:
 1. G17 „Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic,sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)”, a fost completată cu o nouă poziție, poziția 6 RITUXIMABUM (Decizia Președintelui ANMDM nr. 532/24.04.2019)
 2. G31a ”Boala cronică inflamatorie intestinală, a fost completată cu o nouă poziție, poziția 3: VEDOLIZUMABUM (Deciziile Președintelui ANMDM nr. 944/09.08.2018 și 946/09.08.2018)
 3. G31b “Poliartrita reumatoidă, a fost completată cu o nouă poziție, poziția 10: TOFACITINIB (Decizia Președintelui ANMDM nr. 808/14.06.2018)
 4. G31c “Artropatia psoriazică, a fost completată cu o nouă poziție, poziția 6: CERTOLIZUMAB PEGOL (Decizia Președintelui ANMDM nr. 820/18.06.2018)
 • SUBLISTA C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, SECTIUNEA C2 – DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc – 3 se introduc 13 noi DCI-uri după cum urmează:
 1. P1:,,Programul naţional de boli transmisibile, A. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, Medicaţie specifică antiretrovirală,” a fost completat cu o nouă poziție, poziția 228 : EFAVIRENZUM+EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM DISOPROXIL (Decizia Președintelui ANMDM nr. 21/07.01.2019)
 2. P3: Programul naţional de oncologie a fost completat cu șase noi poziții, pozițiile 129 -134:
 • NIVOLUMABUM (Decizia Președintelui ANMDM nr. 769/29.05.2018)

 • IXAZOMIB (Decizia Președintelui ANMDM nr. 386/29.03.2019)

 • MIDOSTAURINUM (Decizia Președintelui ANMDM nr. 395/29.03.2019)

 • AVELUMABUM (Decizia Președintelui ANMDM nr. 623/22.05.2019)

 • COMBINAȚII (TRIFLURIDINUM+TIPIRACILUM) (Decizia Președintelui ANMDM nr. 754/20.06.2019)

 • CERITINIBUM (Decizia Președintelui ANMDM nr. 841/09.07.2019)

 1. P5: ,,Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat” se completează cu două noi poziții, poziția 44 si 45:
 • LIRAGLUTIDUM (Decizia Președintelui ANMDM nr. 1033/10.09.2018)

 • INSULINUM DEGLUDEC (Decizia Președintelui ANMDM nr. 752/18.06.2019)

 1. P6: ,, Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subpunctul P6.1 Hemofilie şi talasemie se completează cu două noi poziții, pozițiile 10 si 11
 • TUROCTOCOG ALFA (Decizia Președintelui ANMDM nr. 651/29.05.2019)

 • EFTRENONACOG ALFA (Decizia Președintelui ANMDM nr. 394/29.03.2019)

 1. P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever, subpunctul P6.8 Boala Fabry, se completează cu o nouă poziție, poziția 2: MIGALASTATUM (Decizia Președintelui ANMDM 4 nr. 781/28.06.2019)
 2. P6: Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever se completează cu subprogramul P6.25 boala Castelman cu SILTUXIMABUM (Decizia Președintelui ANMDM nr. 20/07.01.2019)

 

Alte modificări propuse

 

Documentul propune și alte modificări:

Ø Modificarea poziției 117, DCI PANOBINOSTATUM, inclus condiționat in anul 2018 în baza unui contract cost volum în cadrul „P3: Programul național de oncologie” la sublista C secțiunea C2 prin eliminarea adnotării cu „Ω” ca urmare a Deciziei Președintelui ANMDM nr. 19/07.01.2019 de includere necondiționată în Listă.

Ø Modificarea poziției 6, DCI USTEKINUMABUM, inclus condiționat în anul 2016, în baza unui contract cost volum în cadrul „G31f: „Psoriazis cronic sever (plăci) sublista C secțiunea C1 prin eliminarea adnotării cu „Ω” ca urmare a Deciziei Președintelui ANMDM nr. 537/ 25.04.2019 de includere necondiționată în Listă.

Ø Corectarea codului ATC pentru DCI COMBINATII (OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONAVIRUM), sublista C secțiunea C1 poziția 14 grupa de boala G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D” și poziția 18 grupa de boala G7 „Ciroza hepatică”.

Se impune actualizarea codului ATC, în conformitate cu Sistemul de clasificare anatomică, terapeutică și chimică a medicamentelor, coordonat de către Organizația Mondială a Sănătății, ca urmare a modificărilor survenite în cadrul sistemului de clasificare menționat.

Ø Corectarea codului ATC pentru DCI DASABUVIRUM, sublista C secțiunea C1 pozitia 15 grupa de boala G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D” și poziția 19 grupa de boala G7 „Ciroza hepatică”.

Se impune actualizarea codului ATC, în conformitate cu Sistemul de clasificare anatomică, terapeutică și chimică a medicamentelor, coordonat de către Organizația Mondială a Sănătății, ca urmare a modificărilor survenite în cadrul sistemului de clasificare menționat.

Ø Corectarea codului ATC pentru DCI COMBINAŢII (ELBASVIRUM + GRAZOPREVIRUM), sublista C secțiunea C1 poziția 17 grupa de boala G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D” și poziția 21 grupa de boală G7 „Ciroza hepatică”.

Se impune actualizarea codului ATC, în conformitate cu Sistemul de clasificare anatomică, terapeutică și chimică a medicamentelor, coordonat de către Organizația Mondială a Sănătății, ca urmare a modificărilor survenite în cadrul sistemului de clasificare menționat.

Ø Corectarea descrierii DCI COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM) sublista C sectiunea C2, pozitia 225 P1A Subprogramul de tratament şi 5 monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, Medicaţie specifică antiretrovirală”.

Se impune actualizarea descrierii DCi in concordanta cu codul ATC alocat, în conformitate cu Sistemul de clasificare anatomică, terapeutică și chimică a medicamentelor, coordonat de către Organizația Mondială a Sănătății, ca urmare a modificărilor survenite în cadrul sistemului de clasificare menționat.

Ø Corectarea descrierii DCI COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM) sublista C sectiunea C2, pozitia 227 P1A Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, Medicaţie specifică antiretrovirală”.

Se impune actualizarea descrierii DCi in concordanta cu codul ATC alocat, în conformitate cu Sistemul de clasificare anatomică, terapeutică și chimică a medicamentelor, coordonat de către Organizația Mondială a Sănătății, ca urmare a modificărilor survenite în cadrul sistemului de clasificare menționat.

 

Impactul bugetar

 

Pentru DCI Vedolizumabum, inclus necondiționat in sublista C secțiunea C1, costul/pacient/an (în administrarea cu frecvența recomandată în rezumatul caracteristicilor produsului) este mai mic cu 27,78% față de comparatorul ales din Listă.

Pentru DCI Tofacitinib, inclus necondiționat în sublista C secțiunea C1, costul/pacient/an este mai mic cu 26,67% față de comparatorul ales din Listă.

Pentru DCI Certolizumab Pegol, inclus necondiționat în sublista C secțiunea C1, costul/pacient/an este mai mic cu 6,79% față de comparatorul ales existent în Listă.

Pentru DCI Efavirenzum+Emtricitabinum+Tenofovirum Disoproxil, inclus necondiționat în sublista C sectiunea C2, analiza de minimizare a costurilor relevă un cost anual al tratamentului inferior față de costurile anuale, luate separat pentru componentele combinației.

Pentru DCI INSULINUM DEGLUDEC inclus necondiționat în Sublista C secţiunea C2 impactul bugetar este neutru față de comparatorul ales existent in Listă.

Pentru DCI Liraglutidum, inclus necondiționat în sublista C secțiunea C2, costul/pacient/an este mai mic cu 10,24% față de comparatorul ales existent în Listă și schema terapeutica utilizată.

Pentru DCI Turoctocog alfa inclus necondiționat în sublista C secțiunea C2, costul pacient/an este mai mic cu 9,22% și 15,36% decât costul comparatorului ales din Listă, în funcție de doză și concentrație.

Pentru DCI Efrenonacog alfa, , medicament orfan inclus necondiționat în sublista C secțiunea C2, costul terapiei pentru un pacient/an este de 131.076,54 lei, iar estimarea este de 40 pacienți/an.

Pentru DCI Migalastatum, medicament orfan inclus necondiționat în sublista C sectiunea C2, costul terapiei pentru un pacient/an este de 962.515,95 lei, iar estimarea este de 35 pacienti/an.

Pentru DCI Siltuximabum- medicament orfan, inclus necondiționat în sublista C secțiunea C2, costul terapiei pentru un pacient/an este de 334.266,58 lei, iar estimarea este de 10 pacienți/an.

Pentru DCI Ustekinumabum, ce urmează a schimba statutul de la includere condiționata la includere necondiționată, costul/pacient/an este mai mic cu 11,56% față de comparatorul existent în Listă, având deci impact bugetar negativ faţă de comparator.

Pentru DCI Panobinostatum- medicament orfan, ce urmează a schimba statutul de la includere condiționată la includere necondiționată, costul terapiei pentru un pacient/16 cicluri de tratament la 21 de zile este de 2.306 mii lei (calculat la pretul maximal din Canamed care nu a fost supus corectie anuale de pret, conform prevederilor legale in vigoare), iar estimarea este de 20 pacienți/an(conform datelor din contractul cost volum). Se va avea în vedere ca în anul 2019 decontarea să se realizeze cu încadrarea în bugetul FNUASS alocat programelor naționale de sănătate curative.

Pentru DCI Vedolizumab, Tofacitinib, Certolizumab Pegol, Insulinum Degludec si Liraglutidum se estimează că, în anul 2019, decontarea se va încadra în bugetul FNUASS alocat medicamentelor cu și fără contribuție personală precum și în bugetul alocat programelor naționale de sănătate curative, având în vedere impactul bugetar neutru sau negativ al acestora față de comparatorul existent în Listă, ales în procesul de evaluare a tehnologiilor medicale.

Pentru DCI Efavirenzum+Emtricitabinum+Tenofovirum Disoproxil se estimează că în anul 2019 decontarea se va încadra în bugetul Ministerului Sănătății alocat programelor naționale de sănătate publică, având în vedere impactul bugetar negativ al acestuia față de comparatorul existent in Listă, ales în procesul de evaluare a tehnologiilor medicale.

Pentru toate cele 17 medicamente incluse necondiționat se va avea în vedere ca pentru anul 2019 decontarea să se realizeze cu încadrarea în bugetul FNUASS alocat medicamentelor cu și fără contribuție personală, precum și în bugetul alocat programelor naționale de sănătate curative, prin monitorizarea prescrierilor raportat la respectarea criteriilor de includere în tratament a pacienților eligibili ce vor fi prevăzute în protocoalele terapeutice aferente elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.