MO: Ordinul pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din România

Monitorul Oficial a publicat, marți, Ordinul nr. 355/2022 pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din România.

Proiectul-pilot se va derula în anul 2022 în dispensarele de pneumoftiziologie din municipiul Bucureşti şi în dispensarele de pneumoftiziologie din judeţele Ialomiţa (dispensarele TB Slobozia, Urziceni şi Feteşti), Botoşani (dispensarele TB Botoşani şi Dorohoi), Maramureş (dispensarele TB Baia Mare, Târgu Lăpuş şi Sighetu Marmaţiei) şi Mehedinţi (dispensarele TB Drobeta-Turnu Severin şi Vânju Mare).

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 15 februarie 2022:

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 1.910 din 9.02.2022 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, luând în considerare:

– Acordul de grant dintre Ministerul Sănătăţii şi Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. SP 1.799 din 14.02.2019 „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”

– Scrisoarea de implementare nr. 3 din 25 ianuarie 2021 emisă de Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei, prin care s-a aprobat prelungirea perioadei de implementare cu 9 (nouă) luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2021, fără finanţare suplimentară a Grantului 1762 ROU-T-MoH;

– Scrisoarea de implementare nr. 5 din 24.12.2021 emisă de Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei, prin care s-a aprobat prelungirea perioadei de implementare cu 3 (trei) luni, respectiv până la data de 31.03.2022, fără finanţare suplimentară a Grantului 1762 ROU-T-MoH, având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din România, denumită în continuare metodologie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Scopul proiectului-pilot este de a stabili mecanismele necesare pentru realizarea diagnosticului de tuberculoză şi, respectiv, pentru iniţierea şi monitorizarea tratamentului tuberculozei la nivelul dispensarelor de pneumoftiziologie, pentru acele categorii de pacienţi care sunt eligibili, conform metodologiei.

Art. 3. – Proiectul-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din România este coordonat din punct de vedere tehnic de Ministerul Sănătăţii prin Unitatea de Planificare şi Implementare de Politici ale Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, iar din punct de vedere metodologic de către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Art. 4. – Proiectul-pilot se va derula în anul 2022 în dispensarele de pneumoftiziologie din municipiul Bucureşti şi în dispensarele de pneumoftiziologie din judeţele Ialomiţa (dispensarele TB Slobozia, Urziceni şi Feteşti), Botoşani (dispensarele TB Botoşani şi Dorohoi), Maramureş (dispensarele TB Baia Mare, Târgu Lăpuş şi Sighetu Marmaţiei) şi Mehedinţi (dispensarele TB Drobeta-Turnu Severin şi Vânju Mare).

Art. 5. – Toate persoanele suspecte sau confirmate cu tuberculoză, participante în proiectul-pilot, beneficiază de toate drepturile prevăzute în cadrul Programului naţional de control al tuberculozei.

Art. 6. – Pentru derularea activităţilor de diagnostic şi tratament stabilite conform metodologiei şi care nu sunt acoperite în Programul naţional de control al tuberculozei, Ministerul Sănătăţii va dispune transferul de sume către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din fondurile alocate Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, cu avizul Fondului Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei, pentru Bucureşti, şi către Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş şi Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, pentru judeţul Maramureş, Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani şi Spitalul Municipal Dorohoi, pentru judeţul Botoşani, şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni şi Spitalul Municipal Feteşti, pentru judeţul Ialomiţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, pentru judeţul Mehedinţi.

Art. 7. – Finanţarea cheltuielilor eligibile se va realiza în baza solicitării Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, pentru Bucureşti, şi a solicitărilor Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, Spitalului Orăşenesc Târgu Lăpuş şi Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, pentru judeţul Maramureş, Spitalului de Pneumoftiziologie Botoşani şi Spitalului Municipal Dorohoi, pentru judeţul Botoşani, şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalului Municipal Urziceni şi Spitalului Municipal Feteşti, pentru judeţul Ialomiţa, Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, pentru judeţul Mehedinţi, însoţite de documente justificative, cu încadrarea în limita bugetului aprobat, pe baza instrucţiunilor transmise de către coordonatorul de program.

Art. 8. – Conducerea Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, pentru Bucureşti, a Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, a Spitalului Orăşenesc Târgu Lăpuş şi a Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, pentru judeţul Maramureş, a Spitalului de Pneumoftiziologie Botoşani şi a Spitalului Municipal Dorohoi, pentru judeţul Botoşani, şi a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, a Spitalului Municipal Urziceni şi a Spitalului Municipal Feteşti, pentru judeţul Ialomiţa, a Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, pentru judeţul Mehedinţi, personalul medical din cadrul dispensarelor de pneumoftiziologie implicate în derularea proiectului-pilot, precum şi Unitatea de Planificare şi Implementare de Politici ale Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 355/2022 pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectuluipilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România poate fi consultată AICI 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.