Modificări ale Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat Ordinul  pentru modificarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 185/2020.

Vă prezentăm textul Ordinului publicat în Monitorul Oficial:

Art. I. — Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în
Sănătate nr. 185/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 4 iunie 2020, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru US care se înscriu pentru prima dată în procesul de acreditare ulterior intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, planificarea vizitei de evaluare se face în ciclul al III-lea de acreditare.”

2. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) pentru US acreditate care solicită obținerea unei noi acreditări, replanificarea se face astfel încât procesul de evaluare în vederea obținerii unui nou certificat de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 1 an de la încetarea valabilității acreditării.”

3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) RRA analizează documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. k)—q) încărcate de US în CaPeSaRo și procedează la validarea acestora conform modalităților de validare aprobate prin
ordin al președintelui ANMCS, situație în care generează în CaPeSaRo referatul de validare a DOS și DS conform instrucțiunilor tehnice aprobate prin ordin al președintelui ANMCS.”

4. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Instrucțiuni)
CRITERIILE DE PRIORITIZARE utilizate la elaborarea planului multianual de acreditare

1. Criteriul 1 — asigurarea continuității valabilității certificatului de acreditare și încadrare în termenele maxime pentru parcurgerea procesului de evaluare prevăzute la art. 7 alin. (41) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

2. Criteriul 2 — numărul de US ce pot fi evaluate într-o lună, prin repartizarea uniformă a US până la finalul ciclului al II-lea de acreditare, astfel încât să se ajungă la un număr de aproximativ
28 US/lună și să nu se depășească 50% din numărul de evaluatori activi înscriși pe specialități în Registrul evaluatorilor de servicii de sănătate al ANMCS;

3. Criteriul 3 — existența, după caz, a unei alte replanificări, la solicitarea US (situație în care US nu va mai fi replanificată);

4. Criteriul 4 — existența, după caz, a unei cereri de reprogramare depuse; reprogramarea va fi făcută în funcție de solicitarea US și de posibilitățile tehnice ale ANMCS;

5. Criteriul 5 — vizita de evaluare în vederea acreditării nu poate avea loc mai devreme de 1 an și 3 luni de la înscriere, pentru US înscrise pentru prima dată în procesul de acreditare;

6. Criteriul 6 — data obținerii adeverinței de înscriere, pentru US înscrise pentru prima dată în procesul de acreditare.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.