Modificări ale Ordinului privind organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut

Monitorul Oficial a publicat Ordinul privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 3.326/2022 pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut.

Vă prezentăm textul Ordinului:

Ministrul Sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3.326/2022 pentru organizarea şi desfăşurarea unei acţiuni de depistare activă a tuberculozei în judeţe cu risc crescut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1075 din 8 noiembrie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) etapa de depistare activă în teren (noiembrie 2022- aprilie 2023);”.

2. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„c) medici epidemiologi, pneumologi sau din alte specialităţi, asistenţi medicali cu abilităţi în recoltarea de probe de spută, medici şi alte categorii de personal din cadrul laboratoarelor de bacteriologie BK, personal care realizează înregistrarea beneficiarilor şi completarea formularisticii, şoferi, conform art. 21 alin. (1) lit. a).”

3. După art. 22 se introduce un nou articol, art. 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. – (1) Testarea probelor de spută colectate prin acţiunea de depistare activă se realizează cu echipamente GeneXpert, în cadrul laboratoarelor de bacteriologie BK de pe raza judeţelor în care se realizează intervenţia, precum şi în laboratoarele de bacteriologie BK din judeţele Iaşi, Cluj şi din municipiul Bucureşti, care vor suplimenta capacitatea de testare din judeţe după cum urmează:

a) judeţul Cluj – pentru judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj;

b) judeţul Iaşi – pentru judeţele Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;

c) municipiul Bucureşti şi judeţul Călăraşi – pentru judeţele Constanţa, Galaţi, Tulcea.

(2) Coordonatorii judeţeni ai acţiunii de depistare activă a tuberculozei în judeţe cu risc crescut din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene vor organiza transportul probelor de spută la laboratoarele de bacteriologie BK, de comun acord cu personalul din laborator, în funcţie de capacitatea existentă şi de durata maximă de păstrare a probelor de spută (4 zile).”

4. Art. 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. – Finanţarea acţiunii de depistare activă se realizează din fondurile externe nerambursabile prevăzute cu această destinaţie în cadrul Programului 1762 ROU-T-MoH «Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România», prin transferuri de la Ministerul Sănătăţii la direcţiile de sănătate publică din judeţele Botoşani, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Tulcea şi Vaslui, precum şi la spitalele cuprinse în anexa nr. 8 la prezentul ordin.”

5. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 27. – Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

6. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8 „Spitale participante la acţiunea de depistare activă a tuberculozei în judeţe cu risc crescut”, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.