Monitorul Oficial a publicat curriculumul de pregătire a rezidențiatului de farmacie generală

Monitorul Oficial a publicat curriculumul de pregătire a rezidențiatului în specialitatea farmacie generală. Curriculum este cuprins în Ordinul nr. 1382/5248/2020 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului Educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Vă prezentăm textul integral al curriculei pentru specialitatea farmacie general, publicată în Monitorul Oficial:

1.1. DEFINIȚIE: Farmacia generală este specialitatea farmaceutică în care se utilizează cunoștințele farmaceutice și biomedicale în vederea asigurării în condiții optime a asistenței cu medicamente prin farmacii publice și de spital.
1.2. DURATA: 3 ani
1.3. STRUCTURA STAGIILOR
1.3.1. Etapa de angajare, luare în evidență, rezolvare a problemelor social-administrative, prezentare la unitatea repartizată, alegerea îndrumătorului și fixarea planului de activitate 1/2 lună
1.3.2. Stagiul de tehnologie farmaceutică – 4 luni
1.3.3. Stagiul de fitoterapie – 1 lună
1.3.4. Stagiul de dispozitive medicale și suplimente nutritive – 1 lună
1.3.5. Stagiul de controlul medicamentului – 1 lună
1.3.6. Stagiul de management în farmacie – 1 lună
1.3.7. Stagiul de informatică aplicată – 1 lună
1.3.8. Stagiul de farmacoterapie și interacțiuni medicamentoase – 2 luni
1.3.9. Stagiul de farmacie clinică – 1 lună
1.3.10. Stagiul de biofarmacie – 1 lună
1.3.11. Stagiul de farmacie veterinară – 1 lună
1.3.12. Stagiul de homeopatie – 1 lună
1.3.13. Stagiul de marketing și piață farmaceutică – 1 lună
1.3.14. Stagiul de urgențe medicale – 1 lună
1.3.15. Stagiul de sănătate publică și politica medicamentului – 1 lună
1.3.16. Stagiul de practică de farmacie publică – 3 luni
1.3.17. Stagiul de afaceri reglementare farmaceutice – 1 lună
1.3.18. Stagiul de managementul calității, standardizare și logistică – 1 lună
1.3.19. Stagiul de farmacovigilență – 1 lună
1.3.20. Stagiul de comunicare și consiliere a pacientului – 1 lună
1.3.21. Stagiul de farmacoeconomie – 1/2 lună
1.3.22. Stagiul de nutriție enterală și parenterală – 1 lună
1.3.23. Stagiul de radiofarmacie – 1 lună
1.3.24. Stagiul de farmacie oncologică – 2 luni
1.3.25. Stagiul practic în farmacia de spital – 3 luni

OBS: Se are în vedere ca fiecare an de pregătire în rezidențiat să aibă inclusă perioada de concediu legal de odihnă.

STAGIUL DE TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ
Obiective
Însușirea cunoștințelor teoretice referitoare la materiile prime farmaceutice și înțelegerea rolului acestor substanțe pentru uz farmaceutic în formularea, prepararea, stabilitatea și condiționarea medicamentelor.
Însușirea noțiunilor teoretice privind compatibilitatea, stabilitatea și conservarea medicamentelor, cu identificarea și argumentarea influenței diferiților factori asupra acestor caracteristici.
Însușirea principiilor actuale privind prescrierea, prepararea și eliberarea medicamentelor în farmacie.
Însușirea principiilor teoretice referitoare la asigurarea calității medicamentelor în farmacie; cunoașterea Recomandărilor de Bună Practică Farmaceutică și înțelegerea responsabilității farmacistului pentru respectarea acestora.
Însușirea principiilor teoretice modeme privind formularea, prepararea, controlul calității și condiționarea formelor farmaceutice lichide, semisolide și solide ca sisteme disperse omogene și eterogene (soluții orale și topice, siropuri, preparate aplicate pe mucoasa nazală, otică, bucofaringiană, rectală și vaginală, dispersii coloidale, emulsii și suspensii farmaceutice, aerosoli, preparate cutanate bioadezive semisolide, supozitoare, pulberi, granule, capsule, comprimate, preparate cu eliberare modificată) în farmacie. Consolidarea abilitaților argumentative ale farmacistului în susținerea strategiilor optime de formulare și preparare a formelor farmaceutice în farmacie.

Tematica lecțiilor conferință
1. Materii prime farmaceutice: substanțe medicamentoase, substanțe auxiliare, materiale de condiționare-ambalare; reglementări, cerințe, testarea și etichetarea materiilor prime farmaceutice.
2. Compatibilitatea, stabilitatea și conservarea medicamentelor.
3. Prescrierea, prepararea și eliberarea medicamentelor în farmacie.
4. Asigurarea calității medicamentelor în farmacie. Recomandări de Bună Practică Farmaceutică (RBPF).
5. Soluții medicamentoase.
6. Medicamente farmaceutice sterile: medicamente injectabile, perfuzii, vaccinuri și imunoseruri, preparate oftalmice.
7. Aerosoli farmaceutici.
8. Emulsii și suspensii farmaceutice
9. Forme farmaceutice cu acțiune topică
10. Supozitoare
11. Forme farmaceutice solide pentru administrare orală (capsule și comprimate)
12. Forme farmaceutice orale cu eliberare modificată și cu eliberare accelerată
13. Sisteme terapeutice
14. Sisteme cu eliberare controlată și sisteme cu eliberare la țintă a substanțelor medicamentoase
15. Forme farmaceutice microîncapsulate și forme farmaceutice nanoîncapsulate
16. Forme radiofarmaceutice
17. Compatibilitatea medicamentelor
18. Asigurarea calității medicamentelor în farmacie. Recomandări de Bună Practică farmaceutică
19. Medicamente moderne. Optimizarea unor forme farmaceutice deja existente și utilizarea unor noi cai de administrare
Baremul activităților practice
Obiective: Dobândirea competențelor necesare formulării, preparării, condiționării, asigurării calității și eliberării medicamentelor în farmacie.
Tematica activităților practice
1. Aspecte practice privind stabilitatea medicamentelor. Exemple de medicamente cu termen de valabilitate limitat
2. Soluții medicamentoase: prevederi compendiale (Farmacopeea Română ediția a X-a și Suplimente, Farmacopeea Europeană); operații care stau la baza preparării soluțiilor medicamentoase. Soluții de uz intern, soluții de uz extern. Determinarea conținutului în alcool la soluții hidroalcolice.
3. Forme farmaceutice lichide administrate pe mucoase: prevederi compendiale (Farmacopeea Română ediția a X-a și Suplimente, Farmacopeea Europeană); exemple, preparare, condiționare, etichetare și condiții de calitate.
4. Incompatibilități la asocierea substanțelor medicamentoase în soluții apoase de uz intern. Prescripții magistrale cu substanțe medicamentoase și adjuvanți noi.
5. Incompatibilități între substanțe medicamentoase cu noii adjuvanți în soluții pentru uz extern. Prescripții magistrale cu substanțe medicamentoase și adjuvanți noi
6. Soluții injectabile. Izotonizarea soluțiilor parenterale. Medicamente injectabile cu acțiune prelungita. Condiții de calitate.
7. Perfuzii medicamentoase: prevederi compendiale (Farmacopeea Romana ediția a X-a, și Suplimente, Farmacopeea Europeană); condiționare, condiții de calitate conform FR X și Suplimente, normelor interne și standardelor în vigoare; Incompatibilități de seringă.
8. Forme farmaceutice oftalmice apoase (picături pentru ochi, soluții pentru spălaturi oculare, soluții pentru lentile de contact): aspecte practice moderne privind formularea, prepararea și condiționarea formelor farmaceutice oftalmice apoase în scopul asigurării calității lor. Exemple de preparate oftalmice (picături pentru ochi, soluții pentru spălaturi oculare și soluții pentru lentile de contact).
9. Prepararea și controlul calității formelor farmaceutice obținute prin extracție din produse vegetale
10. Formularea și prepararea emulsiilor utilizând asocieri de emulgatori pe baza valorilor HLB. Emulsii complexe. Controlul calității emulsiilor farmaceutice.
11. Formularea și prepararea unor suspensii floculate și defloculate în vehicule structurate. Suspensii solide. Controlul calității suspensiilor farmaceutice.
12. Prepararea ex tempore de suspensii lichide din forme farmaceutice industriale solide.
13. Forme farmaceutice topice semisolide: aspecte practice moderne privind formularea, prepararea și condiționarea unguentelor în scopul asigurării calității lor. Exemple de unguente medicamentoase.
14. Supozitoare rectale și vaginale: aspecte practice moderne privind formularea, prepararea și condiționarea supozitoarelor în scopul asigurării calității lor. Supozitoare rectale si vaginale cu acțiune locală și cu acțiune sistemică.
15. Granule și pelete: aspecte practice moderne privind formularea, prepararea și condiționarea granulelor/peletelor în scopul asigurării calității lor. Exemple de granule.
16. Comprimate: aspecte practice moderne privind formularea, prepararea și condiționarea comprimatelor în scopul asigurării calității lor. Experimentarea unor excipienți pentru comprimare directa sau după granulare.
17. Comprimate de uz special, comprimate efervescente, comprimate pentru soluții orale, comprimate pentru dispersii orale, comprimate orodispersabile, comprimate masticabile, comprimate bucale, comprimate pentru supt și comprimate sublinguale; comprimate vaginale.
18. Capsule. Microcapsule. Procedee de microincapsulare
19. Testarea eliberării “in vitro” a substanței medicamentoase din diferite formulări de comprimate
20. Elaborarea unei lucrări monografice de profil (referat cu sau fără parte experimentală)

STAGIUL DE FITOTERAPIE
Obiective: actualizarea cunoștințelor teoretice referitoare la asocierea corectă a materiilor prime vegetale/animale (dependent de compoziția chimică) în tratamentul adjuvant al diferitelor tipuri de afecțiuni; evaluarea interacțiunilor fitopreparate – alimente – medicamente; perfecționarea cunoștințelor practice privitoare la calitatea suplimentului/fitomedicamentului/dispozitivului medical.

Tematica lecțiilor conferință
1. Principii active de natură vegetală/animală și domeniul de aplicabilitate al acestora în terapie. Extracte vegetale. Suplimente/fitomedicamente/dispozitive medicale de natură vegetală
2. Fitoterapia în diferite tipuri de afecțiuni
2.1. Fitoterapia afecțiunilor respiratorii
2.2. Fitoterapia afecțiunilor digestive
2.3. Fitoterapia afecțiunilor genito-urinare
2.4. Fitoterapia afecțiunilor cardio-vasculare
2.5. Fitoterapia afecțiunilor SNC
2.6. Fitoterapia afecțiunilor metabolice
2.7. Fitoterapia afecțiunilor locomotorii
2.8. Fitoterapia afecțiunilor dermice
3. Fitoterapia la categoriile speciale de pacienți (stări fiziologice particulare și categorii cu risc)
4. Interacțiuni fitopreparate – alimente – medicamente
Baremul activităților practice
1. Aplicarea de metode moderne în analiza și controlul materiilor prime vegetale și a fitopreparatelor

STAGIUL DE DISPOZITIVE MEDICALE ȘI SUPLIMENTE NUTRITIVE
1. Dispozitive medicale – definiție, clasificare, reglementări, managementul riscului
2. Materiale și biomateriale pentru produsele tehnico-medicale. Biocompatibilitatea dispozitivelor medicale
3. Sterilizarea dispozitivelor medicale
4. Dispozitive medicale utilizate în ortopedie
5. Dispozitive medicale pentru uz intraspitalicesc
6. Dispozitive medicale folosie în oftalomologie
7. Materiale de igienă
8. Dispozitive medicale destinate căilor respiratorii
9. Dispozitive medicale pentru uzul în ambulatoriu
10. Dispozitive medicale cardiovasculare
11. Dispozitive medicale pentru uz dentar
12. Dispozitive medicale pentru corectarea auzului
13. Produse pentru protecția sexuală și contraconcepție
14. Produse de puericultură
15. Materiale și echipamente de protecție
16. Dispozitive medicale terapeutice
17. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (dispozitive de autotestare)
18. Suplimentele alimentare – definiție, legislație
19. Biodisponibilitatea suplimentelor alimentare
20. Etichetarea și prospectul suplimentelor alimentare
21. Suplimente alimentare cu vitamine și minerale
22. Suplimente alimentare cu proteine, cu creatină și pentru sistemul muscular
23. Suplimente alimentare pentru scăderea în greutate
24. Suplimente alimentare imunostimulatoare
25. Suplimente alimentare destinate sistemului digestiv
26. Suplimente alimentare pentru ficat
27. Suplimente alimentare pentru sistemul cardiovascular
28. Suplimente alimentare cu aplicare topică
29. Suplimente alimentare pentru oase și articulații

STAGIUL DE CONTROLUL MEDICAMENTULUI

Obiectiv:
însușirea cunoștințelor teoretice privind metodele fizico-chimice de analiză, cu accent asupra domeniilor lor de aplicabilitate; însușirea deprinderilor practice de dezvoltare a diferitelor metode analitice cu aplicabilitate în farmacia comunitară și farmacia de spital.
Tematica lecțiilor conferință
1. Norme și standarde de control adoptate pe plan național și internațional: farmacopei, ghiduri de calitate, informațiile produsului farmaceutic.
2. Controlul calității substanțelor active folosite în farmacia comunitară sau de spital pentru prepararea rețetelor magistrale.
3. Controlul calității excipienților folosiți în farmacia comunitară sau de spital pentru prepararea rețetelor magistrale.
4. Controlul calității produselor farmaceutice, dispozitivelor medicale, suplimentelor alimentare și cosmeticelor în farmacia comunitară sau de spital.
5. Evaluarea aspectelor de siguranță (TSE/BSE) ale produselor de origine animală folosite în farmacia comunitară sau de spital pentru prepararea rețetelor magistrale.
6. Asigurarea stabilității produselor farmaceutice, dispozitivelor medicale, suplimentelor alimentare și cosmeticelor în farmacia comunitară sau de spital.
7. Asigurarea calității medicamentelor în farmacie. Reguli de Bună Practică Farmaceutică (RBPF).
Baremul activităților practice
1. Prelevarea probelor pentru analiză.
2. Controlul organoleptic și analiza preliminară a substanțelor medicamentoase ca atare și a formelor farmaceutice.
3. Determinarea constantelor fizico-chimice utilizate la controlul medicamentelor.
4. Identificarea substanțelor medicamentoase ca atare și din forme farmaceutice prin reacții chimice.
5. Controlul purității substanțelor medicamentoase.
6. Dozarea substanțelor medicamentoase ca atare și din forme farmaceutice prin metode volumetrice și semimicrovolumetrice.
7. Evaluarea rezultatului analitic obținut în raport cu limitele de admisibilitate. Întocmirea buletinului de analiză.

STAGIUL DE MANAGEMENT ÎN FARMACIE

Obiectiv: deoarece practica farmaceutică se desfășoară de la produs la orientarea pacientului, există provocări unice care apar în gestionarea serviciilor suplimentare și pe care farmaciștii specialiști trebuie sa le aprofundeze.
Tematica lecțiilor conferință
1. Serviciile farmaceutice, parte a mecanismului de management
Domeniile practicii asistenței farmaceutice: managementul riscului, susținerea pacientului, managementul bolii, marketingul serviciilor farmaceutice, managementul afacerii
2. Funcțiile managementului
Estimare și planificare. Organizare. Comandă. Coordonare. Control
3. Planificarea strategica în activitățile farmaceutice
Tipuri de planificare: scop și caracteristici. Viziune și misiune. Obstacole și limite în calea planificării
4. Planificarea afacerii în domeniul farmaciei:
Pași în elaborarea unui plan de afaceri. Comunicarea planului de afaceri. Oportunitate și pericole externe ale planului de afaceri. Cuprinsul unui plan de afaceri
5. Managementul operațional:
Legătura dintre operațiuni și profitabilitate. Ieșiri farmaceutice tipice. Resurse în domeniul farmaceutic. Managementul calității. Locația. Organizarea spațiului. Resurse umane. Programare. Managementul stocurilor
6. Asigurarea calității în operațiile farmaceutice:
Cum se măsoară calitatea. Metode de asigurare a calității în Practica Farmaceutică. Acreditarea/respectarea standardelor de calitate. Reguli de bună practică farmaceutică (RBPF)
7. Structura organizațională și comportamentul:
Ce este comportamentul organizațional. Evaluarea culturii organizaționale. Structura organizațională informală. Comportamentele organizaționale ale farmaciștilor
8. Funcțiile managementului de resurse umane:
Managementul resurselor umane și practica farmaceutică. Legi și reglementari specifice RUNOS. Recrutarea și plasarea forței de muncă. Concedierea angajaților
9. Evaluarea performanței:
Ce este evaluarea performanței. Motive ale implementării eficiente a performanțelor. Tipuri de evaluare a performanței. Evaluarea performanței în farmacie
10. Relațiile eu clienții:
Definirea relațiilor eu clienții. Standarde pentru evaluarea serviciilor. Evaluarea calității serviciilor. Relația eu presa
11. Managementul timpului:
Teorii și practici ale managementului timpului. Cum se face managementul timpului. Managementul timpului în practica farmaceutică. Stresul – consecință a unui management insuficient al timpului
12. Abilitați de conducere în Farmacie:
Teorii și stiluri de conducere. Restructurarea conducerii. Calitățile liderilor eficienți. Instrumente evaluative ale conducerii
13. Managementul banilor:
Declarații fiscale esențiale: bilanțul, declarația de venit, situația fluxului de bani. Rapoarte financiare în practica farmaciilor comunitare și/sau de spital
14. Plătitorii terți:
Impactul plații terților asupra farmaciilor. Rambursarea terților pentru rețetele medicale. Evaluarea impactului financiar al parții terțe
15. Alocări bugetare:
Scopurile sistemelor bugetare. Bugetul general – un instrument de planificare. Bugetarea cu bază zero. Impactul cumpărătorului asupra bugetelor

STAGIUL DE INFORMATICĂ APLICATĂ
Obiectiv
Obiectivul principal al disciplinei constă în familiarizarea rezidenților cu mediile de documentare on-line, verificarea și actualizarea informațiilor și modificărilor legislative pe site- urile agențiilor de reglementare în domeniul medicamentului și al dispozitivelor medicale.
Tematica lecțiilor conferință
1. Prezentare și navigare pe site-urile oficiale ale Colegiului Farmaciștilor, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor medicale.
2. Navigare și documentare pe site-urile agențiilor internaționale de reglementare în domeniul medicamentului, EMA, FDA, OMS
3. Gestionarea bazelor de date pentru farmacii
4. Monitorizarea datelor, analize și tendințe
Baremul activităților practice
1. Identificarea și gestionarea formularelor specifice de raportare a unei reacții adverse, de monitorizare suplimentară, de sesizare privind calitatea unui medicament, de sesizare a lipsei unui medicament, de recunoaștere și raportare a medicamentelor contrafăcute.
2. Pregătirea și gestionarea documentației în vederea evaluării Regulilor de bună practică farmaceutică.
3. Baze de date pentru farmacii
4. Monitorizarea datelor, analize și tendințe. Analiza statistică a datelor, evaluări, comparări cu ajutorul programelor statistice Minitab, Excel

STAGIUL DE FARMACOTERAPIE ȘI INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE
Obiective: Însușirea aspectelor particulare de farmacocinetică, farmacodinamie și farmacoterapie la categorii speciale de pacienți. Identificarea interacțiunilor medicamentoase (pe aceeași prescripție sau pe prescripții paralele) în farmacia de comunitate. Limitarea consumului de antibiotice și chimioterapice antimicrobiene în farmacia de comunitate.
Tematica lecțiilor conferință
1. Aspecte farmacoterapeutice particulare la vârstele extreme, în sarcină și alăptare (5 h)
2. Interacțiuni medicamentoase cu semnificație clinică: medicament/medicament, medicament/ aliment, medicament/alcool, tutun, medicament/suplimente alimentare (4 h)
3. Farmacoterapie și interacțiuni medicamentoase la pacienți cu patologia cardiovasculară și boli metabolice: HTA, cardiopatie ischemică, insuficiență cardiacă, boală arterială periferică, boală venoasă cronică, dislipidemie, diabet zaharat (8 h)
4. Farmacoterapie și interacțiuni medicamentoase la pacienți cu patologia digestivă: ulcerul gastroduodenal, boala de reflux gastroesofagian, sindromul de intestin iritabil (4 h)
5. Farmacoterapie și interacțiuni medicamentoase la pacienți cu boli cronice respiratorii: astm, BPOC (3 h)
6. Farmacoterapie și interacțiuni medicamentoase la pacienți cu boli musculoscheletice (5 h)
7. Rezistența la antibiotice și chimioterapice antibacteriene în farmacia de comunitate. Principii științifice de evaluarea a prescripțiilor cu antibiotice și chimioterapice antibacteriene în farmacia de comunitate. Interacțiuni medicamentoase semnificative clinic ale antibioticelor și chimioterapicelor (6 h).
8. Aspecte practice privind utilizarea terapiei hormonale sistemice și topice (5 h)

STAGIUL DE FARMACIE CLINICĂ
Obiective: Însușirea principiilor de consiliere în farmacie de comunitate pentru medicamentele OTC și medicamentele etice în contextual polipatologiei. Consilierea pacientului pentru creșterea aderenței și persistenței la tratamentul cronic. Evitarea reacțiilor adverse induse de medicamente prin analiza obiectivă a condicilor de prescripții medicale în spital.
Tematica lecțiilor conferință
9. Principii ale asistenței farmaceutice (Pharmaceutical care) în farmacia comunitară (2 ore).
10. Aderența la tratament în bolile cronice: evaluare, modalități de ameliorare, identificarea barierelor care scad aderența și persistența la tratament (3 ore).
11. Consilierea pacientului privind medicația OTC în contextul polipatologiei și polimedicației (3 ore).
12. Consilierea prescripției medicale în privința posologiei și a momentului optim de administrare (raportat la mese și la nictemer) (2 ore).
13. Gestionarea unor simptome frecvente în farmacia comunitară: durere, febră, inflamație simptome respiratorii, simptome digestive, tulburări metabolice, simptome dermatologice (6 ore).
14. Analiza condicilor de prescripții medicale în spital: doze pentru o dată, doze pentru 24 de ore, duplicate terapeutice (4 ore).
STAGIUL DE BIOFARMACIE
Obiectiv:
prezentarea noțiunilor de biodisponibilitate și bioechivalență, a particularităților căilor de administrare; descrierea principiilor de clasificare biofarmaceutică și a rolului procedurilor de bioderogare în înregistrarea produselor farmaceutice; dezvoltarea de metodelor de cedare/dizolvare in vitro și utilizarea lor în evaluarea performanțelor biofarmaceutice.
Tematica lecțiilor conferință
1. Biodisponibilitate și bioechivalență. Caracteristicile proceselor de absorbție după administrarea pe cale orală. Influența factorilor fiziologici și patologici asupra absorbției, distribuției, metabolismului și extracției.
2. Sisteme de clasificare biofarmaceutică. Determinarea solubilității, permeabilității și a profilelor de dizolvare/cedare in vitro. Proceduri de bioderogare.
3. Evaluarea bioechivalenței formelor farmaceutice solide orale. Prezentarea comparativă a ghidurilor de reglementare.
4. Evaluarea bioechivalenței formelor farmaceutice speciale, topice și transdermice
Baremul activităților practice
1. Dezvoltarea testelor de dizolvare in vitro din forme farmaceutice convenționale. Capitole generale compendiale și monografii specifice.
2. Dezvoltarea testelor de cedare in vitro din forme farmaceutice speciale. Principii generale.
3. Analiza similarității microstructurale. Aplicarea conceptului de echivalență farmaceutică extinsă.
4. Evaluarea similarității profilelor de dizolvare/cedare in vitro. Metrici de similaritate.

STAGIUL DE FARMACIE VETERINARĂ Obiective: Deprinderea unor competențe legate de medicamentele utilizate în terapia veterinară, punând accent pe aspectele care diferențiază medicamentul de uz uman de cel veterinar; Prezentarea unor medicamente din cadrul farmacoterapiei veterinare, care se adresează sistemului nervos central, aparatului cardiovascular, aparatului respirator, aparatului digestiv, aparatului excretor, medicamente cu acțiune predominantă asupra schimburilor nutritive, antiinflamatoare, antibacteriene, antifungice, antihelmintice, antiparazitare, antiseptice și dezinfectante; Cunoașterea posibilităților de administrare a medicamentelor în funcție de specie, precum și a modului de calculare a dozelor și a măsurilor de siguranță ce trebuie respectate pentru prevenirea accidentelor la om; Însușirea cunoștințelor necesare pentru a elibera medicamente de uz veterinar din farmacia de uz uman, în interesul proprietarului și al animalului bolnav; Dobândirea cunoștințelor referitoare la posibilitățile de administrare a medicamentelor de uz uman în scop veterinar și la translatarea dozelor din uz uman pentru uz veterinar; Consilierea pacienților privind zoonozele.
Tematica lecțiilor conferință
Definirea și descrierea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse de uz veterinar, sub aspect farmacocinetic, farmacoterapic și farmacotoxicologic;
– Lecții conferință referitoare la medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos central, aparatului cardiovascular, respirator, digestiv, medicamente cu acțiune predominantă asupra schimburilor nutritive, excretor, medicamente cu acțiune predominantă asupra schimburilor nutritive, medicamente antiinflamatoare, antibacteriene, antifungice, antihelmintice, antiseptice și dezinfectante.
Baremul activităților practice:
Căile de administrare a medicamentelor de uz veterinar
– Dozele medicamentelor în medicina veterinară
– Respectarea Regulilor de Bună Practică Farmaceutică, a eticii și deontologiei profesionale
– Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională.

STAGIUL DE HOMEOPATIE
Obiective: Cunoașterea aspectelor generale teoretice privind homeopatia ca metodă farmacoterapeutică alternativă a alopatiei, principiile fundamentale ale homeopatiei, remediile homeopatice. Însușirea, interpretarea și utilizarea noțiunilor fundamentale referitoare la principiile homeopatiei și a modalităților de formulare și preparare a medicamentului homeopat. Cunoașterea prevederilor compendiale privind preparatele homeopate, produsele vegetale pentru preparate homeopate, tincturi mamă pentru preparate homeopate.
Tematica lecțiilor conferință
1. Homeopatia. Definiție și generalități.
2. Modalități de aplicare. Experimentarea pe omul sănătos. Individualizarea tratamentului. Utilizarea dozelor infinitezimale dinamizate
3. Metode terapeutice utilizate în homeopatie. Principii fundamentale ale homeopatiei (principiul similitudinii, identității diluției homeopate și doza infinitezimale
4. Medicamentul homeopat. Materii prime și sușe homeopatice. Materii prime și sușe homeopatice. Tincturi mamă. Macerate. Produse chimice de origine minerală sau organică. Bioterapice și izoterapice
5. Prepararea (procesele de diluție și dinamizare), conservarea și etichetarea tincturilor mamă pentru preparate homeopate.
6. Căile de administrare și posologia în homeopatie
7. Preparate homeopate. Granule. Comprimate. Globule. Supozitoare. Fiole buvabile. Picături. Triturații
8. Preparate homeopate (Praeparationes homoeopathicas) – Monografia generală din FRX, Supliment 2006
9. Produse vegetale pentru preparate homeopate (Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicas) – Monografia generală din FRX, Supliment 2006
10. Tincturi mamă pentru preparate homeopate (Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicas) – Monografia generală din FRX, Supliment 2006

STAGIUL DE MARKETING ȘI PIAȚĂ FARMACUTICĂ
Obiectiv: Acest stagiu are ca scop aprofundarea noțiunilor teoretice si practice de către viitorii farmaciști specialiști, astfel încât aceștia sa poată opera cu strategii de marketing specifice serviciilor farmaceutice. La sfârșitul stadiului ei vor fi capabili sa propună diverse metode de concepere și furnizare a serviciilor oferite de farmaciști, sa dezvolte strategii de marketing, de promovare, tehnici de stabilire a preturilor, etc.
Tematica lecțiilor conferință
1. Bazele marketingului
Concepte esențiale in marketing. Importanta marketingului pentru farmaciști. Concepții greșite despre marketing
Abordări ale marketingului. Probleme legate de marketingul serviciilor farmaciștilor
2. Concepte esențiale de marketing:
Definiția produsului. Diferențe dintre asistența farmaceutică și serviciile de distribuție de bază. Clienții serviciilor oferite de farmaciști. Sarcinile marketingului
3. Trăsăturile specifice ale serviciilor
Clasificarea serviciilor oferite de farmaciști. Tipul de relație farmacist – pacient. Controlul asupra cererii si ofertei
4. Controlul asupra prestării serviciilor:
Elemente ale serviciilor de calitate pentru clienți. Sisteme de servicii bine concepute si bine puse in aplicare.
5. Proiectarea serviciilor farmaceutice:
Abordări in proiectarea serviciilor. Beneficiile abordării bazate pe împuternicire. Planingul pentru performanța serviciilor. Auditurile de servicii
6. Comportamentul consumatorului:
Deciziile consumatorului. Variabilele care afectează luarea deciziilor din partea consumatorului. Modele de comportament pentru sănătate
7. Evaluarea serviciilor de către consumator:
Satisfacția și așteptările. Valoarea percepută și calitatea serviciilor. Elemente ale serviciilor evaluate de consumatori. Îmbunătățirea percepției pacienților asupra serviciilor
8. Strategiile de marketing:
Stabilirea strategiilor organizaționale. Rolul declarației de misiune. Rolul planului de afaceri. Analiza SWOT. Poziționarea serviciilor farmaceutice. Brandurile și Brandingul. Strategii pentru ciclul de viață al produsului. Strategiile de portofoliu. Strategiile de inovare.
9. Segmentarea pieței:
Segmentare, targeting și poziționare. Identificarea segmentelor de piață cu potențial. Abordarea empirică versus abordarea bazată pe ipoteze. Segmentarea demografică. Segmentarea geografică. Segmentarea psihografică. Segmentarea în funcție de beneficii. Segmentarea pentru uzul farmacistului practician
10. Cuantificarea serviciilor oferite de farmaciști:
Stabilirea preturilor pentru serviciile oferite de farmaciști. Factorii care influențează prețul: consumatorul, concurenta, costurile. Strategii pentru stabilirea preturilor serviciilor oferite de farmaciști. Metode prin care consumatorul ia cunoștința de prețul serviciului
11. Canale de distribuție:
Componenții canalelor. Intermediarii din cadrul canalelor de distribuție. Factorii care influențează structura canalelor de distribuție. Schimbări in cadrul canalelor de distribuție a produselor și serviciilor farmaceutice
Baremul activităților practice
La seminarii și aplicații practice se vor face exerciții astfel încât rezidenții să fie capabili:
a) să-și sporească șansele în carieră, să ofere asistență mai bună pacienților, să promoveze o imagine mai bună despre farmaciști în rândul publicului;
b) să realizeze un discurs scurt în care să facă diferența intre servicii și asistența farmaceutică
c) cum s-ar putea ca serviciile farmaceutice sa fie furnizate: la domiciliul clientului, într- un mod standardizat, printr-o relație specifică pacienților fideli
d) sondarea unui număr de 20 voluntari care sa relateze o situație legata de un serviciu farmaceutic. Rezidentul va grupa răspunsurile pe categorii, realizând o histograma, etc.

STAGIUL DE URGENȚE MEDICALE
Obiectiv: completarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților de exercitare a rolurilor specifice muncii în echipă la nivel de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicescă, pentru promovarea spiritului de inițiativă, a cooperării, atitudinii pozitive și respectului față de pacienți și colegi.
Tematica lecțiilor conferință
Urgențe traumatice
1. Reacția corporală generală la traumă
2. Traumatologia și sistemele de traumă
3. Managementul în prespital al traumatismelor
4. Managementul de urgență al traumatismelor
Urgențele netraumatice
5. Urgențele Cardiovasculare
6. Urgențele respiratorii la adult
7. Urgenețele neurologice
8. Urgenețele renale și uro-genitale
9. Urgențele gastrointestinale
10. Bolile infecțioase în urgentă
11. Imunologia în Unitatea de Primire Urgențe
12. Tulburările hematologice în urgență
13. Urgențele endocrine și metabolice
14. Urgențele oculare și ORL
15. Dermatologia în Unitatea de Primiri Urgențe
Urgențele obstetricale și ginecologice
16. Urgențele obstetricale
17. Urgențele ginecologice
Urgențele pediatrice
18. Generalități asupra medicinei de urgență pediatrică
Urgențele Geriatrice
19. Urgentele geriatrice
Urgențele psihiatrice și de comportament
20. Urgențele psihiatrice și de comportament
Baremul activităților practice
1. Centrele de toxicologie
2. Îngrijirea în prespital și interspitalicească a pacientului intoxicat sau cu supradoză
3. Pacientul intoxicat
4. Evaluarea toxicologică și managementul pe baza prezentării clinice
5. Evaluarea toxicologică și managementul pe baza toxicului specific
6. Alcoolul și substituenții acestuia
7. Urgențele de abuz de droguri și substanțe
8. Toxi-infecția alimentară

STAGIUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI POLITICA MEDICAMENTULUI
Obiective: Cunoașterea conceptelor generale de evaluare și supraveghere a sănătății populației; promovarea sănătății prin strategii și politici publice; însușirea unor noțiuni de bază de epidemiologie aplicată; cunoașterea modului în care este organizat sistemul sanitar și a unor principii ale politicilor în domeniul medicamentului.
Tematica lecțiilor conferință
1. Introducere generală în sănătatea publică: sănătatea individului și sănătatea populațiilor; definirea domeniului sănătății publice; evoluția conceptelor în sănătate publică; măsurarea stării de sănătate a populației.
2. Epidemiologie aplicată pentru farmaciști: concepte și principii de bază.
3. Concepte de promovare a sănătății și educației pentru sănătate. Prevenirea și controlul bolilor. Screeningul în depistarea bolilor. Rolul farmacistului în creșterea nivelului de educație sanitară în rândul pacienților.
4. Abordarea integrată “o singură sănătate” (One health approach).
5. Practica bazată pe dovezi și sănătatea publică. Implicațiile digitalizării sistemelor de sănătate.
6. Organizarea și finanțarea sistemului de sănătate din România.
7. Politica medicamentului în România. Principii necesare pentru asigurarea accesului la medicamente și sustenabilității sistemului.
8. Circuitul medicamentului. Metodologia de calcul al prețurilor medicamentelor de uz uman. Sistemul de rambursare.
Baremul activităților practice
1. Realizarea unui material de educație pentru sănătate destinat mediilor de informare în masă.
2. Strategii de implicare a comunității farmaceutice în educația pentru sănătate și promovarea sănătății.
3. Studiul comparativ între metodologiile de calcul al prețului unui medicament din diferite țări europene.

STAGIUL DE AFACERI REGLEMENTARE FARMACEUTICE
Obiective: înțelegerea principalelor reglementări aplicabile în domeniul farmaceutic, (în principal referitor la medicamente, dar și noțiuni fundamentale privind reglementările aplicabile dispozitivelor medicale, produselor cosmetice și suplimentelor alimentare)
Tematica lecțiilor conferință
1. Experiențe istorice care au construit cadrul reglementar farmaceutic contemporan. Cei trei piloni care susțin reglementările farmaceutice: calitate, siguranță și eficacitate.
2. Regimul juridic al standardelor compendiale.
3. Reglementări aplicabile medicamentelor de uz pediatric și medicamentelor orfane.
4. Reglementări privind medicamentele falsificate.
5. Principii reglementare privind farmacovigilența.
6. Principii reglementare privind produsele controlate (stupefiante, psihotrope, precursori de droguri)
7. Distribuția medicamentelor de uz uman și bune practici de distribuție.
8. Principii reglementare privind importurile și exporturile paralele în Uniunea Europeană.
9. Publicitatea medicamentelor de uz uman.
10. Considerente reglementare privind evaluarea tehnologiilor de sănătate și rambursarea medicamentelor
Baremul activităților practice
1. Însușirea limbajului tehnic specific și utilizarea lui corectă.
2. Însușirea principalelor surse de informare în scop reglementar în domeniu și căutarea eficientă a informațiilor.
3. Însușirea elementelor specifice unui sistem de calitate; redactarea și ciclul de viață al unor proceduri operaționale standard.
4. Familiarizarea cu formularul de raportare a reacțiilor adverse, sursele de informații și principiile aplicabile în domeniul detectării semnalelor de farmacovigilență.
5. Studii de caz privind produse regimul juridic al cosmeticelor și al suplimentelor alimentare.

STAGIUL DE MANAGEMENTUL CALITĂȚII, STANDARDIZARE ȘI LOGISTICĂ
Tematica lecțiilor conferință
1. Calitate, abordări ale managementului calității, standarde internaționale de calitate aplicabile în farmacia de spital.
2. Rolul farmaciștilor în asigurarea calității și siguranței în farmacia de spital.
3. Managementul riscului în farmacia de spital.
4. Protocolul în cazul erorilor de medicație cu implicarea pacientului. Termeni și condiții pentru tratamentul cu medicamente ce nu posedă autorizație de punere pe piață. Includerea, modificarea si achiziția produselor de uz medical.
5. Proiectarea, emiterea, introducerea și monitorizarea standardelor și ghidurilor de operare pentru farmacia de spital.
6. Logistica și managementul stocurilor – concepte, principii, obiective, metodologie și modele. Procese și activități logistice.
7. Tipuri de stocuri in farmacia de spital. Lotul și termenul de valabilitate. Sistem de management al inventarului bazat sisteme informatizate. Coduri de bare.
8. Managementul lanțului de aprovizionare. Realizarea stocurilor pentru situații de deficit de medicamente și stocuri pentru situații de urgență.
9. Instrumente și analize logistice.
Baremul activităților practice
1. Proiectarea ghidurilor privind managementul riscului în farmacia de spital.
2. Rezolvarea sarcinilor legate de procesele logistice în farmacia de spital.
3. Rezolvarea sarcinilor ce țin de stocuri.

STAGIUL DE FARMACOVIGILENȚĂ
Obiectiv: Însușirea unor principii și abilități practice în domeniul farmacovigilenței și siguranței medicamentului
Tematica lecțiilor conferință
1. Noțiuni fundamentale de farmacovigilență – 2 ore
2. Istoricul și evoluția farmacovigilenței – 1 oră
3. Organisme de bază în farmacovigilență – 2 ore
4. Codificarea în farmacovigilență. MedDRA – 2 ore
5. Rolul EMA în activitatea de farmacovigilență. Rolul PRAC, CHMP și CMDh – 2 ore
6. Rolul ANMDM în activitatea de farmacovigilență – 2 ore
7. Rolul profesioniștilor din domeniul sănătății și al pacienților în activitatea de farmacovigilență – 2 ore
8. Sistemul de farmacovigilență în România – 1 oră
9. Sisteme de farmacovigilență în SUA și în Europa – 1 oră
10. Managementul problemelor de siguranță. Noțiunea de semnal în farmacovigilență – 2 ore
11. Supravegherea postmarketing – importanță, necesitate, metodologie – 3 ore

STAGIUL DE COMUNICARE ȘI CONSILIERE A PACIENTULUI
Obiectiv:
Scopul acestui stagiu este ca la finalul sau, absolvenții sa fie capabili de a evalua informațiile obținute pe baza chestionării despre pacient, boală, medicamente administrate curent sau ocazional, de a identifica eventualele probleme de terapie medicamentoasă, de a cunoaște și aplica principiile și tehnicile de comunicare eficientă cu pacientul, de a identifica pacienții necomplianți și nu în ultimul rând de a promova colaborarea cu ceilalți profesioniști din domeniul sănătății în interesul pacientului.
Tematica lecțiilor conferință
Conținutul acestui stagiu se bazează pe următoarele capitole:
1. Construirea relației cu pacienții
Principii: premisa legală, creșterea empatiei și toleranței, confidențialitatea;
Metode: crearea cadrului, stabilirea limitelor, ascultarea activă.
Rezultate: atingerea obiectivelor, complianța la tratament.
2. Inteligența emoționala în comunicare:
Inteligența multiplă. Educarea inteligenței emoționale.
3. Comportamente dezirabile în relația cu pacientul
Adoptarea la realitate. Recunoașterea emoțiilor. Cum sa fii ascultat. Potolirea furiei. Cum păstram distanța
4. Etica și deontologia comunicării cu pacientul
Codul de deontologie al farmacistului. Aplicarea codului deontologic al farmacistului în comunicarea cu pacientul. Respectarea codului de deontologie la eliberarea produselor farmaceutice
5. Modele interactive de comunicare interpersonală
Identificarea elementelor nonverbale în comunicarea cu pacientul
Bariera în comunicarea cu pacientul în farmacie
Mijloace de comunicare cu pacientul
6. Strategii specifice de comunicare interactivă cu copiii și familia acestora
7. Comunicarea interprofesională și dezvoltarea relațiilor cu ceilalți profesioniști din sănătate
Comunicarea cu medicul. Comunicarea cu asistenții medicali și/sau sociali.
8. Comunicarea pe Internet a farmacistului cu pacientul – parte integrantă a unei comunicări de bună calitate care să asigure înțelegerea corecta a mesajelor
Baremul activităților practice
Studii de caz (Practică /Seminarii)
Exemple de scenarii bazate pe situații reale, din practica curentă
Se vor include dialoguri și analize ilustrate, inclusiv a textelor
Aplicații practice legate de transmiterea informațiilor către pacient legate de administrarea diferitelor forme farmaceutice: comprimate, capsule, forme lichide, aerosoli, forme destinate aplicării pe mucoase, etc.

STAGIUL DE FARMACOECONOMIE
Obiective: Cunoașterea și aplicarea termenilor de bază din farmacoeconomie; înțelegerea rolului farmacoeconomiei în luarea deciziilor în sănătate, pentru îmbunătățirea eficienței în spitale; analizarea rezultatelor obținute în urma unui studiu farmacoeconomic pentru asigurarea unei farmacoterapii de calitate, cu costuri cât mai reduse pentru pacient și societate.
Tematica lecțiilor conferință
1. Principiile farmacoeconomiei.
2. Metode de analiză farmacoeconomică. Costuri și beneficii.
3. Ce este QALY? Instrumente de măsurare a calității vieții.
4. Evaluări farmacoeconomice ale intervențiilor/serviciilor de farmacie clinică. Măsurarea valorii adăugate de farmaciștii clinicieni prin participarea în echipele multidisciplinare.

STAGIUL DE NUTRIȚIE ENTERALĂ ȘI PARENTERALĂ
Obiective: Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor și principiilor de bază ale terapiei prin nutriție enterală și parenterală, farmacistul fiind un furnizor de servicii benefice de asistență farmaceutică pentru pacienții cărora li se administrează astfel de terapie. Cunoașterea și înțelegerea considerentelor de formulare, a metodelor de preparare, condiționării și controlului calității preparatelor pentru nutriție enterală și parenterală. Familiarizarea farmacistului cu factorii de care depinde alegerea tipului de nutriție (enterală sau parenterală) la pacienții adulți și pediatrici. Cunoașterea dispozitivelor convenționale și moderne de accesare a nutriției enterale și parenterale la adulți și copii. Cunoașterea și înțelegerea interacțiunilor și incompatibilităților dintre medicamentele administrate concomitent cu nutriția enterală/parenterală, în scopul evitării acestora. Cunoașterea, înțelegerea și respectarea reglementărilor naționale și internaționale pentru utilizarea nutriției parenterale și enterale la pacienți adulți și pediatrici.
Tematica lecțiilor conferință
1. Necesitățile nutriționale la pacienții adulți și pediatrici.
2. Nutriția enterală: definiție, avantaje și dezavantaje, indicații. Considerente care stau la baza prescrierii nutriției enterale. Preparate pentru nutriție enterală.
3. Nutriția parenterală: definiție, avantaje și dezavantaje, indicații. Considerente care stau la baza prescrierii nutriției parenterale. Preparate pentru nutriție parenterală.
4. Dispozitive de accesare a nutriției enterale și parenterale la adulți.
5. Aspecte specifice nutriției enterale și parenterale în pediatrie: indicații, tipuri și căi de administrare, dispozitive de accesare a nutriției enterale și parenterale la copii.
6. Managementul terapiei medicamentoase la pacienții cu nutriție enterală și parenterală. Interacțiuni și incompatibilități medicament-nutriție enterală/parenterală.
7. Reglementări pentru utilizarea nutriției parenterale și enterale la pacienți adulți și pediatrici.

STAGIUL DE RADIOFARMACIE
Tematica lecțiilor conferință
Noțiuni generale de radiofarmacie (farmacie nucleară)
Principii de bază în obținerea medicamentelor radiofarmaceutice
Aspecte specifice privind formularea, controlul, ambalarea și transportul medicamentelor radiofarmaceutice
Efectele biologice ale medicamentelor radiofarmaceutice
Aspecte clinice ale utilizării medicamentelor radiofarmaceutice
Reguli de bună practică de fabricație specifice medicamentelor radiofarmaceutice
Baremul activităților practice
Modalități practice de obținere a produselor radiofarmaceutice
Controlul calității produselor radiofarmaceutice
Particularități ale profilului farmacocinetic, farmacodinamic și farmacotoxicologic al medicamentelor radiofarmaceutice
Prevederile Farmacopeei Europene 9.O privind medicamentele radiofarmaceutice

STAGIUL DE FARMACIE ONCOLOGICĂ
Tematica lecțiilor conferință
Principii de bază ale farmaciei oncologice
Standarde de calitate
Clasificarea și mecanismele de acțiune ale medicamentelor antineoplazice
Rolul farmacistului de la prescriere la administrarea medicamentelor antineoplazice
Unitatea de pregătire a medicamentelor oncologice. Monitorizarea, validarea și lucrul cu medicamentele oncologice
Oncologie clinică. Biologia cancerului, etiologie, epidemiologie Interacțiuni ale medicamentelor antineoplazice
Medicina complementară în oncologie
Chemoterapia în timpul sarcinii
Biologia moleculară în oncologie. Introducere în proteine, anticorpi monoclonali. Introducere în biosimilare. Reglementări specifice
Baremul activităților practice
Formularea și farmacocinetica medicamentelor antineoplazice
Studii clinice în oncologie
Chemoterapia orală – complianța și aderența la terapie
Stabilitatea fizico-chimică a medicamentelor citotoxice
Principiile de bază ale terapiei oncologice
Farmacovigilența, erori de medicație, managementul erorilor
Suportul nutrițional al pacienților cu cancer
Plan de acțiune adaptat spitalului

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.