Monitorul Oficial a publicat Metodologia de realizare și implementare a serviciilor farmaceutice

Monitorul Oficial a publicat Metodologia de realizare și implementare a serviciilor farmaceutice în care se precizează că unitățile farmaceutice vor asigura respectarea ghidurilor de bună practică farmaceutică pentru acordarea de servicii farmaceutice esențiale în termen de maximum 90 de zile de la data publicării acestora, în limita activităților pentru care au fost autorizate.

Vă prezentăm în continuare textul Metodologia de realizare și implementare a serviciilor farmaceutice, publicată în Monitorul Oficial.

Art. 1. –
Serviciile farmaceutice se acordă în conformitate cu prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării asistenței farmaceutice a populației prin intermediul unităților farmaceutice autorizate.

Art. 2. -(1) Implementarea serviciilor farmaceutice se realizează pe baza ghidurilor de bună practică farmaceutică pentru acordarea de servicii farmaceutice.

(2) Ghidurile prevăzute la alin. (1) sunt elaborate de către comisia de specialitate farmaceutică, pentru fiecare serviciu farmaceutic în parte, cu consultarea Colegiului Farmaciștilor din România, și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Ghidurile prevăzute la alin. (1) se elaborează cu respectarea Ordinului ministrului sănătății nr. 75/2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică.

Art. 3. –
(1) Serviciile farmaceutice pot fi esențiale sau avansate, conform Nomenclatorului de servicii farmaceutice, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Serviciile farmaceutice esențiale pot fi acordate numai de către farmaciști cu drept de liberă practică care își desfășoară activitatea în cadrul unei unități farmaceutice autorizate.

(3) Unitățile farmaceutice vor asigura respectarea ghidurilor de bună practică farmaceutică pentru acordarea de servicii farmaceutice esențiale în termen de maximum 90 de zile de la data publicării acestora, în limita activităților pentru care au fost autorizate.

(4) Serviciile farmaceutice avansate pot fi acordate numai de către farmaciști care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au drept de liberă practică;

b) își desfășoară activitatea în cadrul unei unități farmaceutice autorizate;

c) au urmat un curs de instruire organizat de către o instituție de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic uman, acreditată, în vederea dobândirii competențelor de a presta serviciul farmaceutic respectiv, finalizat cu eliberarea unui atestat care certifică pregătirea corespunzătoare în acest sens.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) lit. c), serviciile farmaceutice avansate în ale căror ghiduri de bună practică farmaceutică se stipulează în mod expres pot fi acordate și de farmaciști care nu au urmat un curs de instruire specific.

(6) După acordarea atestatului de absolvire a cursului de instruire, instituțiile de învățământ superior care organizează cursurile comunică Ministerului Sănătății și Colegiului Farmaciștilor din România lista farmaciștilor și serviciul farmaceutic pentru care au fost atestați.

(7) Pentru menținerea valabilității atestatului prevăzut la alin. (4), în funcție de serviciul farmaceutic avansat pentru care a fost eliberat, deținătorul acestuia trebuie să efectueze cursuri de educație farmaceutică continuă periodic, cel puțin o dată la trei ani, organizate de instituții de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic uman, în colaborare cu Colegiul Farmaciștilor din România, cu tematica serviciului farmaceutic respectiv.

(8) Dacă, în decurs de 3 ani, farmacistul nu a participat la cursurile de educație farmaceutică continuă aferente serviciului respectiv, acesta va trebui să obțină un nou atestat, în condițiile prevăzute la alin. (4).

Art. 4. –
(1) Elementele pe baza cărora se pot stabili tarifele aferente fiecărui serviciu farmaceutic vor fi reglementate prin ghidurile prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Tarifele aferente serviciilor farmaceutice, practicate de către fiecare unitate farmaceutică în parte, se afișează în mod transparent și la loc vizibil.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.