Monitorul Oficial a publicat modificări și completări privind organizarea și funcționarea Institutului „Cantacuzino”

Monitorul Oficial a publicat Hotărârea nr. 338/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităților specifice și a finanțării unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și a unităților sanitare din rețeaua Ministerului Justiției.

Vă prezentăm textul Hotărârii nr. 338/2021 publicat în Monitorul Oficial:

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. –
Hotărârea Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 11 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), după litera A se introduce o nouă literă, litera A1, cu următorul cuprins:


A1. activități de cercetare-dezvoltare în domeniul medico- militar referitoare la:

a) protecția medicală împotriva agenților chimici, biologici, radiologici și nucleari – CBRN;

b) protecția medicală antiinfecțioasă și urgențe epidemiologice;

c) protecția medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante;

d) protecția medicală împotriva efectelor substanțelor toxice de luptă și industriale;

e) protecția medicală împotriva condițiilor extreme de mediu și operaționale;

g) biofarmacie, tehnică farmaceutică și biotehnologie;

h) implementarea obiectivelor strategice ale NATO din perspectiva științei și tehnologiei, precum și a inițiativelor de tip «Smart Defence» și «Connected Forces»;

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

n) consultații și tratamente medicale de specialitate.”

3. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Activitățile principale și secundare ale Institutului Cantacuzino se desfășoară conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizate prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, astfel: activitatea principală este în domeniul «Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie» – cod CAEN 721, obiectul principal de activitate al domeniului este «Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie» – cod CAEN 7219. Activități secundare: Cercetare-dezvoltare în biotehnologie – cod CAEN 7211; Creșterea altor animale – cod CAEN 0149; Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă – cod CAEN 1091; Activități de editare a cărților – cod CAEN 5811; Activități de editare a revistelor și periodicelor – cod CAEN 5814; Fabricarea produselor farmaceutice de bază – cod CAEN 2110; Fabricarea preparatelor farmaceutice – cod CAEN 2120; Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat – cod CAEN 4621; Comerț cu ridicata al animalelor vii – cod CAEN 4623; Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice – cod CAEN 4646; Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate – cod CAEN 4773; Învățământ secundar, tehnic sau profesional – cod CAEN 8532; Alte activități referitoare la sănătatea umană – cod CAEN 8690; Depozitări – cod CAEN 5210; Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811; Transporturi rutiere de mărfuri – cod CAEN 4941; Activități de testări și analize tehnice – cod CAEN 7120; – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate – cod CAEN 4729; Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet – cod CAEN 4791; Activități de asistență medicală specializată – cod CAEN 8622.”

4. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2. –
(1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Cantacuzino este de 1.075, iar organigrama acestei instituții este prevăzută în anexa nr. 1.”

5. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. –
La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităților specifice și a finanțării unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și a unităților sanitare din rețeaua Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 29 iunie 2005, cu modificările și completările ulterioare, la punctul I „Unități și structuri sanitare finanțate integral de la bugetul de stat:”, subpunctul 11 se abrogă.

Art. III. –
(1) Hotărârea Guvernului nr. 873/2017 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 11 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităților specifice și a finanțării unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și a unităților sanitare din rețeaua Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 29 iunie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.