Monitorul Oficial a publicat modificările privind organizarea sistemului de educație continuă pentru medicii dentiști

Monitorul Oficial a publicat modificările aduse Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România.

Vă prezentăm în continuare textul integral al Deciziei de modificare:

Ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020 prin Decretul nr. 195/2020 și prelungirea acesteia până la data de 14 mai 2020 prin Decretul nr. 240/2020, precum și, ulterior, de instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării începând cu data de 18 mai 2020 prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și prelungirea acesteia până în prezent,

în contextul creat ca urmare a adoptării de autoritățile de stat a unor măsuri excepționale pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2, a căror aplicabilitate s-a extins pe o perioadă mult mai mare decât cea previzionată anterior, fără a exista în prezent o certitudine asupra momentului încetării acestor măsuri,

raportat la necesitatea desfășurării activităților planificate de pregătire teoretică și practică destinate medicilor stomatologi în vederea dobândirii sau îmbunătățirii statusului profesional, nivelului de cunoștințe și aptitudini/deprinderi, în concordanță cu progresul științific și tehnologic din domeniul medicinii dentare, pentru creșterea calității actului medical în beneficiul asistenței medicale a pacientului pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, precum și în orice alte situații prevăzute de lege care limitează desfășurarea formelor de educație medicală continuă față în față, în timp real, prin participarea nemijlocită, în persoană, a medicilor stomatologi,

în consecință fiind necesare modificarea și completarea reglementărilor proprii pentru a permite desfășurarea educației medicale continue de către medicii stomatologi și cumularea creditelor corespunzătoare și în condițiile respectării măsurilor excepționale adoptate de autorități pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă,

în temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

Art. I. –

Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educație medicală continuă pentru medicii dentiști și pentru aprobarea Regulamentului de educație medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentiști din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6. –

Principalele manifestări științifice, activități cu caracter științific și forme de educație medicală continuă constau în:

a) manifestări științifice reprezentate de congrese, conferințe/simpozioane;

b) publicarea de articole științifice în reviste de specialitate acreditate;

c) publicarea de cărți (inclusiv capitole de carte), tratate, manuale, monografii, care dețin ISBN (International Standard Book Number);

d) cursuri de EMC teoretice cu sau fără demonstrații practice susținute de lectori acreditați de CMSR;

e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate, reviste internaționale de specialitate, publicații naționale medicale agreate de CMSR;

f) programe de educație medicală continuă la distanță (EMCD), organizate de furnizori acreditați, prin internet, online, interactive, fie prin suportul informațional oferit (link-uri și portaluri specifice), fie prin consultanță cu lectori acreditați.”

 1. La articolul 10, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 10. –

(1) Manifestările științifice, cursurile teoretice cu sau fără demonstrații practice și formele de EMCD pot fi organizate de către: instituții de învățământ medical superior acreditate, colegii teritoriale din cadrul CMSR, societăți științifice și asociații profesionale cu profil de stomatologie.

(3) Manifestările științifice trebuie să îndeplinească și următoarele condiții pentru a fi creditate cu credite de EMC:

 1. a) în cazul congresului, acesta trebuie să aibă:

– durată de 3 zile;

– 3 secțiuni distincte:

1.prelegeri;

2. comunicări orale;

3. postere/workshopuri/actualități legislative;

 1. b) în cazul conferinței/simpozionului, aceasta/acesta trebuie să aibă:

– durată de două zile;

– două secțiuni distincte:

 1. raport de temă și prelegeri;
 2. workshopuri/actualități legislative.”
 3. La articolul 10, alineatul (6) se abrogă.
 4. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 15. –

(1) Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea creditării formei de EMC corespunzătoare va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 1. a) numele organizatorului și al lectorilor;
 2. b) data, locul și durata acestei activități;
 3. c) sponsorii.

(2) Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea creditării formei de EMCD va cuprinde pe lângă elementele prevăzute la alin. (1) și:

 1. a) elemente de demonstrare concretizate prin modul de funcționare globală a programului, existența unui server dedicat desfășurării online a formei de EMC, a unei aplicații informatice de gestiune pentru conținutul de material științific, a unei aplicații informatice proprietare sau adaptate pentru evidența utilizatorilor, o echipă tehnică de producție alcătuită din medici/medici stomatologi și informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date și utilizatori, precum și o modalitate concretă în care întregul proces să poată fi auditat, cu păstrarea log-urilor de accesare și compararea cu intrările din baza de date;
 2. b) un proiect sau program de management al cursului, conținând referiri la: identificarea și analiza cerințelor, studiu de fiabilitate, obiective educaționale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoștințelor, evaluarea proiectului, acolo unde este cazul.”
 3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

Art. 16. –

(1) Furnizorii de EMC vor înainta CMSR, în termen de 30 de zile de la data finalizării activității de pregătire profesională, lista comunicatorilor care nu și-au prezentat lucrările în plen. Comunicatorii care nu își susțin lucrările nu vor fi creditați cu credite de EMC.

(2) Furnizorul de EMC are obligația de a trimite lista participanților pentru centralizare colegiului teritorial în a cărui rază teritorială se desfășoară forma de EMC creditată și CMSR.

(3) Furnizorul de EMCD are obligația de a comunica membrilor comisiilor de EMC naționale și teritoriale datele de autentificare pe platforma electronică pe care se desfășoară manifestarea științifică, cu cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea manifestării științifice.

(4) Furnizorii de EMCD vor înainta CMSR, în termen de 30 de zile, metodologia prin care se realizează atât verificarea prezenței participanților (verificarea se va face la fiecare 60 de minute de curs), cât și verificarea corelației dintre datele de identificare ale participanților și id-urile/e-mailurile de autentificare pe platforma manifestării științifice.

(5) Furnizorii de EMCD vor înainta CMSR, în termen de 30 de zile, dovada organizării manifestării științifice prin capturi de ecran din timpul acesteia și un raport al platformei online pe care a fost organizat evenimentul, care să conțină și datele de identificare a participanților.

(6) Furnizorii de EMCD au obligația să trimită, în maximum 30 de zile după finalizarea activității de pregătire profesională, o declarație pe propria răspundere cu temele susținute în cadrul manifestării științifice, lista participanților, specialitatea și gradul profesional al acestora, conforme cu declarația privind grupul- țintă al manifestării.

(7) Furnizorii de EMCD vor expedia în termen de 30 de zile diplomele participanților în format fizic colegiilor teritoriale de care aparțin aceștia. Se recomandă furnizorilor de EMCD ca la înscrierea participantului să i se solicite acestuia să precizeze colegiul teritorial de care aparține, pentru a putea stabili ulterior adresa colegiului teritorial la care se va transmite diploma de participare.”

Art. II. –

În titlul și în tot cuprinsul deciziei, sintagma “medic dentist” se înlocuiește cu sintagma “medic stomatolog”, sintagma “Colegiul Medicilor Dentiști din România” se înlocuiește cu sintagma “Colegiul Medicilor Stomatologi din România”, iar sintagma “CMDR” se înlocuiește cu sintagma “CMSR”.

Art. III. –

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,

Ecaterina Ionescu.

 

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.