Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România.

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății, proiectul-pilot se va derula în anul 2021 în dispensarele de pneumoftiziologie ale sectoarelor 4, 5 și 6 din municipiul București și în dispensarele de pneumoftiziologie din județele Ialomița (dispensarele TB Slobozia, Urziceni și Fetești), Botoșani (dispensarele TB Botoșani, și Dorohoi) și Maramureș (dispensarele TB Baia Mare, Târgu Lăpuș și Sighetu Marmației).

Vă prezentăm textul integral al Ordinul nr. 672/2021 pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România.

„Văzând Referatul de aprobare nr. IM 462 din 29.04.2021 2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, luând în considerare:

– Acordul de grant dintre Ministerul Sănătății și Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. SP 1.799 din 14.02.2019 „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”; și – Scrisoarea de implementare nr. 3 din 25 ianuarie 2021 emisă de Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin care s-a aprobat prelungirea perioadei de implementare cu 9 (nouă) luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2021, fără finanțare suplimentară a Grantului 1762 ROU-T-MoH,având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările si completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. 1. –
Se aprobă Metodologia de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România, denumită în continuare metodologie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503. bis.

Art. 2. –
Scopul proiectului-pilot este de a stabili mecanismele necesare pentru realizarea diagnosticului de tuberculoză și, respectiv, pentru inițierea și monitorizarea tratamentului tuberculozei la nivelul dispensarelor de pneumoftiziologie, pentru acele categorii de pacienți care sunt eligibili, conform metodologiei.

Art. 3. –

Proiectul-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România este coordonat din punct de vedere tehnic de Ministerul Sănătății prin Unitatea de planificare și implementare de politici ale Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, iar din punct de vedere metodologic de către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Art. 4. –
Proiectul-pilot se va derula în anul 2021 în dispensarele de pneumoftiziologie ale sectoarelor 4, 5 și 6 din municipiul București și în dispensarele de pneumoftiziologie din județele Ialomița (dispensarele TB Slobozia, Urziceni și Fetești), Botoșani (dispensarele TB Botoșani, și Dorohoi) și Maramureș (dispensarele TB Baia Mare, Târgu Lăpuș și Sighetu Marmației).

Art. 5. –
Toate persoanele suspecte sau confirmate cu tuberculoză, participante în proiectul-pilot, beneficiază de toate drepturile prevăzute în cadrul Programului național de control al tuberculozei.

Art. 6. –
Pentru derularea activităților de diagnostic și tratament stabilite conform metodologiei și care nu sunt acoperite în Programul național de control al tuberculozei, Ministerul Sănătății va dispune transferul de sume către Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din fondurile alocate Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, cu avizul Fondului Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, pentru București, și către Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș și Spitalul Municipal Sighetu Marmației, pentru județul Maramureș, Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani și Spitalul Municipal Dorohoi, pentru județul Botoșani, și Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni și Spitalul Municipal Fetești, pentru județul Ialomița.

Art. 7. –
Finanțarea cheltuielilor eligibile se va realiza în baza solicitării Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, pentru București, și a solicitărilor Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, Spitalului Orășenesc Târgu Lăpuș și Spitalului Municipal Sighetu Marmației, pentru județul Maramureș, Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani și Spitalului Municipal Dorohoi, pentru județul Botoșani, și Spitalului Județean de Urgență Slobozia, Spitalului Municipal Urziceni și Spitalului Municipal Fetești, pentru județul Ialomița, însoțite de documente justificative, cu încadrarea în limita bugetului aprobat, pe baza instrucțiunilor transmise de către coordonatorul de program,

Art. 8. –
Conducerea Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, pentru București, a Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, a Spitalului Orășenesc Târgu Lăpuș și a Spitalului Municipal Sighetu Marmației, pentru județul Maramureș, a Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani și a Spitalului Municipal Dorohoi, pentru județul Botoșani, și a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, a Spitalului Municipal Urziceni și a Spitalului Municipal Fetești, pentru județul Ialomița, personalul medical din cadrul dispensarelor de pneumoftiziologie implicate în derularea proiectului-pilot, precum și Unitatea de planificare și implementare de politici ale Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. –
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă”

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.