Monitorul Oficial a publicat Ordinul privind inițierea monitorizării unităților sanitare cu paturi înscrise în cel de-al II-lea ciclu de acreditare

Monitorul Oficial a publicat Ordinul nr. 433/2020 privind inițierea monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare.

Astfel, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate stabilește atât setul de date necesare realizării monitorizării tematice, cât și termenele până la care unitățile sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare au obligația să comunice informațiile solicitate.

De asemenea, în situația în care, în timpul vizitelor, echipa de monitorizare constată existența neconformităților cu cerințele standardelor privind siguranța pacienților, neconformități care generează sau pot genera situații de pericol pentru pacienți, personal, vizitatori, date și mediu sau neîndeplinirea indicatorilor critici, solicită Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate extinderea temei vizitei de monitorizare la aspectele constatate.

Vă prezentăm în continuare textul integral al Ordinului nr. 433/2020 privind inițierea monitorizării tematice a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în cel de-al II-lea ciclu de acreditare:

Având în vedere:

– Referatul Unității de evaluare și acreditare a spitalelor, aprobat cu nr. 4.715 din 8 decembrie 2020;

– Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 298/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;

– prevederile art. 1 alin. (4), art. 2 lit. d1) -d3), h1), j) și k), art. 5 alin. (2) lit. b), art. 6 lit. c2) și e) și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;

– dispozițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului;

– Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2020*) pentru aprobarea unor măsuri în contextul pandemiei cu COVID-19,

*) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.
Art. 1. –
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și până la data de 31 martie 2021 se desfășoară monitorizarea tematică a unităților sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare, în baza temelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –
(1) Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate stabilește atât setul de date necesare realizării monitorizării tematice, cât și termenele până la care unitățile sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare au obligația să comunice informațiile solicitate.

(2) Vizitele de monitorizare inopinate sau anunțate se realizează, independent de obligația de comunicare a informațiilor prevăzută la alin. (1), de către angajați și/sau voluntari ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate și ai oficiilor teritoriale ale acesteia, la sediul unităților sanitare alese aleatoriu.

(3) În situația în care, în timpul vizitelor, echipa de monitorizare constată existența neconformităților cu cerințele standardelor privind siguranța pacienților, neconformități care generează sau pot genera situații de pericol pentru pacienți, personal, vizitatori, date și mediu sau neîndeplinirea indicatorilor critici definiți conform art. 10 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare, solicită Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate extinderea temei vizitei de monitorizare la aspectele constatate.

Art. 3. –
(1) Unitățile sanitare cu paturi înscrise în ciclul al II-lea de acreditare comunică setul de date la termenele stabilite conform art. 2 alin. (1), sub sancțiunea anulării înscrierii și excluderii din planul multianual de acreditare, prevăzută de art. 6 alin. (3) din Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 185/2020.

(2) Unitățile sanitare cu paturi acreditate în ciclul al II-lea de acreditare comunică setul de date la termenele stabilite conform art. 2 alin. (1), sub sancțiunea suspendării acreditării prevăzută de Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În baza raportului elaborat de echipa de monitorizare, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate poate dispune suspendarea acreditării prevăzută la art. 26 din Metodologia privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 298/2020.

Art. 4. –
(1) Unitățile sanitare cu paturi înscrise sau acreditate în ciclul al II-lea de acreditare, precum și structurile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin se completează cu dispozițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 298/2020.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Sorin-Gabriel Ungureanu.

Lasă un răspuns

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.