Monitorul Oficial a publicat Regulamentul pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber

Monitorul Oficial a publicat Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România.

Astfel, potrivit regulamentului, este obligatorie purtarea măștii de protecție în spațiile comune din interior, care pentru o protecție eficientă trebuie să acopere atât gura, cât și nasul, iar înotătorii vor trebui să păstreze masca de protecție doar până la intrarea în bazin. În aer liber nu este obligatorie purtarea măștii de protecție.

De asemenea, în apă, fiecărui înotător trebuie să îi revină o suprafață exclusivă de cel puțin 12 mp, se arată în Regulament.
Potrivit aceleiași surse, accesul la tobogan, unde este cazul, se va face cu respectarea distanței de cel puțin 2 m între persoane și evitarea supraaglomerării.

Vă prezentăm textul integral al Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, publicat joi în Monitorul Oficial:

A. Scop
Acest regulament stabilește măsurile și procedurile care trebuie implementate de către administratorii ștrandurilor și piscinelor exterioare pentru sportivi și eventual pentru cursuri de inițiere, dar și de către administratorii bazinelor acoperite și în aer liber, pe care le folosesc sportivii legitimați la un club sportiv pentru a relua activitățile de pregătire sportivă și competițiile sportive, păstrând la un nivel minim riscul de infecție cu COVID-19. Măsurile sunt valabile, de asemenea, și pentru cursurile de inițiere în natație, care se vor desfășura în cazul în care situația epidemiologică o permite.
Regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii SARS-CoV-2, regulile privind purtarea corectă a măștii de protecție, precum și regulile privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în anexa nr. 1 la ordin.

B. Măsuri privind asigurarea calității apei

– Bazinele de înot/Piscinele pot fi umplute cu apă potabilă. În cazul în care apa de umplere se obține local din alte surse decât de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă cu prevederile legale din domeniu.

– Piscinele acoperite sau descoperite se dotează cu sisteme de filtrare și dezinfecție a apei, astfel încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu modificările și completările ulterioare.

– Monitorizarea calității apei de îmbăiere se va realiza conform legislației în vigoare.

– Produsele biocide folosite ca dezinfectante pentru apa de îmbăiere din bazine, precum și pentru operațiunile de tratare, curățenie și dezinfecție a suprafețelor și grupurilor sanitare trebuie să fie avizate/autorizate.

– Responsabilul de piscină/bazin este obligat să realizeze monitorizarea calității apei de îmbăiere cu frecvența prevăzută în normele în vigoare.

– Curățenia și dezinfecția completă a tuturor spațiilor cu produse biocide avizate/autorizate

– Verificarea funcționalității sistemelor de tratare și filtrare a apei

– Curățarea și dezinfecția sistemelor de ventilație și verificarea funcționării corecte a sistemelor de tratare a aerului
1. Măsuri de igienă personală

– Este obligatorie purtarea măștii de protecție în spațiile comune din interior, care pentru o protecție eficientă trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Înotătorii vor trebui să păstreze masca de protecție doar până la intrarea în bazin. În aer liber nu este obligatorie purtarea măștii de protecție.

– Igiena respiratorie este obligatorie (tuse și strănut în plica cotului sau în batista de unică folosință, care va fi aruncată imediat la coșul de gunoi).

– Este interzis scuipatul sau suflatul nasului în bazin. Dacă este necesar se utilizează toaleta în aceste scopuri înainte de a intra în bazin, după care mâinile se vor spăla cu apă și săpun sau se vor dezinfecta cu soluție hidroalcoolică.

– Nu este indicată atingerea feței cu mâinile neigienizate.

– Spălatul regulat al mâinilor este preferabil portului de mănuși.

2. Măsuri de natură organizatorică

– Administratorul bazei sportive unde au loc activitățile sportive elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat.

– Se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecției cu COVID-19.

– Se vor nominaliza prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați ai bazei sportive sau reprezentanți ai cluburilor utilizatoare.
– Echipamentele de protecție personală și metoda de igienizare a hainelor de lucru trebuie să fie în concordanță cu reglementările în vigoare.

– Pentru protecția angajaților implicați în organizarea și desfășurarea activităților, precum și a personalului care administrează baza de natație se vor elabora planuri de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

– Dispenserele cu produsele biocide avizate/autorizate trebuie să fie amplasate la intrare și în alte zone-cheie, unde este necesar ca acestea să fie disponibile.

– Asigurarea unui număr adecvat de coșuri de gunoi deschise sau închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei

3. Măsuri privind accesul în baza sportivă

– Regulile de acces în baza sportivă trebuie să fie afișate la loc vizibil.

– Înainte de intrarea în baza sportivă se impune efectuarea triajului. Utilizatorii declară pe propria răspundere că nu au fost expuși la cazuri pozitive sau nu au intrat în contact cu persoane suspecte de COVID-19 în ultimele 14 zile. Nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și strănut frecvente, stare generală alterată). În cazul în care la termometrizare se înregistrează o temperatură mai mare de 37,3°C, se repetă procedura după 5 minute de repaus. Dacă temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului și i se va recomanda să contacteze autoritățile sanitare.

– Nu se va permite accesul la piscină/bazin și se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată).

– Nu se va permite accesul la piscină/bazin și se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care persoana a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2.
– Curățarea și dezinfecția zonei cât mai des posibil, cel puțin în fiecare oră

– Punerea la dispoziție permanent a dezinfectanților/produselor biocide avizate/autorizate, inclusiv a șervețelelor de igienizare de unică folosință pentru personalul administrativ

– Instalarea unui dispenser pentru dezinfectant

– Digitalizarea practicilor administrative (de evitat utilizarea formularelor de înregistrare pe hârtie etc.)

– Accesul se va face în baza unei programări prealabile, pentru a respecta limita maximă admisă de persoane, după cum este indicat în secțiunile următoare.

– Marcarea cu semne vizibile pe pardoseală pentru a asigura respectarea distanței de siguranță

D. Măsuri specifice ștrandurilor și piscinelor exterioare

– Pentru a intra în zona piscinei se va trece obligatoriu prin pediluviu/duș pentru spălarea picioarelor, care va conține apă tratată cu clor, respectând concentrația maximă admisă.

– În apă, fiecărui înotător trebuie să îi revină o suprafață exclusivă de cel puțin 12 mp.

– Accesul la tobogan, unde este cazul, se va face cu respectarea distanței de cel puțin 2 m între persoane și evitarea supraaglomerării.
– Se evită, pe cât posibil, servirea de produse și băuturi neambalate; gustările și băuturile servite vor fi preambalate individual.
– Se vor preciza prin afișe, în mod clar, regulile specifice privind utilizarea bazei sportive, regulile de distanțare, precum și numărul maxim de sportivi permis în fiecare spațiu:

a) în bazin, pe un culoar de înot este permis accesul înotătorilor la o distanță de cel puțin 12 m liniari;

b) în celelalte spații comune trebuie respectat spațiul de siguranță, respectiv 7 mp/persoană.

– Se interzice schimbul de materiale sau dispozitive între utilizatori (telefoane, tablete, birotică, cronometre, fluiere etc.).

– Pentru a intra în zona piscinei se va trece obligatoriu prin pediluviu/duș pentru spălarea picioarelor, care va conține apă tratată cu clor, respectând concentrația maximă admisă.

– Se vor curăța și dezinfecta materialele și instrumentele folosite după fiecare antrenament (plute, palmare, ochelari de înot etc.).

– Nu se permite accesul în tribune pentru însoțitori și/sau spectatori.

– Sportivii care au fost infectați cu COVID-19 sunt obligați ca înainte de revenirea la pregătire să efectueze o vizită medicală completă;
c) în cazul bazinelor pentru sărituri, fiecare instalație disponibilă (trambulină sau platformă) poate fi ocupată concomitent de cel mult 2 sportivi. De exemplu, în cazul unui bazin cu patru trambuline și patru platforme, numărul maxim de sportivi care se pot antrena în același timp este 16.

– Se va respecta distanța de 2 m între fiecare sportiv atunci când se utilizează scările de acces pe trambuline/platforme.

F. Măsuri pentru desfășurarea competițiilor

– Competițiile se vor desfășura cu limitarea staffului tehnic la minimum posibil.

– Structurile sportive care organizează competiții își pot modifica normele și regulamentele specifice ramurii de sport pentru a se adapta la situația creată de criză, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale în vigoare.

– Cazarea sportivilor și a participanților la competiții care domiciliază în altă localitate se va desfășura cu respectarea anexei nr. 3 „Recomandări privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare” la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă.

G. Condiții de folosire a dușurilor și vestiarelor

– Se recomandă instalarea de separatoare între dușuri, în cazul în care distanța dintre ele este mai mică de 2 m.

– La plecare se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației și menținerea distanțării, respectând un spațiu de 4 mp pentru fiecare persoană.
– Sosirea și plecarea de la bazin se vor face individual, ori de câte ori este posibil. Dacă transportul sportivilor se face în mod organizat, acesta va fi realizat în condițiile prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 1.082/97/1.112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

– Vestiarele, încăperile de duș și alte încăperi trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, dezinfectanți/produse biocide avizate/autorizate) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare utilizare.

– Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu materiale de curățenie și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, dezinfectanți/produse biocide avizate/autorizate) și vor fi curățate și dezinfectate la fiecare 2 ore.

– Personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască de protecție, mănuși).

H. Gestionarea cazurilor simptomatice

Procedura de gestionare a cazurilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislația în vigoare.

Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie de COVID-19. Spațiul trebuie să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție orice persoană care prezintă simptome evidente de infecție respiratorie până la un consult de specialitate/testare/evacuare.

În cazul în care se constată simptome evidente de infecție respiratorie la o persoană care participă la competiție se recomandă:

a) izolarea imediată și organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu și contactarea medicului de familie;

b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;

c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se colectează imediat după terminare în saci impermeabili, individuali;
d) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.