MS a lansat în transparență decizională proiectul de HG privind înfiinţarea Comitetului Național pentru Prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale

Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Comitetului Național pentru Prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale.

Vă prezentăm în continuare proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea Comitetului Național pentru Prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale:

„În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin.(2) și art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

Articolul 1

(1)Se aprobă înfiinţarea Comitetul Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, denumit în continuare CNPLIAAM, structură fără personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Sănătății.
(2)Componența CNPLIAAM se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și este formată din:
a) membri reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, autorităților administrației publice locale, Institutului Național de Sănătate Publică și ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
b) grupuri de experți formate din 10 membri, propuși de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății pentru specialitățile tehnice și pentru alte specialități, dacă este cazul.
(3)Instituțiile prevăzute la alin.(2) lit. a) au obligația desemnării unui sau mai multor
reprezentanți, în vederea emiterii ordinului pentru aprobarea componenței CNPLIAAM, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(4)Președintele și vicepreședintele sunt desemnați prin vot de către membrii CNPLIAAM, cu
majoritate absolută.
(5)Grupurile de experți au acces la informațiile necesare desfășurării activității, furnizate de
instituțiile cu care CNPLIAAM colaborează, în limitele prevederilor legale.

Articolul 2
Principalele atribuții ale CNPLIAAM sunt următoarele:
a) elaborarea Strategiei naționale și a planurilor naționale pentru prevenirea și limitarea riscurilor legate de IAAM;
b) elaborarea criteriilor pentru autorizarea și acreditarea unităților medicale și centrelor rezidențiale din punctul de vedere al prevenirii IAAM;
c) definirea standardelor minime acceptabile pentru capacitatea laboratorului de microbiologie de a efectua diagnostic etiologic al IAAM și identificarea colonizărilor cu microorganisme cu risc epidemiologic major;
d) stabilirea indicatorilor de performanță ai activității managerilor unităților medicale/ managerilor și șefilor de secție privind prevenirea și controlul IAAM;
e) coordonează și este responsabil de elaborarea, actualizarea și diseminarea ghidurilor naționale de diagnostic, prevenire și tratament al principalelor IAAM către fiecare unitate sanitară, drept suport pentru elaborarea propriilor protocoale de diagnostic, profilaxie și tratament;
f) poate propune instituirea unor noi sisteme naționale de supraveghere clinică și/sau de laborator pentru infecții/colonizări cu microorganisme de importanță epidemiologică;
g) elaborează, anual, un plan naţional de informare publică cu privire la ceea ce reprezintă IAAM, modalităţile de apariţie a IAAM şi măsurile de prevenire a IAAM, inclusiv responsabilităţile pacienţilor şi aparţinătorilor acestora.

Articolul 3
În exercitarea atribuțiilor sale, CNPLIAAM:
a) propune adoptarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare, în vederea realizării acțiunilor cuprinse în Planul național de prevenire a IAAM și în Strategia națională de prevenire și limitare a IAAM;
b) elaborează și supune spre aprobare ministrului sănătății un raport anual în care este analizat stadiul implementării Planului național de prevenire a IAAM, dificultățile întâmpinate în implementarea sa și modalitățile de soluționare;
c) elaborează puncte de vedere și recomandări la solicitarea Ministrului Sănătății;
d) colaborează cu Direcțiile de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București și cu Institutul Național de Sănătate Publică în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Articolul 4
(1) Planul național de prevenire a IAAM conține acțiunile, termenele limită și indicatorii care definesc parcursul pentru realizarea obiectivelor propuse prin Strategia națională de prevenire și limitare a efectelor IAAM.
(2) Planul național de prevenire a IAAM este un document multianual, elaborat în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) Strategia națională de prevenire și limitare a efectelor IAAM se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar Planul național de prevenire a IAAM se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Articolul 5
Secretariatul CNPLIAAM este asigurat de către Direcția generală de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății. Persoanele din cadrul Secretariatului CNPLIAAM nu au drept de vot în cadrul ședințelor.

Articolul 6
Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPLIAAM va fi propus la prima reuniune a membrilor comitetului şi va fi aprobat prin ordin de ministru al sănătăţii, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri”.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.