Noi reguli CMR pentru educația medicală continuă

educatia-medicala-continua

Colegiul Medicilor din România a schimbat de curând reglementările privind sistemul de educație medicală continuă (EMC) adresat membrilor săi. Decizia 12/2018 a CMR a intrat în vigoare la 21 august 2018 și înlocuiește Decizia 1/2013 a CMR.

Noua Decizie limitează tipul de organizații care se pot acredita ca furnizori de EMC, pe care apoi le clasifică, după anvergură, în furnizori de EMC naționali, regionali sau locali (doar primii pot organiza manifestări creditate de CMR ca naționale). În plus, manifestările științifice internaționale nu vor putea fi creditate de CMR, însă Colegiul va recunoaște creditele oferite de organizații similare europene sau internaționale. O altă noutate este reprezentată de definițiile date conflictului de interese și bias-ului.

Medicii trebuie să acumuleze în continuare un număr minim de 200 de credite EMC pe cinci ani, dar noua decizie stabilește un minimum de 25 de credite EMC anual (față de 40 până acum).

În ce privește publicațiile medicale, conform noii reglementări, doar revistele din categoriile A (ISI), B și B+ vor mai putea fi incluse în Nomenclatorul de publicații CMR, iar acestea nu se vor putea acredita ca furnizori de EMC, putând însă să difuzeze programele de EMC la distanță organizate de furnizorii acreditați (universități).

Se vor acorda credite EMC astfel: titlul de medic specialist – 40 de credite EMC; atestat de studii complementare – 30 de credite EMC; titlul de medic primar – 40 de credite EMC; titlul de doctor în medicină umană – 40 de credite EMC; titlul de master în domeniul medical uman – 30 de credite EMC; statutul de cadru didactic universitar în instituții de învățământ superior medical acreditate, cu activitate confirmată de instituția universitară – 40 de credite EMC pe an.

Rațiunile pentru care membrii Consiliului Național al CMR au regândit sistemul național al CMR sunt citate în preambulul noii reglementări. Dintre acestea, atrag atenția: „(…) faptul că EMC a devenit obiect de interes pentru o serie întreagă de persoane fizice fără calitate profesională sau didactică în domeniul medical, sau persoane juridice având un obiect de activitate conex sau nu acestui domeniu, organizații ale altor profesioniști din sistemul de sănătate, societăți/asociații de pacienți, caritabile, sindicale, de media etc., firme producătoare de medicamente sau echipamente/aparatură medicale/medicală, societăți comerciale cu răspundere limitată, asociații studențești, ale medicilor rezidenți sau asociații utilizând denumirea nespecifică de «tineri medici», ori înglobând categorii profesionale vag definite, asociații constituite în scop de consultanță, de gestionare de proiecte, de promovare a unor alte categorii de interese, asociații medicale care au ca scop studiile clinice, instituții de cercetare-dezvoltare nemedicale, asociații care promovează medicina nebazată pe dovezi științifice acceptate și susținute de comunitatea academică, firme organizatoare de evenimente” și „îndepărtarea furnizorilor de scopul exclusiv al manifestărilor de EMC, precum și tendința de mercantilizare a unei activități ce are ca unic obiectiv perfecționarea continuă a pregătirii și practicii medicilor”.