Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat Ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

„Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, autoritățile administrației publice locale, precum și personalul medical implicat în asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”, se arată în document.

Conform Ordinului, asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanenţă.

„Centrele de permanenţă fixe sunt unităţi sanitare cu sediul stabil, fără personalitate juridică, cu activitate desfăşurată în regim de gardă, la sediul acestora, precum şi în zonele arondate centrului, în cazul în care centrul dispune de autospeciale pentru efectuarea consultaţiilor la domiciliul pacientului. Centrele de permanenţă se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localităţi din mediul urban sau rural în care sunt îndeplinite criteriile de înfiinţare prevăzute de prezentele norme. Centrele de permanenţă asigură continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă pentru persoanele care se adresează acestora. În zilele lucrătoare, garda se instituie în centrul de permanenţă între orele 15,00 – 8,00, după terminarea programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor de familie în cadrul cabinetelor de medicină de familie”, se arată în Ordinul citat.

Serviciul de gardă nu se va suprapune cu programul medicilor desemnaţi în gardă aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

În cadrul centrelor de permanenţă, continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă este asigurată de medici de familie, medici de medicină generală şi asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Asistenţii medicali care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale în centrele de permanenţă şi fac parte din echipele de gardă, sunt:

 • a) asistenţii medicali angajaţi ai cabinetelor medicale care intră în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, derulat cu casele de asigurări de sănătate
 • b) asistenţii medicali angajaţi pe bază de contract numai pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în regim de gardă în centrele de permanenţă
 • c) asistenți medicali organizați ca persoane fizice independente, în baza contractului de prestări servicii pentru asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență

Serviciile medicale acordate în cadrul centrelor de permanenţă sunt următoarele:

 • a) asistență medicală în afecțiunile acute, subacute, acutizări ale unor boli cronice și în urgențele medico-chirurgicale, în limitele competenţei medicului de familie / medicului de medicină generală, conform pregătirii curiculare și a atestatelor obținute în baza programelor de studii complementare;
 • b) administrarea de către asistentul medical, a medicației injectabile/perfuzabile necesare tratamentului recomandat de medicul de familie / medicul specialist, după caz, precum și administrarea medicației necesare tratamentului de urgenţă, conform indicației medicului din cadrul centrului de permanență, care se asigură din trusa de urgenţă a centrului de permanenţă, a cărei componență este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele norme;
 • c) eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pe care pacientul o va prezenta în zilele următoare medicului său de familie pentru informare asupra diagnosticului şi tratamentului administrat în centrul de permanenţă;
 • d) prescripție medicală;
 • e) îngrijiri post intervenții chirurgicale de tipul suprimării firelor de sutură conform recomandarilor medicului specialist, efectuarea de pansamente și schimbarea pansamentelor chirurgicale;
 • f) consultații la distanță, prin servicii de telemedicină incluse în competențele medicului de familie;
 • g) activităţi de vaccinare împotriva COVID-19 efectuate de medicii de familie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • h) testarea de către medicii de familie, cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile nr. OUG 3/2021, cu modificările și completările ulterioare

Serviciile medicale se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora, prevede Ordinul citat.

Înfiinţarea centrelor de permanenţă

În mediul rural, în situația în care în zonă nu există alte unități de asistență medicală/de primire a urgențelor medicale, se înființează câte un centru de permanență la o populație de minimum 5000 locuitori, conform datelor statistice existente la nivelul unităților administrative locale implicate.

Prin excepție, în localitățile rurale izolate, greu accesibile, în care nu există acces la servicii de asistență medicală pentru populația din zonă se pot înființa centre de permanență.

În mediul urban, în localitățile cu o populație sub 25.000 de locuitori, se înființează un centru de permanență, iar în localitățile cu o populație mai mare de 25.000 de locuitori, câte un centru de
permanență la 25.000 de locuitori, conform datelor statistice existente la nivelul unităților administrative locale implicate.

Centrele de permanenţă funcţionează cu un număr de minimum 7 posturi de medic şi cu minimum 5 posturi de asistent medical.

„Asocierea medicilor în vederea participării la asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență se realizează pe baza unei convenții de asociere prin voința liber exprimată a minim 2 medici de familie titulari sau un medic de famile titular și un medic de famile angajat al furnizorului de servicii de medicină de familie indiferent de forma de organizare, care pot coopta alţi medici de familie și/sau de medicină generală pentru a se constitui un grup de minim 7 medici”, se arată în document.

Prin excepție , în zonele din mediul rural izolate, greu accesibile și fără alte structuri de asistență medicală, în care este înregistrat un deficit de medici de familie, precum și în unele localități din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei Delta Dunării, se pot înfiinţa şi centre de permanenţă cu minim 5 posturi de medic, în condițiile asigurării funcționării centrului de permanență.

Cabinetele medicale de medicină de familie, indiferent de forma de organizare, potrivit legii, pot angaja medici de familie, medici de medicină generală şi asistenţi medicali care îşi exercită profesia în condiţiile legii sau pot încheia cu aceștia contracte de prestări servicii, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă.

În cadrul centrului de permanenţă, garda este asigurată în mod obligatoriu de o echipă medicală formată din medic de familie/medic de medicină generală şi asistent medical care îşi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Medicii de familie și/sau medicii de medicină generală își pot desfășura activitatea în maxim trei centre de permanență, mai prevede Ordinul citat.

 

 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.