Normele pentru documentele care atestă calitatea de asigurat, publicate în Monitorul Oficial

Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018, au fost publicate în Monitorul Oficial la 6 decembrie 2018.

 

Persoanele asigurate și documentele care atestă această calitate

 

Potrivit actului normativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, sunt asiguraţi: toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară; cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România pentru o perioadă de peste trei luni; persoanele din statele membre ale UE care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier.

Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt: cardul naţional de asigurări sociale de sănătate; documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; adeverinţa de asigurat, cu valabilitate de trei luni, pentru asiguraţii care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional; adeverinţa de asigurat, eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii.

De asemenea, atestă calitatea de asigurat: adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, pentru situaţiile în care se solicită emiterea cardului duplicat; certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani; adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute; adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate.

Pentru copiii până la vârsta de 18 ani nu este necesară eliberarea unei adeverinţe.

 

Evidența asiguraților

 

Evidenţa asiguraţilor la nivelul caselor de asigurări se realizează pe baza codului numeric personal sau a codului unic de identificare din sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin Sistemul informatic unic integrat.

Persoanelor străine cărora nu li s-a atribuit codul numeric personal de către organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, dar care trebuie luate în evidenţă de casele de asigurări, li se atribuie un număr unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu asigurarea garanţiilor corespunzătoare drepturilor şi libertăţilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate.

În cazul în care persoanele asigurate nu figurează în baza de date ca fiind asigurate, în vederea acordării calităţii de asigurat şi asigurării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, ele trebuie să depună documente în funcție de categoria în care se încadrează. Aici intră, printre alții, tinerii între 18 și 26 de ani, studenții, studenții doctoranzi, cei până în 26 de ani care sunt în sistemul de protecția copilului, soțul, soția sau părinții aflați în întreținere, persoanele cu handicap, femeile însărcinate sau lăuze, cei care primesc indemnizație de șomaj.

 

Drepturi și obligații

 

Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a îndeplini orice demers, potrivit domeniului lor de competenţă, astfel încât persoanele să dobândească calitatea de asigurat şi să aibă acces la pachetul de servicii medicale de bază de la data depunerii documentelor. Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la casa de asigurări de sănătate, copiilor documentelor pot fi transmise caselor de asigurări prin corespondenţă.

Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea într-o anumită categorie de asiguraţi.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.