Ordinul privind aprobarea Planurilor de acțiune sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2023—2030, în Monitorul Oficial

Monitorul Oficial a publicat Ordinul privind aprobarea Planurilor de acțiune sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2023—2030.

„Viziunea Planurilor de acțiune sectoriale privind RUS este de a sprijini și de a promova o forță de muncă sustenabilă și flexibilă, capabilă să realizeze viziunea sistemului de sănătate, care presupune furnizarea de îngrijiri accesibile, echitabile și axate pe pacient, de înaltă calitate, în conformitate cu viziunea OMS de a accelera progresul către acoperirea universală cu servicii de sănătate și către obiectivele de dezvoltare durabilă prin asigurarea unui acces echitabil la un număr suficient de profesioniști din domeniul sănătății, calificați și motivați, într-un sistem de sănătate performant”, se arată în Ordinul ministrului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial.

Pentru elaborarea planurilor de acțiune sectoriale privind resursele umane în sănătate, Ministerul Sănătății a realizat o evaluare a pieței forței de muncă din domeniul sănătății, în perioada iulie-septembrie 2022.

De asemenea, au fost organizate două întâlniri de lucru, în octombrie și noiembrie 2022, pentru planificarea și stabilirea cadrului necesar planurilor de acțiune sectoriale privind forța de muncă din domeniul asistenței medicale primare și al asistenței comunitare, al asistenței de sănătate publică, al asistenței spitalicești și al asistenței medicale ambulatorii.

Evaluarea a arătat că practicile actuale de colectare a datelor privind forța de muncă din domeniul sănătății nu produc date suficient de solide, fiind fragmentate și dispersate între diverse surse care nu sunt interconectate.

“Totodată, evaluarea a indicat că, în prezent, colaborarea oficială dintre Ministerul Sănătății și principalele părți interesate (alte ministere, universități, Colegiul Medicilor, OAMGMAMR, autoritățile locale etc.) este concentrată doar pe aspecte de interes specific și că există o colaborare limitată între organizațiile-cheie, constatându-se  o neconcordanță între capacitatea de pregătire a universităților și numărul de locuri și posturi de rezidențiat, ceea ce afectează calitatea educației pe care o primesc rezidenții.

Lipsesc stimulentele care să determine universitățile să investească resurse în cursurile de rezidențiat și, în prezent, guvernanța rezidenților este împărțită între instituții, ceea ce necesită o îmbunătățire a procedurilor și proceselor administrative, precum și o componentă digitalizată mai avansată. Învățământul medical oferă un program în mare parte tehnic, fără a include un cadru de educație interprofesională pentru ca studenții cu diverse specializări să învețe împreună și unii de la ceilalți, fără a include și competențe interpersonale și o abordare holistică a sănătății”, se specifică în document.

Potrivit Ordinului, există o incertitudine considerabilă în ceea ce privește oportunitățile de muncă la finalul rezidențiatului, ceea ce afectează în mode negativ traseul profesional al tinerilor medici.

“Rezidențiatul pe post nu este suficient de extins și bazat pe date strategice și, prin urmare, este posibil să nu fie aliniat la nevoile reale ale RUS. În plus, medicii de familie (MF) au un statut profesional insuficient dezvoltat în sistem, prin urmare această specialitate nu este atractivă pentru candidații la examenul de rezidențiat. Condițiile generale ale ofertei stimulează în mod nefast migrația, ceea ce reprezintă o pierdere pentru sistemul de educație și formare. De asemenea, există o neconcordanță clar documentată între nevoile de angajare a RUS în zonele rurale. Pachetele actuale de recrutare și retenție a forței de muncă nu au redus dezechilibrele geografice semnificative, ceea ce afectează și mai mult accesul la serviciile de sănătate din mediul urban mic, rural și calitatea acestora”, se arată în document.

O altă problemă este legată de situația nefavorabilă privind managementul bolilor netransmisibile, accesul echitabil și îmbătrânirea populației, în special în cazul celor cu dizabilități.

“Situația din țară nu este una favorabilă în ceea ce privește managementul eficient al bolilor netransmisibile, accesul echitabil și îmbătrânirea populației, în special în cazul celor cu dizabilități”, potrivit documentului.

Astfel, România se situează pe antepenultimul loc în UE în ceea ce privește decesele care pot fi evitate, cauzate de boli ce pot fi prevenite, și pe primul loc în UE în ceea ce privește mortalitatea cauzată de boli vindecabile.

De asemenea, România raportează un procent ridicat de nevoi medicale neacoperite, în special în rândul populației cu cele mai mici venituri, și ocupă locul al doilea în UE în ceea ce privește numărul de vârstnici care trăiesc cu dizabilități (81% dintre vârstnici au dizabilități).

Potrivit documentului, obiectivele generale se concentrează în principal pe:

 • îmbunătățirea planificării resurselor umane, colectarea și analiza datelor referitoare la RUS pentru a evalua și soluționa deficiențele sistemului și distribuția inechitabilă a RUS.
 • dezvoltarea guvernanței centrale și a capacităților instituționale în ceea ce privește planificarea și gestionarea RUS
 • asigurarea unui personal adecvat pentru serviciile de sănătate și a unei distribuții echitabile a profesioniștilor din domeniul sănătății în funcție de mărime și de categorii
 • consolidarea educației și a dezvoltării profesionale continue (EMC-DPC) a RUS – Reorientarea educației și a formării tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății, pentru a asigura o dezvoltare profesională și științifică eficientă a acestora, astfel încât să fie capabili să facă față provocărilor create de nevoile în schimbare ale populației.
 • îmbunătățirea performanțelor RUS prin instituirea unor condiții de lucru pozitive (motivație, satisfacție profesională, retenția personalului, remunerare)

Prezentele planuri sectoriale privind RUS se bazează pe următoarele principii directoare:

 • consolidarea asistenței medicale primare și comunitare
 • accent pe construirea unui sistem durabil și rezilient (inclusiv a sustenabilității financiare și de finanțare) pentru a face față prompt și eficient crizelor din domeniul sănătății.
 • construirea unui sistem de sănătate favorabil incluziunii, care să nu lase pe nimeni în urmă
 • echitate, accesibilitate și furnizarea de îngrijiri de înaltă calitate, adaptate la nevoile populației
 • program dinamic: pe măsură ce implementarea progresează, acesta poate fi revizuit și actualizat astfel încât să abordeze provocările legate de RUS la toate nivelurile de îngrijire
 • prevederea unor obiective realizabile pe termen scurt pentru a obține rezultate de succes într-o perioadă scurtă de timp, pentru a motiva părțile interesate, pentru a stimula moralul echipei și pentru a asigura angajamentul continuu al tuturor părților interesate
 • monitorizarea și evaluarea progresului implementării prin utilizarea indicatorilor de performanță

Ordinul poate fi consultat AICI

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.