Ordinul privind condițiile și metodologia de suspendare a acreditării spitalelor, publicat în Monitorul Oficial

Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS)privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Contactați de jurnaliștii RoHealthReview.ro, reprezentanții ANMCS au explicat ordin nu face referire la suspendarea acreditarii Spitalului Clinic de Urgență București, ci este un act normativ cu caracter general.

Potrivit acestuia, unitățile sanitare cu paturi acreditate sunt obligate să mențină condițiile care au stat la baza acordării acreditării pentru toată perioada de valabilitate a certificatului de acreditare, precum și să se preocupe pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacienților.

Apariția, în perioada de valabilitate a certificatului de acreditare, a unor situații generatoare de risc pentru siguranța pacienților atrage după sine suspendarea acreditării, se arată în normă.

Suspendarea acreditării unității sanitare se dispune prin ordin al președintelui ANMCS.

 

Situațiile pentru care se dispune suspendarea acreditării unităților sanitare cu paturi

 

  • neafișarea sau afișarea eronată a însemnelor acreditării. Mai exact, afișarea eronată înseamnă afișarea altei categorii de acreditare decât cea în care a fost încadrată unitatea sanitară sau afișarea însemnului „Acreditat A.N.M.C.S.” neînsoțit de categoria de acreditare
  • nerespectarea obligațiilor prevăzute pentru unitățile sanitare în procesul de monitorizare;
  • constatarea existenței neconformităților cu cerințele standardelor privind siguranța pacienților, neconformități care generează sau pot genera situații de pericol pentru pacienți, personal, vizitatori, date și mediu;
  • neîndeplinirea indicatorilor critici privind siguranța pacientului
  • constatarea apariției la nivelul unității sanitare a unor evenimente adverse grave asociate asistenței medicale, neidentificate și/sau neraportate de către unitatea sanitară acreditată.

 

Obligații pe perioada suspendării acreditării

 

Suspendarea acreditării unității sanitare cu paturi se dispune până la remedierea de către aceasta a deficiențelor care au condus la suspendarea acreditării. Perioada de suspendare nu poate fi mai mare de 6 luni, fără ca aceasta să poată depăși termenul de valabilitate a certificatului de acreditare, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial.

Unitatea sanitară cu paturi este obligată ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea ordinului de suspendare a acreditării, să elaboreze și să transmită către ANMCS, spre avizare, planul de măsuri pentru remedierea cauzelor care au condus la suspendarea acreditării.

Pe parcursul perioadei de suspendare unitatea sanitară raportează săptămânal către ANMCS măsurile adoptate pentru remedierea neconformităților.

În termen de 3 zile de la comunicarea ordinului prin care s-a dispus suspendarea acreditării, unitatea sanitară acreditată în al II-lea ciclu de acreditare este obligată să afișeze mențiunea „acreditare suspendată” peste însemnele acreditării, în toate locurile în care acestea sunt afișate.

 

Condiții încetării suspendării acreditării

 

Încetarea suspendării acreditării se constată prin ordin al președintelui ANMCS după verificarea remedierii neconformităților cuprinse în planul de măsuri.

Remedierea deficiențelor care au dus la suspendarea acreditării unității sanitare reprezintă condiția obligatorie în vederea inițierii vizitei de evaluare în cadrul unui nou proces de acreditare.

 

Ordinul nu are legătură cu suspendarea acreditării Spitalului Floreasca

 

Contactați de jurnaliștii RoHealthReview.ro, reprezentanții ANMCS au explicat că suspendarea acreditarii Spitalului Clinic de Urgență București  a fost dispusă în temeiul art. 2 lit. h1 din Legea nr. 185/2017 și în conformitate cu Hotărârea Colegiului Director al ANMCS privind aprobarea  condițiilor și  a metodologiei  de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi,  din 12  decembrie  2019.

Ordinul de suspendare a acreditarii Spitalului Clinic de Urgență București  a fost emis in 30 decembrie 2019. Ordinele individuale de suspendare a acreditarii nu se publică în Monitorul Oficial,  acestea comunicându-se, conform metodologiei aprobate prin hotărâre a Colegiului Director unității sanitare, forului tutelar al acesteia ( Ministerul Sănătății, Consiliul Județean, Consiliul local, ASSMB – după caz), direcției teritoriale de sănătate publică și casei de asigurări de sănătate.

” Prin ordinul 432 , emis în 23 decembrie  2019 și publicat in Monitorul Oficial  în data de 07 ianuarie 2020,  ANMCS a facut publică Hotararea Colegiului Director . Acest ordin nu face referire la suspendarea acreditarii Spitalului Clinic de Urgență București, ci este un act normativ cu caracter general”, a transmis ANMCS.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.